Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Publikace LLM » Časopis LLM » Ročníky 2000-09 » Ročník 2001
Jednotlivá čísla
Číslo
 obálka 1/2001

PDF (5.19MB)

1/2001

Obsah:

Z naší totemové desky - co zajímavého se v LLM přihodilo
Nosí šerpu poct - o kmeni Omaha z Kosmonos
Volání dálek - Richard Evelyn Byrd, Sám a sám
Gymnastika - o činech pro ty ohebnější z nás
Hra vlků - 4. list úkolů
Každý tam jednou nemusí - zápisky z cest po Peru a Bolívii (poslední část)
Přírodní národy - hudba a ústní slovestnost Severních Arapahů II
Stránky Přírody - akce Falko, jestřáb, astronomická orientace
Astronomie - hvězdná obloha
Hau Kóla - jak si ušít týpí
Svět hlasů - brumle, známý to hudební nástroj
Leonard Peltier - o jedné pražské demonstraci
Woodcraft ve světě - historie woodcraftu v Uruguayi
Obřadnictví - adoptuj strom
Poezie - J.Haasová - České středohoří
Recenze - o knize Woodcraft (od Libora Pechy)
Pro chytré hlavičky - hádanky a rébusy pro malé i velké
Družina Lenochodů - kreslený komiks (Na jaře)

Vybrali jsme pro vás :

Stručná historie woodcrafterského hnutí v Uruguayi a v dalších zemích Jižní Ameriky

V roce 1995 se skupina uruguayských skautů z Montevidea dočetla v knize Las dos vidas del héroe (Dva životy hrdiny), od spisovatele Williama Hillcourta, o vlivu Ernesta Thompsona Setona na dílo Roberta Baden Powella.

Než jsme učinili tento objev, nic jsme o Setonovi v naší zemi nevěděli. Pouze existovalo několik skupinek starých skautů, které udržovaly woodcrafterskou tradici a měly ve svých oddílech skupiny lidí, oddávajících se mysticismu původních obyvatel. Tyto skupinky se nazývaly kmeny.

V těchto kmenech, které též působily v jiných zemích Jižní Ameriky, skauti dostávali skautská jména nebo totemy. Jména se skládala z názvu zvířete a z nějakého přívlastku. Např. Moudrá Vydra, Přátelský Bizon, apod. S objevením osobnosti Setona některé kmeny přijaly jeho myšlenky, protože zjistily, jak velkým zdrojem inspirace jsou. Mezitím došlo k rozkolu ve skautském hnutí Uruguaye, protože katolicky založená většina (inspirovaná francouzským skautingem) shlížela s nelibostí na menšinu bezvěrců, která tíhla k oživení woodcrafterských myšlenek.

V roce 1997 Ignacio Andreata, Olavo Vieira, Sofia Simeto, Javier López a další skauti vytvořili internetovou stránku pod názvem Cesty lesa s množstvím informací o tradicích skautingu v souvislosti s woodcraftem.

V důsledku toho vznikla skupina španělsky mluvících skautů, zajímající se o woodcrafterskou filosofii, pod názvem Grupo Internacional Woodcraft en Espanol, čili G.I.W. Tato skupina se rozrostla na více než 200 členů, kteří každý týden dostávali G.I.W. mail s informacemi o Baden-Powellowi, Setonovi, Muirovi, Hargraveovi, Thoreauovi a dalších osobnostech. Většina členů byla z Chile, Argentiny, Mexica, Peru a Kolumbie.

Náš cíl byl jednoduchý: vysvětlovat woodcrafterskou filosofii a vrátit Ernestu Thompsonu Setonovi místo, které mu náleží. V té době jsme v Uruguayi vydávali dva časopisy pod názvem GAIA s články o skautech a woodcrafterech. Způsobily senzaci, ale současně upoutaly pozornost vedení skautské organizace. Její čelní představitelé s nelibostí sledovali návrat indiánských tradic.

Aniž by nás kdo upozornil, obsah webové stránky byl podroben cenzuře a stažen z internetu. Bez tohoto důležitého pojítka se G.I.W. okamžitě rozpadla, ačkoli jsme zůstali v kontaktu s nejvěrnějšími členy skupiny. Po několika měsících mlčení jsme založili malou skupinku, kterou jsme nazvali Circle of Woodcraft Pilgrims. Do vínku jsme jí dali silnou duchovní orientaci zasvěcenou všem, kteří svým životem venku hledali znovunabytí síly. Tato skupina byla tedy založena nedávno a je určena lidem, kteří vyhledávají dlouhá a náročná putování a praktikují introspektivní cvičení v podmínkách volné přírody.

V současnosti máme dvě internetové stránky. Jedna je určena skautům, kteří se hlouběji zajímají o tradice hnutí s důrazem na osobnost Ernesta Thompsona Setona. Tato stránka má titul El arte de los bosques. Ta druhá stránka, nazvaná Circle of Woodcraft Pilgrims, obsahuje základní principy naší filosofie, z nichž mnohé jsou odvozeny od myšlenek Setona a Hargravea.

Jak vidíte, začali jsme v Uruguayi a v Jižní Americe s woodcraftem zcela nedávno, ale náš úkol je nám jasný: šířit Setonovy myšlenky po internetu ve španělštině, abychom tak podpořili vznik woodcrafterských skupin.

Máme v oblibě teď říkat: „V našich zemích to vypadá, že skauting upadl v nelibost. Z toho důvodu má spousta lidí snahu ´vracet se ke kořenům´. A kořeny skautingu neleží v Brownsea ani v Mafekingu, ale v lesích Kanady, kde žil ten úžasný muž jménem Ernest Thompson Seton.“

Od východního břehu Snail River k vám promluvil Guazú-Birá Creativo - Ignacio Andreatta; Nacho.

Podle původního povídání ve španělštině, které Barbara Witemeyer laskavě přeložila do angličtiny, přeložil Martin Kupka Logan.

Co se do BV nevešlo:
(pro ty z vás, kteří umíte španělsky: http://www.internet.com.uy/scoutuy/woodcraft)

fotografie uruguayských woodcrafterů:
na pláži stan sněm vandr