Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Projekty LLM » MŠMT » Neform. vzdělávání

Neformální vzdělávání v LLM

Podpora neformálního vzdělávání v Lize lesní moudrosti
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013344

Díky podpoře vzdělávacích aktivit, zaměřených na dobrovolné vedoucí v Lize lesní moudrosti, dojde ke zvýšení kvality neformálního vzdělávání, které LLM poskytuje dětem a mladým lidem. Tradiční pravidelná kmenová činnost v LLM je zajišťována vedoucími - náčelníky. Projekt podpoří záměrnost vzdělávání a posílí schopnost vedoucích na preciznější přípravu schůzek.

Program v kmenech Ligy lesní moudrosti je zajišťovaný dobrovolnými vedoucími. Ti připravují program pro děti a mládež. Na pravidelných schůzkách, víkendových aktivitách i táborech se vzdělávají dle metodik LLM i podobných organizací. Systém přípravy i způsob této práce jsou často voleny intuitivně a vykazují velkou míru improvizace. Úroveň jednotlivých kmenů je rozdílná. O kurzy pro náčelníky i další činovníky v LLM je, v současné době zájem. Absence financí na straně LLM i činovníků však vede k tomu, že jejich účast na externích vzdělávacích kurzech je sporadická. Cílem projektu je zvýšení kvality neformálního vzdělávání v LLM. Zvýšení kompetencí dobrovolných vedoucích při přípravě a vedení programu ve kmenech. Sdílení zkušeností mezi zkušenějšími vedoucími a méně zkušenými. Zapojení odborníků do vzdělávací činnosti ve kmenech. Tj. na schůzkách, víkendových akcích a táborech. Úspěšné absolvování kurzů pro vedoucí a instruktory.