www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Publikace LLM » Časopis LLM » Ročníky 2000-09 » Ročník 2004
Jednotlivá čísla
Obálka
 obálka 4/2004

4/2004

Obsah:

Z našch kmenů - z dění LLM
Zážitky z cest - návštěva u současných indiánů
Stránky Přírody - malování podzimu
Stezka 1. světla - lyže, lyžování
Volání dálek - Jiří Černík: Divoký západ
Hau Kóla - tašky do týpí (Šajeni a Arapahové)
Hry a hříčky - různé hry pro malé i velké
burza v New Yorku; Hluchoněmá babička; Vlečné čluny; Honička na běžkách
Myslící ruka - loutkové divadlo
Rozhovor - s J.F. Ullrichem
Duchovní život - slavnosti nového roku u severoamerických indiánů
V zemi PIDIžvíků - hádanky a rébusy pro malé i velké
Rolf zálesák - kreslený komiks (9. Znovu v civilizaci)

Vybrali jsme pro vás :

A co vy na to?

Nepochybuji o tom, že všichni máme radost, když nejen mladí se hlásí k našemu hnutí a k naší organizaci. Předpokládáme, že dotyčný – jako člen – je ochoten se podílet na naší činnosti a dodržovat podmínky a pravidla stanovená pro členství v LLM: snažit se konat a žít podle woodcrafterského zákona a podle devíti zásad. Nejlepší podmínky jistě nalezne v některém woodcrafterském kmeni, kde se v přátelském kruhu nejlépe seznámí s činností, kde spolupráce s ostatními pomáhá utvářet vlastnosti a povahu nového člena. Jde o cílené, ale nenásilné vytváření dobrého a obětavého, spolehlivého a pravdivého člověka, který má nejen dobrý vztah k ostatním lidem, ale i k přírodě. Očekáváme, že v kruhu stejně smýšlejících lidí bude ochoten něco nového se naučit, něco užitečného dělat, poznávat, o něčem přemýšlet; přemáhat pohodlí, sobeckost, třeba i zbabělost. Tady ovšem vyvstává jedna otázka. Je to všechno dění jen moje záležitost, je to všechno jen moje dobrá vůle? Neměl bych – v souladu s „poznáním žízně a vykopané studny, aby i jiní mohli píti“ jak napsal E. T. Seton – porozhlédnout se kolem sebe a cíleně vyhledávat další, kteří jsou nebo mohli by být ochotni se přidat? Jistě ano.

Ale cosi to chce! Trvale, naléhavě, bez přestání. Dát o sobě vědět! A tady je, jak se lidově říká, „zakopaný pes“. Jak se může k nám někdo přidat, když o nás a o naší činnosti a cílech neví? Myslíte si, že na to stačí několik stovek výtisků Bizoního větru, tu a tam připomínka o LLM v některém spřáteleném časopise? Asi ne.

Je tu ale možnost, kde o sobě nechat vědět. Nemusí to být občasník nebo kmenový časopis. Můžeme přece využít již stávající informační publikace, které v nepřeberném počtu vydávají obecní úřady jako místní zpravodaje. Tam jistě se nám podaří informovat občany o činnosti, dění a aktivitách našeho kmene. Jako příklad mohu uvést „Zpravodaj města Vyškova“, kde mnoho měsíců se vždy objevoval článek o LLM, o E. T. Setonovi, o pozorování v přírodě, o akcích, které jsou v souladu s programem woodcraftu. Je tam vždy nenápadně zakódována činnost LLM. Tak to dělá bratr Muvín již drahný čas. A mohu vám říci, že je to docela milé a radostné čtení. A jistě i pro ostatní. Nejen seznam nově narozených, či – žel – odešlých, i závěry a výsledky místních zahrádkářů, sportovců, Sokolů, přírůstky v městské knihovně atd. A i když se možná k vám nebudou hrnout zástupy, stojí za to, dát o sobě vědět. I o cílech a metodách.

Milouš Stárek – Mahykan
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net