Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Projekty LLM » MMR » Fara Mich. Hory
Ministerstvo pro místní rozvoj

Fara Michalovy Hory

Investiční podpora učeben polytechniky a přírodních věd Fara Michalovy Hory
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004975

Cílem projektu je vybavení učeben polytechniky a přírodních věd v objektu bývalé fary v Michalových Horách a stavební úpravy - tlaková injektáž a hydroizolace obvodových stěn venkovní učebny. Programy jsou vybudovány na pozadí Klíčových kompetencí. Jsou koncipovány jako bezbariérové. Projekt je v úzké vazbě k MAP, strategii KPVSL i poslání žadatele. Programy respektují historii a kulturu místa, podporují kreativitu a zvyšují šanci na uplatnění na trhu práce.

Cílem projektu je provést stavební úpravu a tím vybudovat zázemí k venkovní učebně polytechniky, dále vybavit učebnu přírodních věd moderními výukovými pomůckami a tím podpořit rozvoj kompetencí technických a řemeslných oborů, přírodních věd a práci s digitálními technologiemi. Úspěšná realizace výukových učeben je pro celý koncept mimoškolního vzdělávání na faře v Michalových Horách velmi důležitá. Vybudováním zázemí a vybavením učeben v nově budovaném centru neformálního vzdělávání očekáváme, že programy budou mít větší atraktivitu pro školní skupiny a další zájemce a koncept programů budeme mít možnost rozšířit a tím nabídnout další možnosti, jak děti zážitkově vzdělávat. Doplníme tím pro region obohacení klasickou výuku ve školních lavicích.