www.woodcraft.cz ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Volby 2007 » Kandidáti - náčelník » Martin Kupka - Logan
Ke stažení

Martin Kupka - Logan

Milí přátelé woodcrafteři. Od léta jsem vedl rozhovory s několika lidmi z Ligy, kteří se mi jevili jako sympatizující s mými myšlenkami, za účelem pokusit se sestavit tým, který by mohl kandidovat v nadcházejících volbách do náčelnictva. V programovém prohlášení uvedeném níže jsem vyjádřil stručně to nejhlavnější, a na tom jsme se shodli. Kromě Hočhóky však tito lidé z nejrůznějších důvodů nepřijali závazek skutečně kandidovat a v případě zvolení pracovat v náčelnictvu. Marka mi sdělila, že je schopna pracovat nadále jako hospodářka, nezávisle na složení náčelnictva. Já jsem schopen kandidovat na náčelníka Ligy a vést náčelnictvo v duchu tohoto programového prohlášení, pokud se mi ozve dostatečný počet lidí, schopný utvořit náčelnictvo.

K tomu všemu mě vede staronové přesvědčení, že je především potřeba posílit organizaci LLM a převést jí do podoby fungující neziskovky. Zvažte prosím, zdali byste tuto věc byli schopni podpořit nejen slovy, ale také skutečnou prací v následujícím volebním období. Ozvěte se na martin.kupka@volny.cz

Martin Kupka - Logan (martin.kupka@volny.cz)

Programové prohlášení kandidujícího náčelnictva LLM

My níže podepsaní členové LLM, kandidující do voleb náčelnictva ve dnech 3.listopadu 2007, předkládáme valné hromadě toto programové prohlášení:

Po stránce organizační chceme převést LLM na plně fungující model běžné nevládní a neziskové organizace. Za tímto účelem budeme usilovat o
 1. urychlené zavedení funkce sekretáře ústředí
 2. zavedení funkce fundraisera
 3. další zdokonalení funkce hospodáře
 4. urychlené zlepšení situace v komunikaci se členstvem.
 5. vytvoření podmínek pro pravidelnou obměnu členů náčelnictva a dalších funkcionářů
Za účelem zajištění perspektivy pro vývoj a pokrok hnutí woodcraftu v Česku chceme Ligu lesní moudrosti otevřít dalším lidem. Proto budeme usilovat o
 1. další zlepšování podmínek pro fungování kmenů
 2. další zlepšování podmínek pro rozvoj rodinného woodcraftu
 3. vytvoření podmínek pro začlenění individuálních členů i skupin, které nenáleží k většinovému pojetí woodcraftu v Lize.

Vysvětlení:

jsme přesvědčeni, že Liga v současné době potřebuje naléhavě posílit svou organizaci. Chceme navodit stav, kdy
 1. veškerou nejdůležitější práci zastane placený sekretář ústředí s pevnou náplní práce na plný úvazek, aby náčelník Ligy s podporou členů náčelnictva měl převážně za úkol koncepční práci a nikoli rutinní kancelářskou činnost.
 2. jsme přesvědčeni, že Liga naléhavě potřebuje člověka, který bude zajišťovat finanční fondy nejen na provoz ústředí, ale také na publikační činnost a postupně na další projekty
 3. v souladu s výše uvedeným chceme umožnit, aby hospodář pouze vykonával ekonomicko-účetní agendu a nebyl zatěžován jinou agendou
 4. jsme přesvědčeni, že je nanejvýš naléhavé zlomit letitou neutěšenou situaci v komunikaci se členy a především docílit pravidelného vydávání členského zpravodaje, a postupně též woodcrafterského periodika pro veřejnost. Časopis woodcraftu by měla vydávat nezávislá redakce s podporou náčelnictva a s jedním či dvěma členy z řad náčelnicva v redakční radě. Časopis by měl svým názvem a pojetím dávat signál, že Liga je otevřena všem lidem, kteří jakkoli sympatizují s woodcraftem.
  Členský zpravodaj by byl plně v režii náčelnictva a technicky by byl zajišťován sekretářem.
 5. chceme navodit systém včasného vyhledávání a přípravy dalších lidí schopných a ochotných pravidelně nahrazovat členy náčelnictva a další funkcionáře LLM. Vyhledávání talentovaných a nadšených lidí pro pozdější vedení Ligy by mohl zajišťovat zvláštní výbor spolupracující s náčelníky kmenů, a členstvem.
V rámci rozvoje hnutí je třeba hledat
 1. lepší podmínky pro fungování kmenů , tj. stavět dál na tom dobrém co se udělalo a rozvíjet to
 2. podnětné podmínky pro rozvoj rodinného woodcraftu,který se teď tak slibně spontánně rozvíjí.
 3. otevřít programy a možnosti začlenění i pro lidi kteří s woodcraftem jakkoli sympatizují nebo nějak využívají jeho praktické náměty a nemají zájem o tradiční organizační formu.Jednak je zde naděje na doplňování tradiční členské základny, ale také na získání nových námětů pro činnost a vytváření nových programů, které by lidi přitahovaly. Zde chceme zdůraznit, že tím nijak nechceme snižovat nároky na úroveň woodcrafterských kmenů a rodů, na jejich styl táboření, atd. Je ale třeba, aby prostor dostali i lidé zaměření na další stránky woodcraftu.

Především chceme zdůraznit, že naše iniciativa nejde proti tomu všemu, co dokázalo právě odstupující náčelnictvo, nehodláme nic bořit ani nic budovat na zelené louce. Všechny projekty započaté na Kosáku, na Filipově Huti, v Michalových Horách, atd. budou mít plnou podporu a nové náčelnictvo se zavazuje zajistit jejich kontinuitu vhodným způsobem.

jména a podpisy
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net