Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Přihlašovadlo
61 (maximum: 80)61 / 80
Seznam účastníků
Odhlášení z akce
Vaše ID:*

Vaše heslo:*
(ID i heslo Vám přišlo emailovou zprávou)
* povinné

Valná hromada LLM 2013

(aktualizováno 28.9. 2013)
Zpráva » Pozvánka
Náčelnictvo svolává na sobotu 5. 10. 2013 od 8:00 hodin valnou hromadu, která se bude konat v Balónovém zámku Radešín
 
Podle Stanov LLM a Vnitřního řádu mají povinnou účast na valné hromadě zástupci uznaných kmenů LLM (na každých započatých 30 členů 1 zástupce starší 15 let), zástupci samostatných rodů LLM (za každé 3 samostatné rody 1 delegovaný zástupce starší 18 let) a zástupci stráží lesní moudrosti (za každých 15 stráží 1 delegovaný zástupce starší 18 let) a členové náčelnictva LLM. Tyto osoby mají na VH hlasovací právo a jsou povinny svoji případnou neúčast omluvit předem.
 
Účastníky je nutné závazně přihlásit do 1. 10. 2013.
 
Do přihlašovadla ať se prosím zapisují všichni účastníci víkendu (z organizačních důvodů)! Do poznámky specifikujte požadavky na nocleh a jídlo a zájem o doplňkový program (konkrétně jaký – nutné kvůli koordinaci programu) (např: pá-so, so-ne, SO, SV, stanovy, fara, výlet). 
 
 
Stejně jako v minulém roce jsme chtěli před Valnou hromadou zveřejnit některé podkladové materiály předem, abyste měli čas se nad tématy v klidu zamyslet. Materiály k jednání vyšly formou Totemové desky č. 113 dne 27. 9. 2013. Jedním z nich je i navrhované nové znění Stanov. Poslední verze je k dispozici na webu (po přihlášení), vyšla i v poslední TD. Případné připomínky k uvedenému znění Stanov pošlete prosím na e-mail ustredi@woodcraft.cz  do 30. 9. 2013, ať je stihneme před VH ještě zkonzultovat s odborníky a případně upravit do znění Stanov, které bude na VH předloženo ke schválení.
 
Upozorňujeme, že pro platnost hlasovacího práva musí mít kmeny LLM podle Stanov LLM přidělené IČ, náčelník musí mít složené náčelnické zkoušky či být náčelníkem uznaným VH a členové kmene musí mít zaplacené příspěvky na tento rok.
 
Právo účasti na valné hromadě dále mají členové kontrolní a revizní komise, členové rozšířeného náčelnictva a rangeři (v případě, že byli zvoleni), členové navrhovaní do volených funkcí a pozvaní hosté (náčelnictvem LLM, případně 1/3 zástupců uznaných kmenů).
 
Pozvání na VH platí pro všechny členy, kteří se zajímají o dění v LLM a chtějí vidět, jak probíhá vrcholná schůze, nebo je zaujalo některé téma diskuzního fóra. Uvítáme tedy jako účastníky nejen náčelníky, ale i další členy kmenů. Berte to tedy jako obecnou pozvánku, která umožňuje členům LLM účastnit se této VH nebo její části s hlasem poradním. V letošním roce je počet účastníků omezen na 80 osob. Přednost mají osoby s povinnou účastí, dále rozhoduje pořadí přihlášených.
 
Návrh náčelnictva LLM na kandidáty pro jednotlivé orgány VH:
 1. Předsedající: Jiří Plšek – Waštélaka, Martin Pejša – Medvěd
 2. Zapisovatel: Alena Hájková - Alča, Radka Skoupilová – Waštewin
 3. Hlasovací komise: Marta Ryšavá, Jitka Doležalová, Jiří Kluiber - Pat
Orientační program a časový harmonogram:
 
pátek 4. 10. 2013 od 18:00 – prezence, diskuzní fóra (Stanovy, fara....)
 
sobota 5. 10. 2013
8:00 prezence
8:30 zahájení Valné hromady
8:40 náležitosti VH, zprávy náčelnictva, KRK, kontrola plnění úkolů
12:00 přestávka na oběd
13:30 body jednání:
- schválení změny Stanov
- volba nového náčelnictva
- schválení účetní závěrky za rok 2012
- schválení příspěvků na rok 2014
- časový harmonogram akcí LLM pro další období (aktualizace kalendária)
- diskuze – body budou doplněny dle zájmu a časových možností
19:00 večeře
20:00 případné pokračování diskuze, schválení usnesení
21:30 ukončení VH, doplňkový program (historicko-tanečně-hudební večer DJ Tewlikita)
 
neděle 6. 10. 2013 od 8:30 cca do 12:00 – doplňkový program, prostor pro nové náčelnictvo
 
Program VH bude možno doplnit a změnit na začátku Valné hromady. Náměty, zvláště do diskuse, můžete zasílat předem.
 
Organizační informace:
 • Místo konání: Valná hromada proběhne v Balónovém zámku Radešín (www.balonovyzamek.cz).
 • Ubytování: 
  Bude přímo v objektu Balónového zámku. K dispozici je několik pokojů pro různě početné skupiny. Po přehodnocení jsme došli k závěru, že ubytování na postelích není o mnoho lepší, než ubytování na zemi a protože musíme za ubytování zaplatit, budeme oproti původnímu plánu vybírat od lidí spících na zemi 30 Kč/noc a od lidí spících na posteli 50 Kč/noc. Děkujeme za pochopení.
   Nezapomeňte si vzít spacák a na zemi spící karimatku, počítejte s velmi omezeným počtem sprch.
         Kdo potřebuje klid a lepší než bazální podmínky, může si objednat spaní v Balonovém hotelu Radešín (www.balonovyhotel.cz, ceny 300 – 380 Kč/noc/os. podle počtu objednaných osob a počtu nocí, nutné objednat do 3. 10., bližší info poskytne ustredi@woodcraft.cz.)
 • Společné stravování bude zajištěno v hotelu Radešín: sobota oběd – SO (75 Kč), sobota večeře – SV (65 Kč).Cenu za stravu a ubytování si hradí účastníci sami.
 • Snídaně a svačiny si zajišťuje každý sám; varná konvice, čaj a káva zajištěny. Pokud rádi pečete, prosíme, přivezte ochutnat vzorek, který bychom použili k sobotní odpolední svačině. Pamatujte, že budeme celý den sedět v historické budově, pro jistotu si nabalte dostatek teplého oblečení :-) ! Přezůvky nejsou nutné, necháváme na vašem vlastním uvážení.
 
V případě, že přijedete na celý víkend a zúčastníte se doplňkového programu v pátek či v neděli, proplatíme vám jednu cestu.
 
Do přihlašovadla na webu ať se prosím zapisují všichni účastníci víkendu (z organizačních důvodů)!
Do poznámky specifikujte požadavky na nocleh a jídlo (jídlo do 1. 10., pozdější objednávky nebudou možné!) a zájem o doplňkový program (konkrétně jaký – nutné kvůli funkční koordinaci jednotlivých diskusí).
 • Doprava:
Autem – GPS 49°28'18.458"N, 16°5'14.853"E
Doprava z Prahy: 
Praha Florenc – autobus 15.00 do Velkého Meziříčí, přestup na bus 17.30, příjezd Radešín 18.20
Praha hl.n. – vlak 13.59 do Žďáru n. Sáz, přestup na autobus 16.40, příjezd Radešín v 17.05
Praha hl.n. – vlak 15.59 do Žďáru n. Sáz, přestup na autobus 18.35, příjezd Radešín v 19.03 
Doprava z Brna :
Brno hl.n. – vlak 15.20  do Žďáru n. Sáz, přestup na autobus 16.40, příjezd Radešín v 17.05
Brno Zvonařka – autobus 16.20 do Velkého Meziříčí, přestup na bus 17.30, příjezd Radešín 18.20
Brno hl. n. – vlak 17.20 do Žďáru n. Sáz, přestup na autobus 18.35, příjezd Radešín v 19.03
Brno Zvonařka – autobus 18.05 do Radešína, příjezd 19.28
Případně se dá dojet vlakem do zastávky Sklené n. Osl. Nebo ostrov n. Osl. A dojít do Radešína pěšky (cca 6 km).
 
Doplňkový program

Pátek večer – nabídka diskuzních fór: 
 • Diskuze ke změně stanov
 • Fara – výhled do budoucna
 • Projekt OPVK
 • Jak se v LLM financují různé projekty
Přesný program bude upraven podle zájmu diskutujících v přihlašovadle, návrhy na další témata posílejte prosím předem na náčelnictvo@woodcraft.cz.
 
Sobota večer:
Historicko-tanečně-hudební večer DJ Tewlikita (Apače) „Od modrého paraplíčka k Rammstein aneb 100 let woodcraftu v písních a tancích“
 
Jedinečný poslechově-taneční večírek, na kterém zazní chronologický průřez hudbou, která provázela posledních 100 let nejen woodcraftery. Kdo už Tewlikitovy divoké hudební večírky zažil, ví, že Tewlikit má v malíčku nejen historii Indiánů, ale i historii naší a světové hudby a nebude tedy nouze o pečlivě vybrané hity, dobové filmové ukázky, hudební špeky, na které byste sami nikdy nenarazili a erudovaný výběr těch největších hudebních pecek, které zmítaly mládeží za posledních 100 let. Starší generace zavzpomínají na mládí, ale ne moc dlouho, protože během chvíle se přenesou o jednu dekádu později... a až „staří“ odejdou spát, parket bude patřit jen těm mladým (na datumu narození nezáleží!!!).
 
Chcete-li přispět k atmosféře večera, dovezte si dobový kostým z období 1913 – 2013, které je vašemu srdci nejbližší!
 
Neděle dopoledne:
 • Výlet do okolí
 • Prostor pro nové náčelnictvo
 • V případě zájmu pokračování pátečních diskuzí

Vzezření:
 
Mějte na paměti, že VH je naším nejvyšším zákonodárným orgánem, a proto k jednání přísluší slavnostní oblečení. Pro woodcraftera jest to šerpa poct.
 
 
Těšíme se na setkání a přejeme modrou oblohu nad hlavou i v srdci.
 
V případě jakýchkoli dotazů jsme k dispozici.
 
Za náčelnictvo LLM
 
náčelnice LLM

Komentáře, diskuze

2.9. 2013 18:49
Wičanhpi
Milí spoluhromadníci,
z pracovních důvodů potřebuji odjet v sobotu, hledám tudíž parťáky na cestu (někoho, kdo mě vezme, nebo někoho, koho naopak vezmu já).
Když tak se ozvěte,
Wič
30.9. 2013 10:10
Zip - Obchůdek
Ahoj, máte-li speciální požadavky na zboží z obchůdku (třeba na množství knih či glejtů) budu ráda, když mi napíšete s předstihem, aby bylo možné to připravit a přepravit.Dík váš ligový obchodník
30.9. 2013 19:28
Yučikala
Mám když tak místo v autě - mohu někoho vzít.
1.10. 2013 18:59
Stoupa
ahoj pojedu v sobotu z Břeclavi mám 2 volná místa kdo by se chtěl připojit zavolejte nebo písněte
2.10. 2013 13:20
Chlup
Ahoj,
na VH bude možno zakoupit lístky na Ples LLM konaný 2.11. kousíček od Prahy. (viz http://www.woodcraft.cz/index.php?right=mainpage&right2=zpravy&id=883&sid=)

Kolik je tři plus jedna ? (ochrana proti nevyžádanému příspěvku)

Nový příspěvek
Jméno:*
Email:
WWW:
Odpovědět:
Příspěvek:*
* Povinná položka
Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Správce těchto stránek nemůže ovlivnit jejich obsah a nenese za něj zodpovědnost. Vyhrazuje si však právo je odstranit.
Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus, neplacená reklama a příspěvky nesouvisející s příslušným tématem.
Pokud s něčím nesouhlasíte, uveďte důvod a přidejte argumenty. Jinak je váš názor k ničemu a nemá tu co dělat.

Seznam přihlášených účastníků

Přihlášen Počet Poznámka
Machimia11noc,bez jídla
KRUH44 x SO, 4x SV
Jitka1pá-so, SO, SV, na posteli
wikki1SO,SV noclech pá/so so/ne
Čiko a Terez2pa-so, SO, SV na zemi
Yučikala1
Perník1Jen sobota; SO + SV
Kačka1pá večer-ne, SO a SV, spaní na zemi
Zip (z Waldenu)1(obchůdek); pá-so, so-ne, SO, spaní na zemi
Karča1pátek pozdě večer, do neděle, prostor
Owotanla1pá-ne, SO, SV, na zemi,
Sacagawea1pá-so, SO, SV, na zemi
Alena Hájková1pá-so, so-ne, SO,SV,stanovy
Mája1Pá-Ne, SO, SV, spaní na zemi
Bobr1SO, fara
Silvie Přibylová1pá-ne, SO, SV, fara, výlet, případně financování, spaní na zemi
Tokaheya1pá-ne, jídla všechna, nocleh postel
Huronka1pá-ne, SO, SV, fara, vlýlet, popřípadě jiný doplňkový program, spaní na zemi
Zlobr,Chet,Fagus33xSO, 2x na zemi, 1xpostel
Mawadani4pa-so, SO, SV, nocleh na posteli
Jiří Novák - Hukwim1ubytování u Bobra na chatě
Jiří Novák - Hukwim1PÁ ,SO oběd,večeře,
Vlastík Růžička1pá-ne, nocleh na zemi, SO a SV, výlet či prostor:-)
Lucka Wazazi1SO, SV
Kamila - MQ1pá-ne, nocleh kdekoliv, SO+SV
Vítek1so-ne,SO,SV, na zemi
Medvěd a Lasík22x so-ne, 2x SO, 2xSV
Zelí2Se Šawondou SO+SV nocleh na zemi
Marta Ryšavá1pá-ne, SO+ SV, diskuze stanovy
Ablákela1pá+so, prosím SO oběd, ke komu se mohu připojit v pá tam a so zpět z/do Prahy?
Waštélaka2pá - ne, nocleh na zemi, SO +SV
radka skoupilova Wastewin1SO, SV, zapisovatelka, fara, výlet
Pat1SO,SV (jídlo 2x, i pro Kláru, která nebude na vlastní VH), diskuze stanovy
Stopaři3pá - ne n zemi, SO, SV (vše 3x)
Top1pá-ne, na zemi, SO+SV
Marka1pá-ne, SO+SV
Ileyawin1pá-ne,nocleh/leh na zemi, SO+SV, financování, prostor, případně výlet
Chlup1pá-ne (zem), SO,SV, financování, Fara, prostor
Filip Chmel1pá-so,so-ne,zem,SO,SV,fara
Aleš Kapica - Keny1
Škarman1pá-so, so-ne, nocleh na zemi,SO, SV, fara
Čeyanala1pá-ne, SO + SV
Wicanhpi1hlasuji za kmen Drum bun, SO + SV, od Pá do So večer
Čanté Tanka1hlasující za kmen Lacerta Peta, od pá do ne, na zemi, SO + SV, diksuse: fara, možná neděle výlet do okolí
Woapewin1od pá do ne, na zemi, SO + SV, diksuse: fara, OPVK, možná neděle výlet do okolí
Mokrouš1od Pá do Ne, spím na zemi, SO + SV
Wančetan1spím na karimatce, SO, SV
celkem:61 

Přihlášení na akci

Celé jméno + přezdívka: *
Email: *
Upozornit na emailu:
(více adres oddělte čárkou)
Telefon:

Hlásíte se jako: *
Zvolte kmen: *
Poznámka: