Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Publikace LLM » Časopis LLM » Ročníky 2000-09 » Ročník 2004
Jednotlivá čísla
Číslo
 obálka 1/2004

1/2004

Obsah:

Z naší totemové desky - co zajímavého se v LLM přihodilo
Aljaška - národní park Wrangell-St.Elias
Volání dálek - Jack Schaefer: Muž se srdcem kovboje
Stránky Přírody - Jak tábořit ekologicky
Povídka - Zlato Čajajů
Hau Kóla - tašky na zrcátka
Hau Kóla (II) - zrcátka ve vyřezávaných rámech
Hry a hříčky - různé hry pro malé i velké
Proč jsou břízy bílé; Moje království; Slabiky; Zvíře, pták, kytka, strom
Myslící ruka - kouzelné hedvábí
Myslící ruka (II.) - krabička na koření
Nosí šerpu poct - kmen Větrné týpí
Historie woodcraftu - Norkova potulka po Hrubém Jeseníku v r.1946
Ben Hunt - Učitel indiánské moudrosti
Pro chytré hlavičky - hádanky a rébusy pro malé i velké
Rolf zálesák - kreslený komiks (7. Hoag v Pasti)

Vybrali jsme pro vás :

Nosí šerpu poct - Větrné týpí

foto kmenoveho trabanta

Jádrem Ligy jsou a do budoucna asi i budou dětské kmeny. Z jejich odcho-vanců se v lepším případě postupem času tvoří kmeny starších a někdy pak i kmeny rodinného typu. Abych se doz-věděl, jak je to s kmenem Větrné týpí, sešel jsem se s jeho zástupci v „doupěti” jeho náčelníka Vaška Vávry v základní škole na pražském Jižním městě. Zatímco mi Tatroš vařil čaj a nutil tatranku, Vašek s Bédou rozřezali balíky hliníkových trubek na délku vhodnou na lakrosky a naše povídání mohlo začít.

Proč se jmenujete Větrné týpí?
Tatroš: Naše jméno se váže k ustavujícímu sněmu našeho kmene. Před jeho začátkem jsme o názvu kmene ještě neměli moc jasno, ale ten den se přes republiku přehnala vichřice, která týpím pořádně zacloumala. Naštěstí bylo dobře postavené, ale ten zážitek se vzdouvající se plachtou dal našemu kmeni jméno.

Jak jste váš kmen dal dohromady?
Tatroš: Za všechno může vlastně tady Vašek, který už asi 30 let vede pionýrský oddíl Orlíci (www.orlici.cz) a v lize byl původně jako stráž. Víc než půlku kmene, včetně mě, tak tvoří odchovanci oddílu. Z toho plyne, že jsme kmenem starších. Celkem je nás deset. Náčelníkem je Vašek, ale náčelnické zkoušky má pět členů kmene. Já dělám hospodáře, ohnivce jsme zatím neurčili a o povinnosti písmáka se dělíme.
Béda: Já jsem se do Ligy dostal jako vandrák a několik let jsem byl stráž. K Vaškovi a jeho Orlíkům jsem se dostal přes svou zálibu v házení nožem a seke-rou a přes lasování – náhodou jsme se potkali na jedné soutěži. Než jsem dostal nabídku ke vstoupení do kmene, měl jsem dost času ligu a lidi v ní poznat. Myslím, že stráže to mají v Lize o moc težší, hlavně co se týče plnění a uznávání orlích per.

Míváte nějaké pravidelné schůzky?
Vašek: Všichni od nás z kmene jsou sportovně založení, takže spíš než na nějakých pravidelných schůzkách se scházíme někde v tělocvičně, na lezecké stěně, na skalách a tak. Žádné pravidelné schůzky se nekonají. Vzhledem k tomu, že část z nás pracuje na směny a na turnusy, to ani nejde. Jsme dospělí lidé, každý se svými zájmy a aktivitami, které se někdy překrývají a někdy ne.

Takže ve vaší činnosti převažují sportovní aktivity?
Tatroš: Dalo by se říct, že nejsme žádní fanatičtí vyznavači indiánské linie. Třeba tady Béda ještě pořád neví, jestli ho víc baví indiáni plání nebo lesní indiáni. A tak si prostě vybere od všeho kousek a nikomu to nevadí. Ale jinak se nebráníme ničemu, co nás baví. Lakros, softbal, horolezectví, je toho hodně.

A táboříte?
Vašek: Máme za sebou první kmenový rok (kmen vznikl v říjnu 2002) a loni o prázdninách jsme tábořili v rámci tábora Orlíků, kdy jednotlivci přijížděli tábořit jak jim to dovolil čas a práce. Bohužel se ale nepodařilo, abychom tam byli aspoň pár dní všichni pohromadě. Snad se nám to povede letos. Sněmy zatím pořádáme dvakrát ročně na tábořišti u Chánovic a rádi bychom v tom pokračovali.

Jak jste na tom s plněním činů?
Béda: Myslím, že celý kmen má k systému orlích per kladný přístup. Ostatně máme v kmeni dva Velké Sachemy a jednoho Sachema. Byli bychom rádi, kdyby naše kmenová rada orlích per byla myslící radou orlích per, aby se upřednostňoval smysl a skutečný význam jednotlivých orlích per před zbytečnou „buzerací” a lpění na detailech.

Jste členové Ligy lesní moudrosti. Co se vám na ní líbí a nelíbí?
Vašek (s úsměvem): Mrzí mě, že se mnou nikdo nechce chodit sbírat šnečí ulity. Ale nikoho dalšího jsem se neptal, takže to zatím platí spíš v rámci našeho kmene.
Béda: Mně osobně je blízká základní myšlenka woodcraftu, Svitek, plnění orlích per a stoupání na horu. Je mi líto, že kvůli tomu, že ještě nemáme IČO, nejsme vlastně rovnoprávným kmenem s hlasovacím právem, ale jen rodem. Budeme si ho tedy muset vyřídit, byť to pro nás nemá nejmenší význam. Taky si myslíme, že nemá cenu se pořád snažit expandovat do zahraničí, protože v každé zemi, kde se myšlenka woodcraftu uchytila, jsou jiné, těžko souměřitelné podmínky pro vlastní woodcrafterskou činnost. Navíc, když naše malá Liga o tisíci členech si sama není schopna ujasnit, jak se projevovat směrem ven, do zahraničí (Logan promine?).

Jaké máte plány do budoucna?
Tatroš: Máme v plánu uspořádat něco jako odpoledne ručních prací a taky kurz pro naše začínající fotografy.
Vašek: Když už nám to nevyšlo minulé prázdniny, tak letos se nám snad podaří uskutečnit celokmenové táboření, aspoň na dva týdny.

S Vaškem Vávrou, Bédou Velechovským a Pavlem Štroufem – Tatrošem z kmene Větrné týpí si povídal Martin Bureš – Komár.