Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Lóže skřítků

Symbol Lesní titul Symbol Lesní titul Symbol Lesní titul
Skřítek SkřítekDřevař DřevařNosič vody Nosič vody
Strážce ohně Strážce ohněStrážce koní Strážce koníStrážce tábora Strážce tábora

V Korálkovém činu pro Skřítky je vybráno 120 činů z běžných činností kmenů. Za každý splněný čin (nebo stupeň) si může člen bratrstva skřítků vybarvit jeden korálek u znění podmínky činu a navíc obdrží jeden až tři opravdické korálky na sněmu kmene. Ze získaných korálků si může navlékat náhrdelník, náprsenku, nákrčník, nebo je může našívat na roucho podle tradic kmene. Tyto specifické pocty korálkových činů mají platnost pouze pro věk do 10 let a nelze je převádět do Malé lóže.

Každý čin je rozdělen do tří úrovní – stupňů obtížnosti. První by měl být snadno dostupný pro předškolní děti, druhý pro prvňáky a druháky, třetí nejnáročnější je pro třeťáky a čtvrťáky. U některých činů je vhodné udělení korálku za vyšší stupeň podmínit i splněním podmínky nižších stupňů, ale to ponecháváme na citu a odhadu náčelníků a rodičů.