www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Publikace LLM » Časopis LLM » Ročníky 1990-99 » Ročník 1998
Jednotlivá čísla
Obálka
 obálka 4/1998
pdf (6.25MB)

4/1998

Obsah:

Sloupek Ablákely - zamyšlení se o modlitbě kmene Omaha
Nosí šerpu poct - rozhovor s bývalým squotařem
Ze života kmene - o měsíci prosinec, leden a únor v kmeni
Snowboard - prkno, které mnoha lidem nahradilo lyže
Abeceda trosečníka - tentokrát na téma jídlo, práce, navigace
Volání dálek - povídky o Grónsku
Stránky přírody - smrk a návod, jak na ptáky
Dávní objevitelé - kdo všechno plul do Ameriky před Kolumbem
Hau kóla - o peří
Mašketonituka he - ženské legíny
Stopou pravěku - o pravěké módě: různé materiály
Každý tam jednou nemusí - čtvrtá část vyprávění o velké akci v USA
Táborové vaření - o koření
Táborové stavby - stavba iglů
Táborový lékař - rostliny vánoční
Obřady - potní chýše - první část
Poezie - Karel Šinktanc - Český orloj
Sedící Býk - 4.díl seriálu o tomto významném muži
Pro chytré hlavičky - hádanky a rébusy pro malé i velké
Stopaři - kreslený komiks (Zrození vlka)

Vybrali jsme pro vás :

Abeceda Trosečníka

Naposledy v tomto ročníku se setkáváme nad pravidly, která by měl znát každý táborník. Na začátek mi dovolte zopakovat pravidla uvedená v předchozích číslech.

 • Psychická odolnost: při problémech neztrať hlavu a vůli k přežití.
 • Měj zdravý strach a nejdříve se postarej o bezpečnost.
 • Možnost újmy na zdraví omezíš, když máš po ruce batoh s bezpečnostním obsahem.
 • Nepodceňuj přípravu akce, měj rezervní řešení.
 • Ideální vybavení představují věci, které produkují minimum odpadu, který lze snadno zlikvidovat.
 • Znalosti o materiálech k přežití ti mohou pomoci při opravách a výrobě věcí na koleně.
 • K rozhodnutí zabivakovat musíš přistoupit bez průtahů!
 • Tepelná rovnice zní O = K - T, proto se při zastavení ihned oblékni.
  (kde O-izolační schopnost oděvu (péřová bunda 25°C,flidová bunda 10°C, Moira 5°C), K-minimální tepelný komfort (spánek 25°C, zastavení 20°C, pochod 5°C), T-předpokládaná minimální teplota dne)
 • První pomoc: jestliže jednáš hned a s rozhodností, mnohdy svému kamarádovi můžeš zachránit život.
 • Zajištění vody: po dosažení bezpečí a tepelného komfortu si zajisti dostatek vody.

Zajištění jídla:

Naše tělo spaluje látky, které uvolňují energii. Jsou to tuky a cukry. Úmyslně neuvádím bílkoviny, které větší část své energie spotřebují na zpracování sama sebe a alkohol, jehož energetický přínos je problematický. Podobně jako u motoru, kde výkon záleží na množství a jakosti paliva, řídí se i výdej energie u člověka kvalitou a kvantitou stravy. Tuky jsou energeticky nejbohatší, i objemově zabírají v žaludku malé množství. Měli bychom si pamatovat pravidlo, že čím je teplota tání tuků vyšší než teplota lidského těla, tím jsou tuky hůře stravitelné. Při vysokém zatížení se spíše doporučují složité cukry, které se pomaleji štěpí a způsobují, že hladina cukru v krvi příliš nekolísá. Med je díky svým vlastnostem jeden z nejlepších zdrojů cukrů pro náš organismus. Při kratších pobytech bývá význam potravy často přeceňován. Lidská vůle se většinou hroutí její nedostatkem. Přesto člověk bez potravy vydrží 24 hodin v plném výkonu, 10 dní při mírně podprůměrné aktivitě a teprve 40 až 100 dní tvoří hranice lidských sil. Strachy se však dá zemřít v kratší době. Chtěné i nechtěné experimenty s hladověním ukazují, že po přerušení přísunu potravy pociťuje člověk tři dny krutý hlad. Poté přechází tělo na stravování sama sebe. Naprostá hladovka se tedy jeví snažší, než dráždění žaludku různými náhražkami.

Stále si hledej práci:

Proti vlhku začněte bojovat včas, své oděvy stále větrejte a načechrávejte, jen tak udržíte jejich izolační schopnosti. Mnohdy je pohodlnější si „pohovět“, ale výsledkem bude větší ztráta sil, než když se budeme pravidelně věnovat stálému boji s vlhkostí.

Vzájemná pomoc. Během cesty v drsných končinách je člověk velmi často odkázán na pomoc ostatních kolegů. Skupina, ve které je vzájemná pomoc samozřejmostí, má největší šanci překonat emoce či „ponorkovou nemoc“ a dosáhnout cíle.

Při každém rozhodnutí ohledně cesty počítáme s rezervou sil i času. Pro případ nezdaru pak máme připraveno rezervní řešení. To nám umožní řešit nenadálé situace. Není-li předem promyšleno, nastává při nezdaru zmatek nebo katastrofa.

Základy navigace:

Pokud se chceme z terénu dostat vlastním přičiněním, je naším jediným východiskem pochod k určenému cíli. K tomu potřebujeme vědět, kde se nacházíme a kam směřujeme.

Snadněji na tyto otázky najdeme odpověď, vlastníme-li podrobnou mapu a kompas. Krajina však může být jednotvárná bez orientačních bodů, kompas nás může zklamat (magnetické anomálie). Mnoho starostí nám ubude, když budeme schopni určit zeměpisné souřadnice, to je zeměpisnou šířku a délku.

Sextant patří ke speciálnímu vybavení na delší cesty. Je k němu potřeba přibrat ještě další věci: tabulky, kalkulačku, hodinky, tužku, měřítko a papír. A hlavně je třeba naučit se s ním zacházet. Když nejsme vybaveni sextantem nebo jiným moderním navigačním přístrojem, pomůže nám při měření úhlu výšky slunce tyč, ale při měření stínu nám jeho poměrná neostrost a obtížné dodržování horizontální a vertikální roviny stěží umožní výpočet s odchylkou menší než 200 km.

Určení světových stran podle mnoha přírodních jevů je dobře popsáno v mnohých příručkách. Podle slunce a hvězd se můžeme dobře řídit za jasného počasí. Za pochodu není třeba se stále zastavovat a určovat světové strany, ale je možné už na začátku pochodu určit posun nebeských těles vůči směru našeho pochodu. Nepůjdeme sice tak úplně přesně, avšak prodloužení délky pochodu se tím příliš nezvětší.

Teprve za špatné viditelnosti musíme často kontrolovat postup podle kompasu. I na několika desítkách metrů totiž dokážeme neuvědoměle změnit směr až o 45° a to již znamená narůst trasy o 40%.

Za špatné viditelnosti si zásadně nedůvěřujeme, i když si asi jen neradi přiznáváme, k jakým omylům tu může dojít. Je třeba počítat i s tím, že se člověk vydá naprosto opačným směrem. Z navigačního hlediska je v takovém případě snadný postup po vodoteči. Ale pozor, ve skutečnosti se nám i tady staví do cesty spousta překážek. Mohou tu být vodopády, soutěsky bažiny, apod.

podle M.Pavlíčka sestavil Miloslav Poly Polášek
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net