Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Přihlašovadlo
88
Seznam účastníků
Odhlášení z akce
Vaše ID:*

Vaše heslo:*
(ID i heslo Vám přišlo emailovou zprávou)
* povinné

Pracovní setkání ohnivců 28.2. 2004

(aktualizováno 4.2. 2004)

Cílem našeho snažení je vzájemně se jako ohnivci blíže poznat a propojit. Nacházíme se v období, kdy stojíme na prahu něčeho nového, společného, a byla by škoda u toho nebýt…

Místo konání: Brno - od 9,00 do 17,00 (odhad). Kdo by chtěl přijet v pátek, je možnost, pouze však po individuální domluvě s Jammem 601 543 623. S sebou vezměte přezůvky.
Doprava:
Autem: Výjezd z dálnice od Prahy BRNO-SLATINA doleva na Slatinu (ulice Řipská), 1.světelná křižovatka rovně (stále Řipská), dlouhý rovný úsek se začne stáčet doprava, 2. světelná křižovatka rovně, podjíždí se výpadovka na Olomouc a silnice se stáčí doprava, 3. světelná rovně - jste na kraji sídliště Juliánov na ulici Bělohorské, první ulicí, kterou to půjde (mezi RD) zahněte doprava, projeďte ji a kolmo na tyto uličky je ulice Slatinská, zde zaparkujte. Naproti ústí ulice Andrýskova je cesta do parku, po ní a hned doprava za RD - kovová brána, projít 30 m přes "dvůr" a tam už to musí každý najít (za branou už je vidět hřiště). Šalinou a pěšky: tramvají č.13 na konečnou Židenice Juliánov, kousíček po kolejích zpátky a první vlevo je ulice Slatinská, po ní do mírného kopce až k hospodě, naproti ústí ulice Andrýskova do parku a viz výše!
Jídlo: vlastní, možnost čaje do vlastního hrnečku.
Přihlášky: přes www.woodcraft.cz u pozvánky na tuto akci do 21.2. 2004.

Cílem tohoto setkání je předložit valné hromadě náčelníků některé konkrétní návrhy a závěry o tom, kam se bude ohnivectví v budoucnu ubírat. Protože je naším cílem dojít k určitým závěrům a ne jen diskutovat, posíláme dopředu témata, kterými bychom se chtěli zaobírat. Druhým cílem setkání je otázka ohniveckého pořádání sněmu LLM. Kromě toho bude na programu i něco pro osobní poznání a odpočinek. Prosíme všechny účastníky, aby přijeli na diskusi připraveni na základě předložených okruhů, nejlépe aby věci prodiskutovali ve kmeni. Omlouváme se ohnivcům (podle zpráv zatím jen ze Sacagawey) a ostatním, kdož by měli na tomto setkání být, že termín koliduje s náčelnickými zkouškami. I proto jsou materiály posílány dopředu, aby všichni měli možnost vyjádřit se dopředu přes svého zástupce nebo písemně. Materiály budou předloženy náčelnictvu (15.3.) a posléze Valné hromadě (3.4.). Kdo se nebude moci na setkání dostavit, může poslat své podněty poštou (elektronicky: ablakela@centrum.cz nebo papírově: Josef Porsch, Štětkova 1A, 140 00 Praha 4) a budou určitě vzaty do diskuse.

1. Budou ohnivci pořádat sněm Ligy lesní moudrosti? Tentokrát bude na Kosím potoku v západních Čechách. Ohnivci by měli pomoci s budováním sněmoviště. Kromě toho bychom se pokusili místo připravit i pokud jde o dobrou energii, například formou podobného obřadu, který proběhl ve Skleném. Prosím, popřemýšlejte a přivezte návrhy, jak by se obřad dal uspořádat. Další rovinou debaty bude vlastní organizace sněmu (přivezte nápady).
16.-18. dubna 2004 - příprava sněmoviště LLM na tábořišti na Kosím potoce
28.-30. května 2004 - sněm LLM

2. Ze setkání by mohl snad vzejít i základ toho, co se ocitne o ohnivectví ve Vnitřním řádu Ligy, který se teď bude upravovat. Pro informaci, co v něm je obsaženo, jej přikládáme. Mnohem důležitější než to, co se ocitne v písemné podobě je ale to, že diskuse nad tímto tématem poskytne dobrý základ pro vyjasnění věcí týkajících se ohnivců. Jelikož se ohnivci asi nebudou scházet zas až tak často a pokud by měl VŘ vzniknout brzy, objeví se v něm jen pár základních bodů. Ohnivecká znalost se totiž bude vždy patrně předávat spíše ve společenství než psanými návody. Takže: do valné hromady, tzn. na tomto setkání, by se měly prodiskutovat tyto věci (vycházíme z toho, co se objevilo na minulých ohniveckých setkáních a zejména na tom posledním a z toho, že Vnitřní řád nesvazuje stávající fungující ohnivce, ale je spíše návodem pro nové ohnivce, kmeny):
a) "Definice ohnivce" do vnitřního řádu. Podněty: Funkce ohnivce je ve kmeni velmi důležitá vzhledem k filosofii Ligy lesní moudrosti. Na rozdíl od náčelníka (ohnivec je jeho nejbližším partnerem) má volnější ruce při bdění nad woodcraferským zákonem, udržování atmosféry ve kmeni, vnímání a podněcování osobnostního a duchovního růstu jednotlivců. V druhé rovině se jeho působení odehrává v rovině kmenové: podněcuje soudržnost kmene, stará se o dobrou atmosféru ve skupině, vyvažuje případnou jednostrannost, udržuje a rozvíjí tradice a působí v ohniveckém společenství. U výhradně dětských kmenů zastává funkci ohnivce zpravidla náčelník, ale kmen si zvolí ohnivce dětského, kterého k ohnivectví vede náčelník podle zásad samosprávy za vedení dospělých. Ohnivec je především člověk, který se snaží sám o svůj růst. Ohnivce si volí kmen. Měl by něco splňovat před Ligou? b) Společenství ohnivců. Podněty: Existuje společenství ohnivců, které zahrnuje všechny kmenové ohnivce a ohnivce, kteří vykonávali tuto funkci v kmeni K tomuto společenství se lze také přihlásit anebo být přizván, aniž je (nebo byl) člověk kmenovým ohnivcem (adept ohnivectví anebo člověk, který má blízko). Jeho cílem je vzájemná výměna zkušeností a obohacování na setkáních.

Prosíme tedy:
1. potvrďte, prosím, svou účast (neúčast) na pracovním setkání ohnivců 28. února
2. potvrďte, prosím, svou účast (neúčast) na přípravě sněmoviště LLM na tábořišti na Kosím potoce 16.-18. dubna
3. potvrďte, prosím, svou účast (neúčast) na sněmu LLM 28.-30. května

To vše na emil ablakela@centrum.cz nebo telefonicky 723 150 209. Děkujeme. Těšíme se na setkání. Hana Stegbauerová - Anpao, Martina Palečková - Zip, Tomáš Jedlička - Stoupa, Vladimír Levínský - Wikky, Josef Porsch - Ablákela
Josef Porsh - Ablákela (ablakela(zavináč)centrum(tečka)cz)

Komentáře, diskuze

Doposud nebyl zaznamenán žádný komentář.


Kolik je osm krát pět ? (ochrana proti nevyžádanému příspěvku)

Nový příspěvek
Jméno:*
Email:
WWW:
Odpovědět:
Příspěvek:*
* Povinná položka
Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Správce těchto stránek nemůže ovlivnit jejich obsah a nenese za něj zodpovědnost. Vyhrazuje si však právo je odstranit.
Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus, neplacená reklama a příspěvky nesouvisející s příslušným tématem.
Pokud s něčím nesouhlasíte, uveďte důvod a přidejte argumenty. Jinak je váš názor k ničemu a nemá tu co dělat.

Seznam přihlášených účastníků

Přihlášen Počet Poznámka
Zuzana Suchánková Wanahčawin1
Jara Vlk Suský - Starý Vlk1
Jajda1
Jiří Konečný, Jamm1
Klára Chvátalová1
Kateřina Chvátalová1
Tomáš Jedlička, Stoupa1
Pavel Palán, Wabimatto1
celkem:8 

Přihlášení na akci

Celé jméno + přezdívka: *
Email: *
Upozornit na emailu:
(více adres oddělte čárkou)
Telefon:

Hlásíte se jako: *
Zvolte kmen: *
Poznámka: