Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
logo

Ubytovací řád

turistické ubytovny Ligy lesní moudrosti, Filipova Huť 73

Chata Fram slouží jako turistická základna k přechodnému ubytování dětských skupin sdružených v LLM a jiných dětských organizacích a ke vzdělávacím a sportovním akcím pořádaným LLM. Ve volných termínech je nabízena veřejnosti.

Kontakty:

 • rezervace a platby
  ústředí LLM, Anna Bartošová
  +420 602 714 592 nebo +420 234 621 235 (prac. doba: Po - Čt, 9:00 - 16:00)
  chata-fram@woodcraft.cz
 • pouze kvůli příjezdu a záležitostem na místě
  správce: Pavel Heřman, +420 776 778 278
 • číslo bankovního účtu
  2201183551/2010 (Fio banka)
 1. Chata slouží k ubytování 25 osob na pevných lůžkách v pokojích o počtu 4 lůžka (L), 7L, 3L, 4L, 5L, 2L + cca 5 osob na přistýlkách (matrace na zemi). Nutné jsou vlastní lůžkoviny – spacák, prostěradlo, polštářek apod. Objekt je vybaven kuchyní s jídelnou a vybavením pro vaření a stravování, společenskou místností, lyžárnou, 4 sprchami (2 x dívčí, 2 x chlapecké), 5 x WC vč. vybavení pro osoby se zdravotním postižením.

  Rezervace pobytu se provádí pomocí on-line formuláře.
 2. Fram je určen zejména pro pobyty dětských a mládežnických kolektivů, proto mají tyto skupiny v době letní sezóny (1. 7. - 31. 8.) a zimní sezóny (15. 12. - 31.3.) přednost při rezervaci celého objektu. Zájemci z řad veřejnosti mohou využít volnou kapacitu v sezóně v případě nevytíženosti objektu vždy 6 měsíců před prvním dnem sezóny. Mimo letní a zimní sezónu může veřejnost chatu rezervovat volně.

  V sezóně je možné rezervovat pouze celý objekt na min. 6 nocí. Mimo sezónu je možné rezervovat pokoje nebo celý objekt na min. 2 noci. Jednotlivé pokoje v sezóně budeme uvolňovat vždy měsíc před jejím zahájením (tedy v zimní 15. 11. a v letní 1. 6.).

  Rezervace je platná až po přijetí platby zálohové faktury.

  Ceník ubytování
  Ceník se nachází na webové stránce chaty.
 3. Než ubytovaný odjede, je povinen zapsat se do knihy hostů, kterou vedeme v online podobě. Výzva k vyplnění elektronické knihy hostů Vám přijde před pobytem e-mailem.
 4. Ubytovaní jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem. V případě skupiny seznámí vedoucí skupiny ostatní ubytované s ubytovacím řádem a ostatními pokyny. Ubytovaní jsou povinni veškeré pokyny dodržovat. Ubytovaní jsou povinni chovat se tak, aby nerušili a neobtěžovali ostatní ubytované ani sousedy. Noční klid platí od 22,00 do 06,00 hodin.
 5. Je nutné dodržovat vyhlášky a nařízení obce, Národního parku Šumava a Horské služby.
 6. Při požáru, živelné katastrofě či jiné mimořádné situaci jsou ubytovaní povinni pomoci při řešení dle pokynů kompetentních orgánů.
 7. V chatě je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, chata je vybavena akustickými požárními hlásiči.
 8. Je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče.
 9. Ubytovaní v maximální možné míře šetří vodou, dřevem a elektrickou energií.
 10. V chatě se přezouvá. Ubytovaní si během pobytu sami uklízí. Ubytovaní jsou povinni udržovat pořádek, zejména ve společných prostorách včetně WC a sprch, a s veškerým vybavením chaty zacházet šetrně, dodržovat obecné bezpečnostní a hygienické předpisy.
 11. Příprava jídla a stravování probíhá v kuchyni s jídelnou. Zde je potřeba udržovat pořádek (zejména umývat a uklízet nádobí, vynášet koše) tak, aby tento společný prostor mohli využívat všichni ubytovaní (včetně na sobě nezávislých jednotlivců/skupin). Potraviny se skladují v kuchyni (lednice, mrazák, skladovací skříňky v kuchyni v barovém pultu, nejlépe ve vlastních přepravkách, případně v lyžárně).
 12. Odpad se třídína spalitelný, papír, čisté PET lahve (sešlápnuté bez víček) a čisté sklo; nádoby na tříděný odpad se nacházejí v dřevníku. Směsný netříditelný odpad se dává do popelnic před chatou.
 13. V chatě je ústřední topení.
 14. Jízdní kola a lyže je možné skladovat v lyžárně. Mazání lyží, opravy kol apod. je možné provádět pouze v lyžárně.
 15. Živá zvířata je možné ubytovat jen po dohodě se správcem.
 16. Automobily mohou parkovat jen na správcem vyhrazených místech na pozemku za chatou – vyhrazené parkoviště (5 parkovacích míst), v žádném případě před sousedící garáží nebo na parkovišti u protější budovy. Na lesní cestě před vchodem musí být volný průjezd pro traktor s valníkem a také na parkovišti před vchodem.
 17. V případě sněhu a případně oblevy je potřeba věnovat pozornost sněhu a rampouchům na střeše; hrozí-li riziko sesuvu, cíleně a bezpečně je shodit.
 18. Při ukončení pobytu je potřeba, aby byla celá chata uklizena a prostory uvedeny do původního nebo ještě lepšího stavu – zejména nezapomenout vymést popel z kamen, vynést odpadky, umýt, vypnout a nechat otevřené lednice, zamést, vytřít (vodu po vytírání podlahy je nutno vylít do výlevky v předsíni pánského WC) a vyluxovat, umýt WC, sprchy a umyvadla včetně umyvadel na pokojích, zavřít okna, vrátit klíče. Více v pokynech Co udělat před odjezdem.
 19. Pokoje je potřeba uklidit a opustit do 14,00 v den odjezdu, nástup nových ubytovaných začíná zpravidla v 15,00. Pozdější příjezd je možné domluvit se správcem, nejpozději však do 20,00.
 20. Případnou škodu, která byla při pobytu způsobena, je ubytovaný povinen uhradit v rozsahu určeném Ústředím LLM nejpozději při ukončení pobytu.
 21. V případě, že ubytovaný zjistí technické závady (prasklé žárovky apod.), nahlásí je Ústředí LLM, aby mohla být zjednána náprava.

Rezervací pobytu souhlasí objednatel s podmínkami stanovenými tímto řádem a zavazuje se je dodržovat.

Vážné porušení tohoto ubytovacího řádu bude řešeno okamžitým ukončením pobytu bez nároku na vrácení ceny za ubytování.

V Praze dne 1.7. 2021

náčelnictvo Ligy lesní moudrosti
Tomáš Sadílek, náčelník LLM