Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Projekty LLM » MMR » Venkovní učebna
Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpráva o realizaci projektu Stavba venkovní učebny – Fara Michalovy Hory CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014613

Stavba učebny proběhla v období od listopadu roku 2020 až květen 2021. Dle plánu byla učebna vybudována ve stávajícím otevřeném přístřechu v zahradě budovy. Postupně byla vybudována podlaha, dřevěné příčky, elektroinstalace a dřevěná posuvná vrata. Vznikla tak učebna pro demonstraci a výuku řemesel – Kovárna a Truhlárna a zázemí pro elektrotechnickou laboratoř, kde výuka probíhá v terénu. Navýšila se tak kapacita výuky. Učebnu a laboratoř může pohodlně využívat skupina dvaceti dětí.

V zahradě byly dále vystavěny v zemi a na střeše základy pro kotvení plátěných střech. I v nepříznivém počasí tak lze využívat většinu zahrady pro výuku venku.

Stavba proběhla dle projektové dokumentace. Stavba byla předána 31. 5. 2021 a učebna byla uvedena do provozu 1. 6. 2021 a postupně bude do konce září 2021 vybavena nábytkem a nástroji. Stavba byla realizována panem Zdeňkem Boháčem. Pana Boháče vybralo náčelnictvo Ligy lesní moudrosti na základě porovnání cenových nabídek tří stavebních firem. Stavba proběhla dle plánu a v rozsahu, kdy není třeba kolaudace. Učebna je vybudována v přístřešku, který je už zapsán v katastru nemovitostí jako samostatná stavba. Na tuto stavební úpravu nebylo třeba ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Během léta 2021 proběhnou první pilotáže výukových programů učebny. Výuku i učebnu samotnou budou testovat děti z kmenů Ligy lesní moudrosti. Od září pak již plánujeme realizaci výuky v rámci škol v přírodě a víkendových výprav dětských organizací.

Současně s výstavbou jsme realizovali specifickou stavební úpravu – silikonovou injektáž. Tato stavební úprava a vybavení učeben je financováno z projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004975. Tento projekt je v současnosti ve fázi realizace.

foto 1 foto 2 foto 3

Ministerstvo pro místní rozvoj