Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Základny » Fara
Více
logo

Ubytovací řád

turistické ubytovny Ligy lesní moudrosti, Fara Michalovy Hory

Objekt slouží jako turistická základna k přechodnému ubytování skupin dětí a mladých lidí, sdružených v LLM a jiných dětských organizacích. Dále pak ke vzdělávacím a sportovním akcím se zaměřením na děti a mládež. Ve volných termínech je nabízena veřejnosti.

Za provoz objektu je zodpovědný správce určený náčelnictvem LLM.

správce: Libor Hariň, tel. +420 731 169 649.

Za obsazování objektu je odpovědné Ústředí LLM +420 602 714 592 (Po - Pá, 9:00 - 16:00), fara@woodcraft.cz.

Fara slouží k ubytování 25 osob na pevných lůžkách. V zahradě je možno postavit stany pro cca 10 osob. Objekt je vybavený společnými WC a třemi sprchami. Jedna s bezbariérovým přístupem. Kuchyň je plně vybavena nádobím, příbory i veškerým potřebným vybavením pro přípravu jídel pro 30 osob. Indukční sporák je doplněný horkovzdušnou elektrickou troubou. Kuchyňská linka je osazena ledničkou, mrazničkou a myčkou nádobí.

K dispozici ubytovaným je wifi připojení s rychlostí 4/4 Mb/s a zavěšený Full HD projektor s kabelem HDMI a stojanové plátno. (Techniku zprovozní správce na vyžádání přednostně pro vzdělávací programy.) Přízemí objektu je bezbariérové.

Mezonetový apartmán v přízemí je vybaven rozkládací pohovkou s dvěma matracemi a čtyřmi samostatnými postelemi. Za příplatek je možné zapůjčit lůžkoviny, včetně povlečení. Apartmán má vlastní záchod, koupelnu se sprchou, pračku a ledničku.

Pokoj malý první patro. Dvě oddělená ležení typu podium s celkem 8 matracemi. Pokoj je provozován v režimu povlečených matrací, na kterých se spí ve vlastním spacím pytli.

Pokoj velký první patro. Dvě oddělená ležení typu podium s celkem 12 matracemi. Pokoj je provozován v režimu povlečených matrací, na kterých se spí ve vlastním spacím pytli.

Rezervace pobytu se provádí přes elektronický formulář.

Po příjezdu je každý dospělý povinen zapsat se do knihy ubytovaných a seznámit se s ubytovacím řádem. Děti se zapisují pouze souhrnným počtem.

Bezpečnostní pokyny. Správce seznámí ubytované po příjezdu na chatu s pokyny pro požární ochranu, s používáním kamen na tuhá paliva, elektrických spotřebičů a vodovodních zařízení, s pravidly používání společných prostor včetně hygienických zařízení, s nakládáním s odpady, vymezí pokoje k ubytování a místa na parkování vozidel a poučí ubytované o opatřeních v případě mimořádné události. V případě skupiny seznámí vedoucí skupiny ostatní ubytované s ubytovacím řádem a ostatními pokyny. Ubytovaní jsou povinni veškeré pokyny dodržovat. Ubytovaní jsou povinni chovat se tak, aby nerušili a neobtěžovali ostatní ubytované ani sousedy. Noční klid platí od 22 do 6 hodin.

V domě je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, chata je vybavena akustickými požárními hlásiči.

Je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou nabíječek baterií pro drobné elektronické přístroje a notebooky.

Ubytovaní v maximální možné míře šetří vodou, dřevem a elektrickou energií.

V objektu se přezouvá. Ubytovaní si během pobytu sami uklízí. Ubytovaní jsou povinni udržovat pořádek, zejména ve společných prostorách včetně WC a sprch a s veškerým vybavením objektu zacházet šetrně, dodržovat obecné bezpečnostní a hygienické předpisy.

Příprava jídla a stravování probíhá ve společenské místnosti, která je zároveň kuchyní s jídelnou. Zde je potřeba udržovat pořádek (zejména umývat a uklízet nádobí, vynášet koše) tak, aby tento společný prostor mohli využívat všichni ubytovaní (včetně na sobě nezávislých jednotlivců/skupin). Potraviny se skladují v kuchyni (lednice, mrazák, v kuchyňské lince nebo ve vlastních přepravkách). Veškeré zbylé potraviny je nutné odvézt. V ledničce, mrazničce, ani na kuchyňské lince nesmí nic zůstat.

Odpad se třídí na papír, plasty a nápojové kartony a sklo a zbytkový odpad (směs). Koše na jednotlivé odpady se nacházejí v kuchyni, popelnice pak u dřevěné stodoly v horní části zahrady. Biologicky rozložitelný odpad se odnáší na kompost ve spodní části zahrady.

V chatě je ústřední topení s automatickým kotlem na dřevní pelety. Ubytovaní do jeho provozu nezasahují. V případě problémů kontaktují správce. Ubytovaní si mohou přitápět v kachlových kamnech ve společenské místnosti. Topeniště je přístupné z chodby za dřevěnými dvířky. Dále je možno topit v kamnech Yotul v apartmánu v přízemí a ve velkém pokoji v prvním patře. Dřevo se připravuje venku v zahradě u přístřešku, kde je i skladováno.

Své domácí miláčky nechte doma. V objektu je podlaha z měkkého dřeva, které hrozí poškození. Výjimky uděluje správce pro asistenční, terapeutické psi apod.

Automobily mohou parkovat v zahradě před stodolou nebo na obecním pozemku vedle kostela, popřípadě za hřbitovem u márnice. V žádném případě před objektem nebo u plotu protější budovy.

Zahrada. Herní prvky v zahradě jsou k dispozici ubytovaným. Za bezpečnost dětí odpovídají rodiče či vedoucí skupin.

Nevstupujte do záhonů s výsadbou bylin, stromů a keřů a na zelené střechy objektů. Neulamujte květy ani větvičky, neházejte kameny do trávníku, který se seká.

Poklopy od podzemních nádrží (čistička odpadních vod, kompresorová šachta a nádrž na dešťovou vodu) je zakázáno otevírat či s nimi jakkoli manipulovat.

Na vyhrazeném místě je možné rozdělat oheň. Ohniště slouží pouze pro spalování dřeva. Žádné odpadky do něj nesmí přijít a po použití je ho zapotřebí uklidit. Vychladlý, vodou prolitý popel se umísťuje do kompostu.

Při ukončení pobytu je potřeba, aby byla doplněna zásoba suchého dříví a třísek na podpal, pokud jste topili v kamnech. Nádobí umyté a utřené nebo vložené do myčky se zapnutým mycím programem. Veškerý další úklid již zajišťuje správce.

Objekt je potřeba opustit do 12:00 v den odjezdu, nástup nových ubytovaných začíná zpravidla v 15:00. Pozdější příjezd a odjezd je možné domluvit se správcem osobně.

Případnou škodu, která byla při pobytu způsobena, je ubytovaný povinen uhradit v rozsahu určeném správcem nejpozději při ukončení pobytu.

V případě, že ubytovaný zjistí technické závady (prasklé žárovky, poničené vybavení, ucpané umyvadlo, apod.), nahlásí to neprodleně správci, aby mohla být zjednána náprava.

Rezervací pobytu souhlasí objednatel s podmínkami stanovenými tímto řádem a zavazuje se je dodržovat.

Vážné porušení tohoto ubytovacího řádu bude řešeno okamžitým ukončením pobytu bez nároku na vrácení ceny za ubytování.

V Praze dne 1. srpna 2019

náčelnictvo Ligy lesní moudrosti
Filip Chmel, náčelník LLM