Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Publikace LLM » Časopis LLM » Ročníky 2000-09 » Ročník 2003
Jednotlivá čísla
Číslo
 obálka 3/2003

PDF (5.28MB)

3/2003

Obsah:

Z naší totemové desky - co zajímavého se v LLM přihodilo
Z našch kmenů - jak kdo tábořil
Nosí šerpu poct - Albert Minář - Hrom
Zážitky z cest - Rusko
Volání dálek - Fridtjof Nansen
Plníme činy - jachting
Každý tam jednou nemusí - návštěva USA (N.Y., San Francisko...)
Stránky Přírody - motýlí keř, kuklice
Hau Kóla (I) - leginy s nášivkou z Plateau a severních plání
Hry a hříčky - různé hry pro malé i velké
hry špionážní, všímací; hry, kde se musí něco získat, nebo se něčeho zbavit; hry rozhovorovové; na rychlé přesuny; na zvědy
Myslící ruka - sekera
Duchovní život - sněm Midewiwinu
V zemi PIDIžvíků - hádanky a rébusy pro malé i velké
Rolf zálesák - kreslený komiks

Vybrali jsme pro vás :

A co vy na to?

Vzpomínám si, jak jsme v roce 1935 umluvili oblíbeného středoškolského pana profesora chemie a fyziky, aby nám – woodcrafterům – i veřejnosti přednesl v zasedací místnosti Městského úřadu ve Zvoleně přednášku o možnostech výroby zlata a jiných prvků či sloučeniny současnými či výhledovými technologiemi. Přednáška, poplatná tehdejšímu poznání a znalostem přilákala téměř celý kmen a mnoho lidí z města. Jindy jsme se domluvili s Junáky, takže nám dovolili navštěvovat kurz pořádaný pro získání odborky o aviatice. Z našeho kmene tam pravidelně docházelo devět členů a poznámky mám dodnes ve starém woodcrafterském zápisníku. (Včetně indiánských písniček získaných přímo od paní J. Setonové při návštěvě v roce 1936 v Praze.)

Jiným velkým zážitkem pro nás byla přednáška dcery dirigenta Talicha, paní V. Talichové, o orchestrálním a zpěváckém podání některých světových opěr (Rigoletto, Lazebník Sevilský ad.) různými orchestry a zpěváky v různých zemích. Bylo to vše zachyceno na gramofonových deskách a člověku až sluch přecházel, když – i u netrénovaných – jsme slyšeli ty rozdíly.

A mnoho jiných návštěv a informací obohatilo nejen naše poznání, ale i praxi díky návštěvám u známých lidí (Zdeněk Burian, Martin Frič, Přemysl Pitter ad.) Co tím chci říci? Je jasné, že například žáci či učňové, absolventi různých škol či profesí, profesionálové z nejrozmanitějších vědních oborů a profesí nás mohou přijatelnou formou seznámit s velmi zajímavými věcmi. Když si představíte, že zhruba každých pět (někdy tři, někdy osm) let se zdvojnásobí rozsah informací, publikovaných ve vědeckých a odborných časopisech, asi sami cítíte, že je o čem a o kom povídat.

Co bych tedy chtěl poradit z toho, co se nám dávno i nyní osvědčilo? Podle úrovně a znalostí posluchačů domluvte téma a náročnost s přednášejícím. Určete rozsah a dobu, která by neměly být pod šedesát až devadesát minut. Zajistěte, je-li třeba, promítačku, šňůry, plátno. Přednášejícího nepřerušujte dotazy, ale poproste o vyložení cizích či vědeckých výrazů. Je-li to nutné, dodejte papíry, tužky, křídy či tabuli.

Protože se chcete dozvědět, poslouchejte a nepřesvědčujte přednášejícího, že se mýlí. Je-li to nutné, požádejte ho, aby mluvil hlasitěji či pomaleji. Předem se domluvte, bude-li potřebovat pomoc, přijít naproti, doprovodit domů nebo k dopravnímu prostředku. I když shodou okolností máme ve kmeni řadu světových odborníků v různých oborech, rádi jsme si poslechli a případně se dotázali na některé podrobnosti zástupců mormonů, svědků Jehovových, činovníků Junáka, profesora Koháka, členů Arniky apod. Přednášejícímu nabídněte, nechce-li s vámi po přednášce zůstat na další kmenový program. Ve většině případů zůstávají. Přednášku zařaďte za kmenové rituály. Ligové a kmenové informace a další program dejte za ní.

Zkuste to! Byli byste překvapeni, co překvapujících informací vám mohou dát ochotní rodiče vašich členů či odborníci z okolí. Třeba „obyčejný“ hajný ze Suchdola na Lužnici nebo „obyčejný“ porybný na rybníku Spoláku u Třeboně. Ať se vám daří!

Milouš Stárek – Mahykan
kmen Wahpeton od roku 1936