Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » E.T.Seton » Bibliografie

V roce 2021 byla vydána k 160. výročí narození Černého vlka volně přístupná kniha Ernest Thompson Seton - Personální bibliografie neperiodických publikací v češtině (PDF, 5.5MB), kterou lze případně zakoupit i v obchůdku

Bibliografie

Wahb (Příhody grizzlyho)
Zvířata hrdinové
Dva divoši
Dvanáct tajemství lesa (Výchovný program E. T. Setona)
Z lesní říše
Svitek březové kůry (Cesta k dokonalosti)
Děti pustin
Bingo a jiné příběhy zvířat
Ptačí příběhy
Pohlavní čistota u zvířat

Wahb (Příhody grizzlyho)

Přeložil B. Z. Nekovařík
 1. vydání, Praha 1925, nakl. Knihovna Walden ( B. Z. Nekovařík), typ. Neuber, Pour a spol., 100 s., Knihovna Walden, sv. XII.(rediguje M. Seifert)

Zvířata hrdinové

Přeložil B. Z. Nekovařík a Pavla Moudrá
 1. vydání, Praha 1925, vydává a řídí B. Z. Nekovařík, typ. Neuber, Pour a spol, 224 s., Knihovna Walden, sv. XIII.
Poznámky: obsah: Poznámka pro čtenáře (od E. T. Setona); Legenda o bílém sobu; Kočka ze zákoutí; Arnaux; Vítězný vlk Billy z pustiny; Hoch a rys; Zajíc Koníček; Chňap; Winnipažský vlk
originál celé sbírky „Animal Heroes“

Dva divoši

Přeložil B. Z. Nekovařík
 1. vydání, Praha 1925, nakl. Knihovna Walden (vydává a řídí B. Z. Nekovařík), typ. Löschner a spol., 355 s., Knihovna Walden, sv. XV.
Poznámky: originál „Two Little Savages“

Dvanáct tajemství lesa (Výchovný program E. T. Setona)

Přeložil M. Seifert
 1. vydání, Praha 1925, nakl. B. Kočí, typ. Koppe-Bellman, formát 19x14cm, 40 s.
Poznámky: obsah: Slovo překladatelovo ( M. Seifert); Ernest Thompson Seton (životopisná studie); Dvanáct tajemství lesa;
životopisná studie (E. T. Seton – A. Sketch) je převzata ze spisku „Ernest Thompson Seton, a biographical sketch done by various hands, to whitch is attached a complete bibliography og works of this autor“ z nakladatelství Doubleday, Page and Co., 1925
originál stati Dvanáct tajemství lesa (The Twelve Secrets of the Woods“ vyšel r. 1916 v časopise The Craftsman Magazine of N. Y.

Z lesní říše

Přeložil, upravil a vlastními povídkami doplnil M. Seifert
 1. vydání, Praha 1925, nakl. Melantrich, typ. Melantrich, formát 20x14cm, 220 s.,
  ozdobná vazba Knihy lesní moudrosti – Woodcraftu, I. (redig. M. Seifert)
Poznámky: originál „Woodland Tales“
Seifertovy povídky jsou v knize zvl. označeny

Svitek březové kůry (Cesta k dokonalosti)

Přeložil a s použitím knihy „The Birch Bark Roll“ napsal M. Seifert
 1. vydání, Praha 1925, nakl. B. Kočí, typ. Eichmann, formát 19x14cm, 256 s.
Poznámky: obsah Předmluva (M. Seifert)
I. Lesní moudrost (str. 9-96) – kapitoly: O jednom chlapci; Lesní moudrost; Zákon. L. M.; Indiánova výchova; Orlí pero symbolem; Nová výchova; Vyjasněné pochybnosti; Velké věci za malými činy; Woodcraft jest rekreací; Ochrana přírody; Cesta k dokonalosti; Stoupání na horu; Pokyny mladým woodcrafterům; Obřad udělení Orlího pera; Činy a mistrovství; Orlí pera za studium přírody
II. Kniha orlích per + Zkoušky životnosti (str. 97-246)
III. knihy lesní moudrosti ( inzeráty na knihy)
Zde není jako autor uveden E. T. S., nýbrž M. Seifert. U I. Části (Lesní moudrost) je to oprávněné, protože i když jsou zde celé věrně přeložené pasáže ze Setona, jako celek jsou to spíše Seifertovy variace na woodcrafterské téma. Část II. je už věrným překladem Setonovy Knihy orlích per (s výjimkou několika málo – k našim poměrům – upravených či vynechaných činů a mistrovství)
Vyšlo ve stejné vnější úpravě jako Dvanáct tajemství lesa

Děti pustin

Přeložil B. Z. Nekovařík
 1. vydání, Praha 1926, nákl. Knihovny Walden (vydává a řídí B. Z. Nekovařík), typ Löschner a sp., 216 s.,
  Knihovna Walden, sv. XVI.
Poznámky: obsah Předmluva (E.T. Seton); Krag, beran kootenayský; O Honzíkovi; Tito, příběhy stepní vlčice; Čink, rekovný příběh psa; Proč sýkora úhelníček jednou v roce třeští; Matka Čírka a její pozemské putování; O myšce Kangaroo; Uliční troubadour
originál celé sbírky „ Lives of the Hunted“

Bingo a jiné příběhy zvířat

Přeložil B. Z. Nekovařík
 1. vydání, Praha 1926, nakl Knihovna Walden ( vydává a řídí B. Z. Nekovařík), typ. Löschner a spol., 128 s.,
  Knihovna Walden, sv. XVII.
Poznámky: obsah: Slovo ku čtenáři (E. T: Seton); Bingo, povídka o mém psu; Wully, žluté ovčácké psisko; Lobo, král Currumpawský; Springfildská liška; Natrhouško, vypravování o zajíčkovi

Ptačí příběhy

Přeložil B. Z. Nekovařík
 1. vydání, Praha 1926, vydává a řídí B. Z. Nekovařík, typ. Löschner a spol., 128 s.
  Knihovna Walden, sv. XVIII.
Poznámky: obsah: Stříbroleb, povídka o havranu; Rudokrček, příběh stepokura z Donského údolí; Desatero přikázání ve světě zvířat: Předmluva, V. přikázání – O neposlušnosti, VI. Přikázání – O vraždě, VII. Přikázání – O mravní čistotě, VIII. Přikázání – O krádeži, IX. Přikázání – O křivém svědectví, X. přikázání – O žádostivosti; O mustangovi
esej „Destaero přikázání ve světě zvířat“ vyšla v originále „The ten Commendments in the Animal World“ roku 1923 jako samostatná knížečka, nakladatelem (Doubleday, Page and Co.) určena jako premiový tisk odběratelům spisů ETS. Předtím, v roce 1907, však už vyšla časopisecky (Century Mag) i knižně (Ch. Scribner‘s Sons) pod názvem „The Natural History of the Ten Commendments“

Pohlavní čistota u zvířat

Přeložil M. Seifert

nakl. F. Topič, typ. Česká grafická unie, Topičův sborník, roč. XIII. (1925-1926), str. 225-229), (svazek 5. – březen 1926)

Poznámky: jedná se o VII. Přikázání (O mravní čistotě) z eseje „Desatero přikázání ve světě zvířat“
viz kniha Ptačí příběhy (Walden, 1926)

Zpět na obsah
Podle knihy Česká knižní bibliografie Ernesta Thompsona Setona od Františka Kožíška (1990)