www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Bibliografie

Z lesního království
Rolf zálesák
Kniha lesní moudrosti
Povídky od táborového ohně
Král vlků
Cesta životem a přírodou
Vznik hnutí Woodcrafterských Indiánů
Poselství rudého muže
Svitek březové kůry – činy a mistrovství
Dodatek

Z lesního království

Přeložil Miloš Zapletal, il. E. T. Seton,
 1. vydání, Praha 1969, nakl. Olympia, typ. Rudé právo, formát 21x15 cm, 218 s., 35 000 výtisků, brož.,
  2. Svazek vybraných spisů ETS
Poznámky: obsah: Pírko, příběh šedého veverčáka; Rek, osudy horského berana ; Atalafa, okřídlený skřítek

Rolf zálesák

Přeložil Křišťan Bém, il. Jaroslav Lukavský,
 1. vydání, Praha 1969, nakl. Mladá fronta, typ. Mír 6, formát 24x16 cm, 200s. 100 000 výtisků, váz.
 2. vydání, Praha 1973, nakl. Mladá fronta, typ. Mír 6, il. Vlad. Novák, formát 19x11 cm, 290 s., 55 000 cm, brož., edice „13“, svazek 64
 3. vydání, Praha 1984, nakl. Mladá fronta, il. J. Lukavský, formát 20x14 cm, 216 s., brož.
Poznámky: originál - „Rolf in the Woods“

Kniha lesní moudrosti

Přeložil M. Zapletal,
 1. vydání, Praha 1970, nakl. Olympia. Formát 20x15 cm, 350 s., 30 000 výtisků, brož., typ. Rudé právo, il. E. T. Seton,
  3. Svazek vybraných spisů ETS
Poznámky: nejde o úplný překlad stejnojmenné knihy ETS, je to pouze upravený výbor ze dvou Setonových knih: „The Book of Woodcraft and Indian Lore“ a „The Birch Bark Roll of Woodcraft“

u Svitku březové kůry nebylo k překladu použito poslední Setonovo přepracované vydání (Birch Bark Roll – Svitek březové kůry vydal Seton v téměř třiceti upravených vydáních, každé se od předchozího poněkud lišilo, tak jak Seton podle praxe stále zdokonaloval organizační stránku Woodcraftu)

Povídky od táborového ohně

Přeložil M. Zapletal, il. E. T. Seton,
 1. vydání, praha 1972, nakl. Olympia, typ. Rudé právo, formát 20x15 cm, 342 s., 30 000 výtisků, brož.,
  4. Svazek vybraných spisů ETS
Poznámky: obsah: Brok – pes, který se osvědčil; Ryzovraník; Honzík; Chlapec a rysice; Wyndygoulské divoké husy; Tajemné stopy; Katug – příběh polárního lišáka; Vrabčákova dobrodružství; Tulačka – příběh kočky z periferie; Hanka – zkrocení zlé opice; Čink – příběh štěněte; Matka Čírka a její pěší putování; Blesk – příběh šedého medvěda

Král vlků

Přeložil M. Zapletal, il. E. T. Seton,
 1. vydání, Praha 1974, nakl. Olympia, typ. Rudé právo, formát 20x15 cm, 252 s., 35 000 výtisků, brož.,
  5. Svazek vybraných spisů E. T. setona
Poznámky: obsah: Po jelení stopě; Bílá Ďáblice – příběh vlčice a jejího statečného vlčete; Zrzek; Bratříček vlků; Rin aneb tajemné noční volání; Hank a Jeff; Dobrodružství v oboře; Král vlků; Koníček – příběh zajíce; Kozel z pustiny – příběh vlka, který zvítězil; Potkan a chřestýši; Maruška a vlci; Měsíčná noc; Vlk na stupátku; Levhartice; Padriatic a poslední irští vlci

Cesta životem a přírodou

Přeložil Miloslav Vavrda,
 1. vydání, Praha 1977, nakl. Orbis, typ. Státní tiskárna, formát 19x12 cm, 352 s., 35 000 výtisků, brož.,
  Edice Cesty
Poznámky: originál - „Trail of an Artist-Naturalist: The Autobiography of Ernest Thompson Seton“, poprvé vyšel v roce 1940
vlastní Setonův životopis, ale jen do počátku tohoto století, fotografická příloha, některé Setonovy kresby

Vznik hnutí Woodcrafterských Indiánů

Přeložil M. Vavrda,
 1. Knižní vydání, Praha 1979, vlastním nákladem M. Vavrdy, formát 21x15cm, 32 s., brož.,
  Knihovna „LES“, nečíslovaný svazek
Poznámky: citát z této publikace: „Kapitola „Hnutí woodcraft“ je nedílným celkem Setonovy autobiografie, která vyšla roku 1977 v češtině pod názvem Cesta životem a přírodou v nakladatelství Orbis. Mnozí vycítili, že kniha u nás zůstala bez logického závěru. Stalo se tak bez naší viny. M. V.“
Kniha navíc obsahuje přílohu M. Vavrdy „Začátky a rozvoj amerického woodcraftu ve stručném přehledu“

Poselství rudého muže

Přeložil Martin Kupka,
 1. vydání, Davle 1988, samizdat, xerox, 87 volných stran forámtu A4
Poznámky: originál - „The Gospel of the Redman: An Indian Bible“ poprvé vyšel v roce 1936
Překlad této knihy pořídil před svou smrtí, tedy někdy koncem 30.let, také Miloš Seifert; koloval tehdy v rukopise (strojopise) mezi přáteli, bohužel se nám nezachoval.

Svitek březové kůry – činy a mistrovství

Přeložili Julius Moravec, M. Kupka a F. Kožíšek,
 1. vydání, Praha 1990, vyd. Přípravný výbor Ligy lesní moudrosti pro vnitřní potřebu, xerox, formát A5, 256s.
Poznámky: jde o první doslovný český překlad posledního vydání Setonova Svitku březové kůry – knihy orlích per z roku 1930
originál - „The Birch Bark Roll og Woodcraft: Coups and Degrees“

DODATEK

Můžeme uvést též knihu Miloše Seiferta – „Přírodou a životem k čistému lidství“ (vydalo Dědictví Komenského, v Praze 1920). Seifert napsal toto dílo s použitím Setonovy knihy „The Book of Woodcraft“, z které jsou zde části přeloženy. Při slově „přeloženy“ máme na mysli ovšem skutečnost, že Seifertovy překlady woodcrafterské literatury (netýká se povídek o zvířatech a přírodovědných spisů) se od originálu mnohdy značně liší. M. Seifert doplňuje text vlastními myšlenkami, něco vynechává, něco přetváří…., prostě „osobitě rozvíjí“ originál – aniž by bylo vždy jasné, co jsou slova a myšlenky Setona a co Seiferta. Tento ne zrovna šťastný Seifertův zvyk musíme mít na mysli při čtení jeho překladů Setona.

Také příručka „Základy kmenového zřízení“ (vyd. Zálesácká Liga Československa, v Praze 1923), kterou „dle Americké Woodcraft League a zkušeností Psohlavců“ také napsal Miloš Seifert, nese výrazné Setonovy stopy, včetně z celých pasáží z „The Book of Woodcraft“

Podle osobního sdělení dr. V. Palivce vydávali počátkem 20. Let Psohlavci v Příbrami (kmen Želvy) vlastním nákladem „drobné hektografované brožury“ – překlady z E. T. Setona. Překladatelem byl Míla Vavrda (?), který též snad sháněl i originály. Pro úplnost je nutno uvést též Svitek březové kůry – Knihu orlích per, který vydala Liga československých vudkrafterů po 2. Světové válce (1946 ?) a který vychází z posledního Setonova vydání z roku 1930. (Formát A4, cyklostyl), ozdobné zelené papírové desky.)

Dále Svitek březové kůry – kniha 3 (Kniha orlích per), „vydaný“ v provizorní podobě r. 1969 (?). Zpracovali Bobr a Los (pověření přípravným výborem LLM). (Formát A4, cyklostyl)

V polovině 80. Let přeložil (s výjimkou několika mála nepodstatných kapitol) MUDr. Vladimír Kysilka – Los knihu Julie M. Setonové „By a Thousand Fires: Nature Notes and Extracts from the Life and Unpublished journals of Ernest Thompson Seton“ (Utisíce ohňů), která obsahuje do té doby (1967) nepublikované práce a úryvky z deníků E. T. Setona. Po Losově smrti (1987) rukopis překladu revidovala a mezi okruhem přátel v několika strojopisných kopiích rozšířila MUDr. Jarmila Kysilková.

Zpět na obsah
Podle knihy Česká knižní bibliografie Ernesta Thompsona Setona od Františka Kožíška (1990)
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net