www.woodcraft.cz ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Volby 2007 » Kandidáti - náčelník » Kateřina Faůová - Trnka
Ke stažení
životopis (PDF, 690kB)

Kateřina Faůová - Trnka

Můj volební program sestavený pro práci náčelnictva v příštím volebním období je již několik dní uveřejněn v diskusi. Nyní využívám i této formy prezentace a zároveň s tím představuji mnou navrhované a preferované členy nového náčelnictva (ať už jako členové řádného náčelnictva LLM, či jako členové náčelnictva rozšířeného). Zvětšení pracovního týmu rozšířeného náčelnictva nad stávající počet nevylučuji.
 • Markéta Řezáčová – Marka ve funkci hospodáře LLM
  Vzhledem k zaneprázdněnosti matky na mateřské dovolené potřebuje Marka pomoc se zúčtováváním účetních položek a dalších rutinních věcí. V tomto směru pomoc přislíbili Petra Kitlerová hospodářka kmene Jestřábi (která tuto práci vykonává již v současné době) a Petra Kocourková z kmene Osmaka Opo.
 • Josef Porsch – Ablákela ve funkci ohnivce
 • Aleš Sedláček – Tokahea
 • Jiří Plšek – Waštélaka
 • Jana Kluiberová – Čeyanala
 • Kamila Lunerová
 • Jan Klement – Čiko
 • Vladimír Levínský – Wikky

Body, které budu jako náčelník LLM prosazovat a snažit se ve spolupráci s náčelnictvem a dalšími partnery o jejich uskutečnění:
 • Zkvalitnění práce ústředí, a to zejména v těchto bodech
  • poradenská činnost pro kmeny v oblasti ekonomické (možnosti dotačních grantů, poradenství v oblasti účetnictví)
  • servis kmenům, jednotlivým členům a veřejnosti (zprostředkování informací – TD, komunikace s kmeny a jednotlivci – emaily, dopisy atd.)
  • zajištění chodu kanceláře LLM a servisu pro náčelnictvo LLM
 • LLM přístupnější veřejnosti
  • definice pojmu woodcraft
  • dokončení metodik pro fungování LLM a jejich článků – Kmenové zřízení, Vnitřní řád
 • Vzdělávání členů LLM
  • rozšíření nabídky speciální Čotokvy
  • pravidelná školení činovníků kmenů
  • rozšiřování a obnovování učebních materiálů
 • Spolupráce mezi kmeny nebo jinými skupinami
  • podpora mezikmenových setkání jakožto možnosti pro vzájemné obohacování a předávání zkušeností (setkání ML, letní tábor LLM)
  • spolupráce woodcrafterských rodin
  • podpora činnosti ohniveckého společenství
 • Zázemí pro kmeny a členy LLM – místa pro možné setkávání woodcrafterů a pořádání woodcrafterských aktivit
  • Filipova Huť (dokončení rekonstrukce)
  • Kosí potok (další rozvoj a údržba tábořiště)
  • Fara, Michalovy Hory (nastartování projektu ekocentra)
  • Woodcrafterské centrum (zvyšování vybavnosti centra)
  • Srub, Sklené nad Oslavou (podpora rekonstrukce objektu)
 • Propagace LLM
  • podpora aktivit propagujících LLM na veřejnosti (www.woodcraft.cz, redakční činnost – BV, aktivity jednotlivých kmenů v tomto směru, publikační činnost)
  • využití stávajících projektů k větší propagaci woodcraftu (Filipova Huť, Ochranářský koutek v Hartmanicích)
 • Spolupráce s dalšími organizacemi
  • spolupráce s ostatními sdruženími v rámci ČRDM i mimo ni, partnerství s A-Tom
  • spolupráce se spřízněnými organizacemi v zahraničí (navázání nového partnerství v oblasti pohraničí – vzhledem k možnostem LLM v této oblasti)
 • Udržení (či lépe zvýšení) počtu členů LLM
  Výše zmíněné body by měli přispět k rozšíření členské základny LLM. Za přínos v tomto směru považuji zejména tyto:
  • sjednocení a ujasnění vstupu do LLM – pro kmen, rod, rodinu i jednotlivce; tzn. vypracování kmenového zřízení, vypracovat základní popis přístupný na webových stránkách
  • vyšší míra propagace (média, CVVZ, spolupráce s ostatními organizacemi, propagace v prostředí našich objektů – FH, fara, kde je možno oslovit menší skupiny lidí, rodiny, školní kolektivy, jednotlivce „sympatizanty“ s naší činností)
  • spolupráce v oblasti našich akreditovaných školení s menšími organizacemi nebo nezávislými oddíly
  • oslovování bývalých členů
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net