Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » E.T.Seton » Bibliografie

V roce 2021 byla vydána k 160. výročí narození Černého vlka volně přístupná kniha Ernest Thompson Seton - Personální bibliografie neperiodických publikací v češtině (PDF, 5.5MB), kterou lze případně zakoupit i v obchůdku

Bibliografie

Bingo. Lobo. Matka liška (povídky o zvířatech)
Ptačí příběhy
Prérijní vlk, přítel malého Jima. Wully, ovčácký pes
Beran Rek. Medvěd Šeda. (Životopisy zvířat)
Povídka o bažantovi
Bingo a Matka liška
Příběhy zvířat volně žijících
Povídky o zvířatech I- III
Povídky táborových ohňů
Duch lesů

Bingo. Lobo. Matka liška (povídky o zvířatech)

Přeložil J. F. Khun
 1. vydání, Praha 1909, Nakladatel F. Topič, typ. UNIE, formát 18x12cm, 83 s.,
  edice Osení (knihy mladých čtenářů, řídí A. Wenig), sv. 15
 2. vydání , Praha 1921, nakl. F. Topič, Typ. Veleslavín
 3. vydání, Praha 1930, nakl. J. Otto (? – neověřeno)
Poznámky: - obsah: Slovo úvodní (B. Bauše); Bingo. Povídka o mém psu; Lobo, král Currumpawský; Matka liška

Ptačí příběhy

Přeložil J. F. Khun
 1. vydání, Praha 1910, Nakladatel F, Topič, typ. UNIE, formát 18x10cm, 83 s.,
  edice Osení sv. 21
 2. vydání, Praha 1921, nakl. F. Topič, typ. Veleslavín
Poznámky: - obsah: Stříbroleb. Povídka o havranu; Rudokrček; Vypravování o stepokuru z donského údolí; Vrabčák hřmotil; Příběhy pouličního trubadúra; Závěr (W.)

Prérijní vlk, přítel malého Jima. Wully, ovčácký pes

Přeložil ?
 1. vydání, Praha 1910, nákladem Tiskového výboru Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické (nakl. Záře), typ. Dělnická knihtiskárna, formát 14x10cm, 46s., Knihovnička mládeže „Nový svět“, roč. 1, č. 6
Poznámky: - obsah Prérijní vlk, přítel malého Jima; Wully, ovčácký pes; Doslov
knížka je vyzdobena 6ti pérovkami E. T. Setona
domnívám se, že překladatelem by mohl být J. Červený, které pro stejné nakladatelství přeložil povídku o bažantovi (viz dále)

Beran Rek. Medvěd Šeda. (Životopisy zvířat)

Přeložil J. F. Khun
 1. vydání, Praha 1911, nakl. F. Topič, typ. UNIE, formát 18x12cm, 128 s.,
  edice Osení, sv. 37
Poznámky: - obsah: Rek; Divoký beran Cootenayský; Medvěd Šeda; Doslov E. T. seton

Povídka o bažantovi

Přeložil J. Červený
 1. vydání, Praha 1912, nákladem Tiskového výboru Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické, Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Ant. Svěcený), typ. Právo lidu (J. Skalák a sp.), formát 14x11cm, 48 s., Knihovnička mládeže „Nový svět“, roč. 3, č. 4 (rediguje Pavel Skřivan)
Poznámky: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství je jen nový název původního nakladatelství Záře.

Bingo a Matka liška

Přeložil ?.
 • Kralovice 1912, vyd. F. Šrekr, formát 17x21cm, 39s., vyšlo jako románová příloha Kralovického obzoru, roč. 2, únor – květen 1912, typ. F. Šrekr
  Poznámky: - originály: Bingo, Matka liška
  překladatel není uveden, ale překlad je zcela totožný s překladem J. F. Khuna – Bingo. Lobo. Matka liška, nakl. F. Topič, Praha 1909
 • Kralovický obzor. Vševzdělávací, národohospodářský a politický krajinský časopis hájící zájmy
  Kralovicka, Manětínska, Radnicka a Českého Podbořanska.
  Vydavatel a odpovědný redaktor F. Šrekr, Kralovice

Příběhy zvířat volně žijících

Přeložil Otakar Záhorský, ilustroval E. T. Seton
 1. vydání, Bystřice pod Hostýnem 1914, nakl. Karel Svoboda, typ. J. B. Zápotočný, Rokycany, formát (18x13)cm, 226 s.
Poznámky: - obsah: Bingo. Příběh mého psa; Stříbroskvrn; Povídky o vráně; Zuboúšek; Vypravování o zajícovi; Lobo, král Currumpawský; Matka liška; Rudý límeček; Příběhy kura prériového z Donského údolí; Wully, ovčácký pes; Mimochodník
jde o překlad sbírky „Wild Animals I Have Known“, povídky jsou zde pouze v jiném pořadí než v originále
nejsou zde Setonovy perové kresby, pouze celostránkové ilustrace, a to ještě ne všechny – jen 16 míst 25 v originále, ozdobná vazba

Povídky o zvířatech I- III

Přeložil J. F. Khun
 1. vydání, Praha 1915 (díl I+II) 1916 (díl III), nakl. F. Topič, typ. UNIE, formát 18x12cm, 314 s., 297 s., 262 s.
 2. vydání, Praha 1919 (díl I), 1922 (díl II+III), nakl. F. Topič, typ. Vondruška, Spott a sp. (díl I), Veleslavín (díl II+III)

Poznámky:
obsah:
Díl I: Tito; Příběhy stepní vlčice; Čink; Ze psíka statný pes; Micka; Kočka ze smetiště; Billy, postrach poustky; Chlapec a rys; Rek, divoký beran kootenayský; Rychlonohý janek; Povídka o zajíci; Arno; Příběhy poštovního holuba; Medvěd Honzík
Díl II: Matka čírka a její pozemní putování; Skokejš; Vrabčák Hřmotil; Příhody pouličního trubadúra; Natrhouško; Vypravování o zajíčkovi; Bingo; Povídka o mém psu; Mustang; Kůň mimochodník; Wully, obyčejné ovčácké psisko; Stříbroleb; Povídka o havranu; Chňap; Povídka o bullterrierovi; Medvěd šeda; Vlk Winnipecký; Rudokrček; Vypravování o stepokuru z Donského údolí
Díl III: Pověst o bílém sobu; Proč sýkora úhelníček jednou za rok třeští; Lobo, král currumpawský; Matka liška; Po stopě sandhillského jelena; Lišák stříbřitý; Doslov (B. Bauše)

vyšlo nejen brožovaně, ale též v ozdobné vazbě, kresby na titulní straně brožovaného vydání a na vazbě se liší a nejsou od E. T. Setona

Povídky táborových ohňů

Přeložil – viz obsah – James, F. Špička
 1. vydání, Praha 1919, nakl Tiskový odbor B. P. skautů, typ. V. Pavlásek a F. Kraus, formát 15x10cm, 64 s., Knihovna „U táborového ohně“ sv.1

Poznámky:
obsah F. Marek…….; E. T. Seton: Jak si skaut „Úhoř“ vydobyl svou přezdívku ( str. 11-23, přel. James z lavního stanu B. P. skautů); P. J. Lamb…….; M. Heam…….; švédský autor………; E. T. Seton: Jak si pes zasloužil vyznamenání za záchranu života (str. 61-64, přeložil F. Špička)

jde o příběhy ze života Woodcraft Indians (přestože jsou zde nazýváni skauty)
originál se mi nepodařilo zjistit, avšak povídky původně vyšly v rozmezí let 1911- 1913, nejspíše v časopisech „Boys‘ life“nebo „American Boy“
jde o jediné české vydání těchto povídek

Duch lesů

(Zpověď E. T. Setona a jiné úvahy o původu a podstatě zálesáctví)
Přeložil Miloš Seifert
 1. vydání Praha 1922, vyd. Federace čsl. Skautů, typ. Horký a spol., formát 17x10cm, 69 s., Knihovna Federace čsl. Skautů, sv. 1
 2. vydání, Praha 1922, vyd. Dtto

Poznámky: obsah: Slovo překladatele; Životopis E. T. Setona ( od M. Seiferta); Duch lesů (E. T. Seton); Podstata zálesáctví (Ben S. Nash); Poselství zálesácké (R. Fagans); Zkoušky, jimiž dokážete, kolik je ve vás života (E. T. Seton); Cit a zálesáctví (E. T. Seton)
originál stati Duch lesů – „The Spirit of the Woods a Confession“ vyšel v časopise Century Mag, v roce 1921; originál povídky Stoupání na horu – „Climbing the Mountain“ je z The Birch Bark Roll of Woodcraft.

Zpět na obsah
Podle knihy Česká knižní bibliografie Ernesta Thompsona Setona od Františka Kožíška (1990)