Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Více
logo

Provozní řád a informace k ubytování v Domečku, Srby 130

Adresa základny: Srby čp. 130, Tuchlovice, 273 02
Provozovatel: LLM – kmen Jestřábi, Srby 130, Tuchlovice 273 02, IČ: 709 60 828
Kontaktní osoba (správce): Karolína Dandová, email: kmen@jestrabi.net

Ubytovací kapacita objektu je 30 osob na vlastních karimatkách a ve vlastních spacácích.
V objektu se nachází: 2 klubovny, kuchyň, půdní noclehárna, 2x WC, 1x WC pro předškolní děti, sprcha, zastřešená terasa a sklep.
Objekt je vytápěn plynem, v případě potřeby krbovými kamny; v celém objektu teče teplá voda.

Účastníci v maximální možné míře šetří vodou a energiemi.

Velká klubovna slouží ke stolování a dennímu programu, jsou zde k dispozici stoly, židle, velká bílá magnetická tabule (pro použití je nutné mít vlastní fixy určené přímo na bílou tabuli – označené WHITEBOARD), kamna na dřevo.

Malá klubovna má stejně jako velká klubovna dřevěnou podlahu, nachází se tu police pro potřeby školky, která prostory využívá během všedních dnů.

Vybavení kuchyně: dvoudřez na mytí nádobí, plynový sporák, mikrovlnná trouba, malá lednice, elektrická trouba se dvěma plechy, 2 rychlovarné konvice, kuchyňská váha, hrnce, pánve, talíře, příbory a hrnky pro 30 osob, jar, houbičky a utěrky na nádobí.

Příprava jídla probíhá v kuchyni. Potraviny se skladují v kuchyni.

Pro stolování je určena pouze velká klubovna (do podkroví a malé klubovny nenoste žádné potraviny). Nádobí myjte pouze v kuchyňském dřezu (ne v umyvadlech).

Noclehárna: podkrovní místnost bez nábytku určená k přespávání, běžný program raději směřujte do spodních místností, lino na podlaze je náchylnější k poškození.

WC: k dispozici je toaletní papír, mýdlo a ručník; nemyjte nádobí v umyvadlech!

Vytápění: Plynové radiátory jsou v celém objektu a jsou již od správce nastaveny termostatem a dále s nimi nemanipulujte. Ve velké klubovně je možno přitopit v krbových kamnech. Dřevo na topení berte z levé části dřevníku, sekera je pověšená na stěně dřevníku. Na přenášení dřeva slouží plastová přepravka umístěná v dřevníku.
Po skončení pobytu vymeťte kamna, popel vysypte na kompost a doplňte zásobu dřeva (plná dřevěná bedna a třísky).

Třídění odpadu

Plast: sešlápnuté PET láhve, fólie, plastové sáčky a tašky, kelímky od jogurtů, nápojové kartony, papírové kelímky apod.; nepatří sem mastné obaly, zbytky potravin či obaly od nebezpečných látek.

Papír: časopisy, noviny, knihy bez vazby a další papír vhodný na podpal dejte do krabice ke kamnům, kartony a drobné odstřižky vyhoďte do koše; nepatří sem mastný či znečištěný papír, posmrkané kapesníky, termopapír, pleny.

Sklo: všechny skleněné obaly a tabulové sklo, bílé a barevné; nepatří sem vratné láhve, porcelán, keramika, drátěné sklo, zrcadla.

Hliník: čistá víčka od jogurtů, plechovky od nápojů, alobal, nepatří sem plastové obaly stříbrné barvy

Kov: vymyté sešlápnuté konzervy, víčka od sklenic a další menší kovové odpady; nepatří sem elektroodpad, plechovky od barev, tlakové nádoby.

Bioodpad: vynášejte na kompost za plotem pod vrbou, patří sem rostlinné zbytky, popel z kamen, plato od vajíček, čajové sáčky; nepatří sem odpady živočišného původu, vařené či jinak upravované zbytky jídel, kyselé nálevy.

Směsný odpad: všechno ostatní, co se vám nepodařilo umístit, nepatří sem baterie, elektroodpad

Naložení s odpadem: hliník a kovy zůstávají do naplnění a odveze je provozovatel do sběrny, proto je vyhazujte čisté a suché, plasty, papír, čiré a barevné sklo vyneste do kontejnerů, které jsou v obci za autobusovou zastávkou, směsný netříditelný odpad odvezte (u objektu není popelnice).

V objektu

V objektu se přezouvá. Pro odložení zuté obuvi slouží botník v zádveří, pro odložení vrchního oděvu věšáky v chodbě v přízemí.

V objektu je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, objekt je vybaven požárními hlásiči.

Pobyt živých zvířat jen po dohodě se správcem.

Lékárnička: objekt není vybaven prostředky první pomoci, je třeba si přivézt vlastní lékárničku.

Ohniště: venku je k dispozici ohniště s posezením, v dřevníku jsou uložené opékáky na buřty, na venkovní oheň si přineste dřevo z lesa, v přiměřeném množství, které spálíte;
NETOPTE dřevem z dřevníku, které kupujeme a je určeno pouze pro vnitřní kamna.

Parkování

Automobily mohou parkovat na pozemku u objektu (zatravněná část za vraty) a na zpevněné ploše před vraty objektu. Další vozidla musí využít parkovací kapacity obce.

Úklid

po skončení akce organizátor zajistí řádný úklid vnitřních i venkovních prostor, vyhraďte si na něj prosím dostatek času; Za dveřmi v koupelně jsou nástroje a přípravky na úklid.

Je nutno:
 • zamést koštětem a vytřít mopem, dřevěné podlahy přípravkem na dřevo, dlažby přípravkem na dlažbu, každou místnost čistou vodou; vodu po vytírání vylijte do výlevky vedle sprchového koutu a výlevku umyjte
 • vynést odpadky ze všech košů ve velké klubovně, na půdě, v kuchyni a ze záchodů (kromě kovů)
 • vymést kamna a vynést popel na kompost
 • umýt všechny záchody i umyvadla nejlépe použitými houbičkami z kuchyně, které pak vyhodíte
 • umýt, utřít a uklidit nádobí
 • umýt a utřít jídelní stoly, kuchyňskou linku a sporák
 • vyklidit a umýt lednici
 • otevřít okna k vyvětrání (pokud není dohodnuto jinak, otevřete před předáním provozovateli, který pak okna zavře)
 • při využití venkovních prostor je třeba uklidit i ty (uklidit nábytek a zamést pod pergolou), uklidit okolo ohniště i v zahradě, omést venkovní kuchyňku

Případnou škodu, která byla při pobytu či akci způsobena, je účastník povinen nahlásit a uhradit v rozsahu určeném správcem nejpozději při ukončení pobytu. V případě, že účastníci zjistí technické závady (prasklé žárovky atd.), nahlásí je správci, aby mohla být zjednána náprava.

Ceník

Platba probíhá při předání na začátku pobytu. Ceník je k dispozici na stránce ceník.

Rezervace

 • je možná max. 6 měsíců předem (vyjma kmenů LLM a opakovaných letních táborů);
 • nejpozději 10 dní před plánovaným příjezdem je potřeba emailem kontaktovat správce s časy příjezdu, odjezdu a předpokládaným počtem účastníků, ten pověří odpovědnou osobu k předání klíčů a objektu (pokud se neozvete dostatečně dopředu může se stát, že nebudeme schopni přizpůsobit čas vašemu příjezdu a budete muset přizpůsobit převzetí vy nám)
 • O obsazení rozhoduje správce, který zároveň hlídá, aby nedošlo k souběhu akcí.
 • Objekt slouží jako základna pro mimoškolní výchovu a vzdělávání dětí i dospělých. Dále objekt slouží pro krátkodobé ubytování především dětských kolektivů z LLM a jiných dětských organizací.

Předání objektu

při začátku akce proběhne platba, pověřená osoba předá klíče a seznámí organizátora akce či vedoucího skupiny ubytovaných s pokyny pro požární ochranu, s použitím kamen na tuhá paliva, elektrických a plynových spotřebičů a vodovodních zařízení, s nakládáním s odpady. Vedoucí skupiny ubytovaných seznámí ubytované s ubytovacím řádem a ostatními pokyny. Organizátor zde pořádaných aktivit poučí celý organizační tým. Účastníci jsou povinni veškeré pokyny dodržovat, dále jsou povinni chovat se tak, aby nerušili a neobtěžovali obyvatele sousedních nemovitostí. Noční klid je od 22,00 do 06,00 hod. Je nutné dodržovat vyhlášky a nařízení obce.

Po skončení akce pověřená osoba s organizátorem zkontroluje vnitřní i venkovní prostory, vrátí kauci nebo vznese případné výhrady k úklidu, pokud je potřeba zavře okna, převezme klíče a objekt.

Potvrzením rezervace zároveň souhlasíte s informacemi výše uvedenými.

V Srbech, Tuchlovicích dne 10.1.2020

Karolína Dandová, náčelnice kmene Jestřábi