www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Publikace LLM » Časopis LLM » Ročníky 1990-99 » Ročník 1998
Jednotlivá čísla
Obálka
 obálka 2/1998

2/1998

Obsah:

Co se mi nelíbí - sloupek Tokahey, Ablákely
Nosí šerpu poct - rozhovor o Willym
Ze života kmene - o měsíci červen, červenec a srpen v kmeni
Lasování - kterak se do lasa nezamotati
Abeceda trosečníka - téma: byvakování
Volání dálek - o cestopisu "Pojídači mrtvých"
Stránky přírody - kam vyrazit?; buk lesní
Tajemný Vinland - Vikingové a Amerika
Hau kóla - jak vyrobit tubus
Mašketonituka he - jak vyrobit jelenicové šaty
Stopou pravěku - o pravěké módě: obuv
Otevřený dopis - Liga dostala svou dýmku
Zálesáci - Rogersovi harcovníci
Každý tam jednou nemusí - druhá část vyprávění o velké akci v USA
Táborové vaření - vše z bezinky
Táborové stavby - vázané táborové stavby
Táborový lékař - o heřmánku, bezince
Proměnění na hoře - "příspěvek" k plnění činu 4M1
Obřady - Obřad udílení titulů lesní moudrosti
Poezie - Vodňanský - Tak jak vám dupou králíci
Sedící Býk - 2.díl seriálu o tomto významném muži
Pro chytré hlavičky - hádanky a rébusy pro malé i velké
Stopaři - kreslený komiks (Ponorka)

Vybrali jsme pro vás :

Liga dostala svou dýmku

Jak si asi všichni účastníci letošního sněmu LLM všimli, dostali jsme ligovou dýmku. Nevím jestli to všem došlo, protože dopis ve kterém se tato událost upřesňovala byl podle mého přečten značně potichu, takže lidé, kteří stáli na opačné straně sněmovního kruhu tuto událost možná ani správně nepochopili. Dovolujeme si proto otisknout onen dopis, který byl na sněmu čten.

Bratři a sestry, přátelé, všichni naši příbuzní

Vedeni vírou, že tvůrčí myšlenky jsou ovládány tajemnými silami, které předurčují naše konání, vám předkládáme dar. Nepátrejte, prosím, po jeho původu. Vznikl proto, aby obrátil pozornost na sebe a věci duchovní, ne aby obracel pozornost na své tvůrce. Ti nejsou důležití a ani nechtějí být jmenováni, nedělali to pro svou slávu.

Při vytváření tohoto daru postupovalo šest lidí, tři muži a tři ženy posvátným způsobem a s pokorou, neboť věří, že některé předměty mají velkou moc. Ať už do nich tu sílu vloží lidské ruce a srdce, či něco jiného. Každý z těchto šesti lidí může reprezentovat jednu ze šesti sil světa a dohromady tvoří jeden celek, uzavřený kruh. Každá ze šesti sil světa má svou vlastní barvu - bílou (barvu čistoty mysli), žlutou (barvu denního slunce a víry), červenou (barvu směřování k cíli), černou (barvu protikladu dne - konejšivě magické noci), zelenou (barvu země porostlé rostlinstvem) a modrou (barvu nebeské klenby); každá ze šesti sil má také svého tvora vyjadřujícího její podstatu a vlastnost. Na výrobě se podílel mužský i ženský element, které jak věříme - mají tvořit harmonickou jednotu, v dnešní době tak chybějící.

Věříme, že svět se pohybuje v kruhu. Věříme, že tato Cesta člověka učí přemýšlet, vnímat a vytvářet krásu, zvýrazňovat to dobré, co je v nás a potlačovat to horší. Kdo si vyšije mokasíny, prokáže svou trpělivost, lásku k práci, smysl pro krásu, ale nedá-li je člověku, který je ne vlastní vinou bos, mnoho nepochopil. Věříme, že nejcennější vlastností člověka je schopnost dávat a schopnost věnovat někomu přátelství a lásku. Jsme ztraceni v čase a jsme ztraceni v prostoru a jsme velmi nepatrní. Ale s někým blízkým po boku žijeme se čtyřma očima, čtyřma nohama a čtyřimi pažemi, a co je nejdůležitější, se dvěma srdci. Ať i vás tento dar spojí v takový kruh.

Víme, že Arapahové věřili, že svatá kmenová dýmka existovala před stvořením země, lidí a zvířat. Nebylo nic, až se najednou vzedmula voda a z té masy vod se vynořila duchovní bytost, duch Nih`ancan, a trojnoha, na níž visel vak s dýmkou. Nih`ancan s pomocí želvy, která přinášela z hlubin vod zemi, ptáků, kteří ji sušili v kouři zapálené dýmky, vytvořil svět.

Víme, že Lakotům podle pověsti přinesla dýmku bytost zvaná Pte San Wašte Win - Bílá Bizoní žena, a že červený kámen, z něhož byla vyrobena hlavička, považovali za zkamenělou krev dávných předků.

Víme, že Černonožcům přinesly dýmku hromové bytosti a vak s dýmkou se otevíral vždy při první jarní bouřce.

Proto nechť i vám je předána dýmka, aby sloužila jen dobrým účelům. Vedeni dobrými myšlenkami pak věříme, že nemůže uškodit.

Přejeme si, aby se strážcem této dýmky stal Ohnivec Ligy lesní moudrosti. Nechť ji uchovává v časech dobrých i zlých, aby se vždy navrátila ke svému lidu. Byli bychom rádi, kdybyste se i vy navraceli k jejímu poselství.

Děkujeme vám. Děkujeme dobrým silám, které při nás stály. Pilamaya.

Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net