www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Infostudna » Orlí pera » Historie Svitku

Historie Svitku březové kůry

Na této stránce najdete seznam všech Svitků březové kůry, které byly v LLM používány k plnění OP.

Před r. 1990

Plnění orlích per provázelo woodcrafterské hnutí od samého začátku. Už v roce 1906 (4 roky po založení hnutí) vydává E. T. Seton – Černý Vlk 1. vydání Svitku březové kůry (The Birch Bark Roll of Woodcraft), jehož součástí byla Kniha orlích per. Plnění činů ve kmenech přimělo Setona k postupným úpravám (např. přidání Mistrovství v r. 1915, požadavek rovnoměrného plnění činů pro tituly od r. 1927, …) v dalších vydáních, kterých bylo do roku 1931 celkem 29. Po Setonově smrti vyšla v Americe ještě dvě vydání.

První české vydání Svitku březové kůry vyšlo zásluhou Miloše Seiferta v roce 1925. Po válce vydala Liga čs. woodcrafterů cyklostylované vydání (podobné vydání vydal ještě Přípravný výbor Ligy lesní moudrosti v roce 1968). V roce 1970 vydala Olympia Knihu lesní moudrosti v překladu a úpravě Miloše Zapletala. Tato kniha obsahovala i systém orlích per (v nezměněném vydání vyšla znovu v roce 1991).

Činy v jednotlivých knihách se od sebe často značně lišily. Navíc v dobách nesvobody si jednotlivé kmeny a oddíly vytvářely své vlastní úpravy podmínek poct – někdy citlivě, jindy bez hlubšího pochopení původní Setonovy myšlenky.

Obálka svitku

1990 Svitek březové kůry

Při obnovení činnosti Ligy lesní moudrosti se různost přístupu k plnění činů ukázala jako nepříjemná komplikace, a proto již v roce 1990 Liga vydává Loganův doslovný překlad Setonova Svitku z roku 1930. Na překladu se podíleli i Biminiji - František Kožíšek a Wabaša - Julius Moravec Toto sjednocení podmínek a návrat ke kořenům woodcraftu (často kritizovaný, ale v té době zřejmě nutný) umožnilo nasměrovat stovky začínajících woodcrafterů na stezku orlích per.

Obálka svitku

1991 Kniha orlích per pro Malou lóži

V roce 1991 se podařilo vytvořit a vydat Knihu orlích per pro Malou lóži (věk 10–16 let) v aktualizované úpravě, aby dobře vyhovovala dětským kmenům Ligy. Tato kniha se v Malé lóži plně osvědčila, bohužel však nebyla kompatibilní s používaným vydáním Svitku z r. 1990.

Obálka svitku

1997 Svitek březové kůry – Kniha orlích per

Během prvních let činnosti Ligy se ukázalo, že myšlenka systému orlích per je sice stále živá a velmi aktuální, ale u znění a systematiky jednotlivých činů přináší stáří 60 let a podmínky pro jiný kontinent problémy. Ukazovalo se, že formulace některých činů nejsou jednoznačné a Ústřední rada orlích per pak musela často řešit vzniklé rozpory ve Velké lóži, což odrazovalo od plnění činů. Proto došlo v roce 1996 k rozhodnutí vytvořit i pro Velkou lóži nový Svitek březové kůry, který by plně respektoval Setonovy myšlenky a cíle, ale přitom uspokojil potřebu osobního zdokonalování všech woodcrafterů i na prahu 21. století.

Významnou posilou pro tuto práci byla návštěva Setonovy dcery Dee Barber Seton v r. 1996 v Čechách. Dee nás v našem úsilí velmi podpořila a její vysvětlení některých Setonových pravidel (například způsob povyšování činů na velké činy) umožnilo formulovat v tomto Svitku jednoznačně některé dosud sporné body.

Na tomto Svitku pracoval rozsáhlý tým zkušených členů Ligy i přizvaných odborníků a specialistů mimo LLM pod vedením Willyho a Čiksiky.

Obálka svitku

1999 Orlí pera pro Malou lóži

Výtah ze Svitku 1997 pro potřeby Malé lóže, v kapesním formátu A6.

Obálka svitku

2003 Svitek březové kůry – Kniha orlích per, 2. vydání

Díky zprovoznění internetové databáze splněných orlích per v roce 2002 a dalším poznatkům z činnosti došlo k úpravám znění 15 % všech orlích per, zejména k úpravě činů z 2. světla tak, aby lépe motivovaly k poznávání přírody.

Obálka svitku

2004 Svitek březové kůry – Kniha mistrovství

Vydání Svitků 1997 a 2003 ještě neobsahovala systém mistrovství – na tomto poli čekala tvůrce Svitku další několikaletá práce. Plnění mistrovství se tak bohužel dostalo trochu mimo hlavní zájmy kmenů i jednotlivců. Tento sešit přinesl 46 Mistrovství, každé nově upravené do čtyř částí – základní část, teorie, praxe a služba.

Obálka svitku

2006 Zápisník korálkových činů – Lóže skřítků

Kolektiv pod vedením Pajdy zpracoval sešit očekávaný zejména nově vznikajícími rodinnými kmeny a obsahující korálkové činy pro nejmenší woodcraftery (4–10 let).

obálka není

2011 Svitek březové kůry – 2. vydání, elektronicky vydané změny

Za 8 let od 2. revidovaného vydání Svitku nashromáždila ÚROP množství připomínek ke znění činů.Elektronické vydání pouze pro členy LLM s opravami nejdůležitějších problematických míst.

Obálka svitku

2012 Svitek březové kůry pro Malou lóži

Nové vydání Svitku ML s aktualizovanými podmínkami některých činů.

Obálka svitku

2012 Orlí pera a mistrovství pro malé zálesáky a woodcraftery

Tato obrázková brožura je určena veřejnosti a nabízí zjednodušený výběr činů a několik mistrovství pro Malou lóži.

Obálka svitku

2013 Svitek březové kůry – 3. vydání

Za 10 let od 2. revidovaného vydání Svitku nashromáždila ÚROP množství poznatků a připomínek ke znění činů. Nový Svitek přinesl zejména nové světlo – Historické výrobky s 12 činy pro všechny, kteří hledají inspiraci i jinde než u severoamerických indiánů, a dále přehlednější podmínky u všech mistrovství.

Obálka svitku

2014 Korálkové činy pro skřítky

Nově zpracovaný sešit A5 pro nejmenší woodcraftery.

Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net