Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Základny » Soví louka
Fotografie
Samechov
Samechov
Samechov
Samechov
Samechov
logo

Táborový řád

Odpovědnost za dodržování pravidel

Každý účastník táboření se svým příjezdem na pozemky LLM v lokalitě Samechov zavazuje dodržovat tento táborový řád. Vedoucí skupin jsou zodpovědní za to, že seznámí s pravidly všechny účastníky ze své skupiny. Stejně tak odpovědnost za znalost pravidel návštěvníků tábora nesou ti, kdo návštěvu pozvali.

Parkování

Na vlastní tábořiště - louku - je možné zajet jen v nutném případě - např. dovoz materiálu. Dlouhodobé parkování je povoleno pouze na příležitostné skládce dřeva - velký rovný prostor na protějším břehu tábořiště, hned za křižovatkou se žlutou značkou. Parkujte tak, aby mohla projet i velká těžební vozidla lesní správy. Pokud je skládka plná složené kulatiny je nutné věci jen vyložit a zaparkovat své vozidlo buď u sklárny Kavalier v Růženíně a nebo u nádraží Samechov.

Kapacita tábořiště

Z důvodů omezeného prostoru a ohledu na udržitelný stav celého pozemku, je pro dlouhodobější táboření (delší než 5 dní) stanoven maximální počet všech táborníků dohromady na 30 osob.

Vybavení tábořiště

Kapacita nouzového spaní ve srubu je cca 10 osob. Srub je bez elektřiny, doporučujeme s sebou vzít svítilny a případně svíčky. Spaní je možné pouze na podlaze, jsou potřeba karimatky a nějaká plachta pod sebe. V kuchyni je sporák na dřevo a nádobí včetně jednoho velkého hrnce pro cca 10 lidí. Součástí srubu je sekera, pila, kanystry na vodu. Nezapomeňte si vzít lékárničku.

Určení místa pro stavbu stanu

Místo určené pro postavení vašeho obydlí není primárně určeno. Při stavbě nezapomeňte zohlednit stav louky.

Tyče na stavbu týpí

K dispozici je 5 sad tyčí. Tyče se skladují opřené o smrky na úpatí svahu vedle kadibudek. Tyče je nutné opírat o kmeny stromů a ne pouze o suché větvičky.

Kolíky

Po skončení táboření důkladně odstraňte všechny kolíky ze země. Pevný kolík je skutečným nepřítelem nejen chodidel lidských, ale i zemědělských strojů, které se o louku starají. Pokud nejde kolík vytáhnout, uřízněte, ulomte nebo zatlučte pod úroveň okolní země.

Ohniště

Při rozdělávání ohňů je nutno dodržovat lesní zákon. Ohniště je dovoleno zakládat v týpích a jim obdobných táborových stavbách. Hlavní ohniště je na louce viditelné. Pokud byste chtěli vybudovat mimořádně další ohniště v prostoru louky, podléhá to schválení správce pozemků. Je nutno chránit luční drn. Ohniště proto musí být obloženo plochými kameny tak, aby plameny nespalovaly žádnou trávu v jeho okolí. Kameny se skladují na vyhrazených místech po okrajích louky. Oheň nesmí zůstat bez dozoru. Všechna nově budovaná ohniště musí být po skončení táboření dokonale zahlazena dle pokynů správce pozemků.

Dřevo

Palivové dřevo je v lese povoleno sbírat pouze ze země a to do průměru 7 cm. Dřevo se smí zpracovávat jen na vyhrazeném dřevišti. Po ukončení práce, se vždy uklidí pracovní nástroje i vzniklé piliny a dřevěné odštěpky. Větší palivové dřevo, které je složeno v dřevníku, je určeno výhradně pro topení ve srubu. Spálenou zásobu dřeva ve srubu doplňte vhodným suchým dřívím. Neničte jakoukoliv zeleň (stromy, křoviny) na tábořišti a v okolí.

Pitná voda

Nejbližší oficielní zdroj pitné vody vhodné i pro kojence je v obci Chocerady. Jedná se o hydrant umístěný 50 metrů od železniční zastávky Chocerady. Hydrant je uzamčen - klíč i s popisem cesty najdete ve srubu.

Studánka je vzdálená cca 150m. V chatě jsou kanystry a popis cesty, jak se ke studánce dostat. Voda z pramene je vyvedena trubkou a většinou splňuje parametry pitné vody. Za tímto účelem je proto každý rok vypracován laboratorní rozbor. Neznečisťujte místo náběru a neprovádějte zde hygienu.

Studna umístěná na tábořišti zatím není určena jako pitná voda. Na základě výsledků laboratorního rozboru se jedná pouze o užitkovou vodu.

Mytí

Používání šamponů, zubních past a parfemovaných mýdel není možno přímo ve vodním toku. Je potřeba se oplachovat na břehu. Nejlépe je plivat zubní pastu a vylévat mýdlovou vodu do vsakovací jámy.

V letním období je k dispozici polní sprcha s užitkovou vodou. Pro uvedení sprchy do provozu je nutné doplňovat její nádrž - nejlépe vodou ze studny.

Odpad

Tekutý odpad vylévejte do vsakovací jámy, která je umístěna minimálně 10 metrů od vodního toku. Při tábořeních používejte takové mycí a čisticí prostředky, které minimalizují zátěž životního prostředí. Kompostovatelný odpad se umísťuje na kompost. Ostatní roztříděné odpady si tábořící při odjezdu odvážejí s sebou.

Záchod

Na tábořišti jsou umístěny dvě dřevěné kadibudky. Udržujte čistotu! Hygienické potřeby obsahující plast do latríny nepatří! Nakládá se s nimi jako s ostatním odpadem. Likvidace obsahu latríny se provádí průběžně s pomocí bakteriálního roztoku pro suché záchody, který podporuje rozkladné procesy.

Během dlouhodobějšího pobytu a nebo při větším množství osob pravidelně dezinfikujte nejčastěji používaná místa v kadibudkách a pro mytí rukou instalujte hned vedle mýdlo a nádobu s užitkovou vodou.

Vodní a další stavby

Jakékoli zásahy do vodního toku podléhají schválení referátem ŽP. Jakékoliv budování sklípků, pecí, skladovacích míst je možné pouze po souhlasu správcem pozemku.

Psi

Pohyb psů v lese a na lesních komunikacích je omezen platností lesního zákona. Na loukách není pohyb psů omezen. Majitel plně zodpovídá za svého psa. Problémoví psi by se měli pohybovat s košíkem. Majitel odpovídá za úklid výkalů svého psa.

Vztah k subjektům v sousedství

Bez souhlasu nevstupujte na pozemky patřící k chatám, které jsou v okolí. K lidem v sousedství se chovejte s respektem a neobtěžujte přírodu i ostatní zbytečným hlukem, zejména v nočních hodinách.