Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Sněm, který se nekoná

(aktualizováno 19.9. 2020)
Zpráva » Informace
vlajka a dýmka čekají
Dnes je den, kdy jsme měli stát ve společném kruhu. V kruhu přátel, stařešinů, mladých bojovníků a bojovnic. V kruhu s ohněm v jeho středu.
 
Dnes je den, kdy jsme si měli připomenout 30 let od vzniku naší organizace. Od okamžiku, kdy jsme opět zapálili naší pochodeň.
 
 
Nevyšlo to. Naše Ligová vlajka a dýmka poklidně čekají, až přijde jejich slavnostní chvíle.
 
Pozdravte své kamarády z Ligy v tento málem významný den. Pošlete nám na ustredi@woodcraft.cz pozdravení z vašeho dnešního woodcrafterského dne.
 
 
 
 
 
 
 
 

Požehnání lesní moudrosti od Čhantékič'una

 • Buď čistý.  Krása
 • Kéž čistota prospívá především tobě, pak lidem kolem tebe a těm, kteří zachovávají tento zákon.
 • Kéž o tebe pečuje světlo tvé duše, kéž ti je dáno poznat krásu své vlastní duše a světlo věčnosti, jež v ní přebývá.
 • Buď silný.  Krása
 • Kéž si uvědomuješ, že tvé tělo je dobrým a věrným přítelem tvé duše.
 • Kéž se rozhodneš vyléčit svá zranění a přijmout je do své duše.
 • Kéž si uvědomuješ, jak velká je tvá lidská důstojnost, kéž poznáš, jak jsi svobodný.
 • Chraň přírodu.  Krása
 • Kéž vzduch je čistý a voda se ti třpytí v pramenech a řekách.
 • Kéž orel vzlétne na obzor a zvěř vyvede své mladé.
 • Kéž přijde harmonie mezi vším živým i neživým opět na Zemi
 • Kéž si uvědomíš, že duše, která ví o tvé sounáležitosti se vším živým a neživým, tě intimně spojí s harmonií přírody.
 • Mluv pravdu.  Pravda
 • Kéž v tvé pravdě je moudrost. Kéž tvé čestné slovo je svaté.
 • Kéž ve svém svědomí nalézáš vždy pravdu a světlo, které potřebuješ pro svou cestu.
 • Kéž jsi pevných zásad a vážíš své vlastní osobnosti a nikdy neustrneš v hledání a ověřování pravdy.
 • Kéž sdílíš to co je pravdivé.
 • Buď pokorný.  Pravda
 • Kéž jsi obdařen vášnivým citem i vědomím spřízněnosti a sounáležitosti s druhými lidmi.
 • Kéž mají tvoji úctu ti, kteří pokorně věří a uctívají Velkého Ducha, neboť nikdo nezná celou pravdu.
 • Kéž si uvědomuješ, že svatost znamená pozorně se dívat, cítit, slyšet a dotýkat se.
 • Buď poctivý.  Pravda
 • Kéž tě naplní radost a vnitřní potěšeni z poctivě dosaženého vítězství.
 • Kéž z poctivé prohry máš naplňující zážitek, který ti nahradí radost z vítězství.
 • Kéž se tě vyhne falešná hra a zrada.
 • Buď odvážný.  Síla
 • Kéž tvá odvaha je spojená s rozvahou, opatrností a odpovědností
 • Kéž tvá neohroženost znamená sílu.
 • Buď mlčenlivý.  Síla
 • Mlčení je hlasem Velkého Ducha.
 • Kéž mlčet znamená umět naslouchat, vážit si mínění druhých, neprosazovat svou osobu, své názory jako vzor druhým.
 • Kéž jsi nasloucháním proměněn.
 • Poslouchej.   Síla
 • Kéž tě naplní pokoj a radost a ty pochopíš, že tvé smysly jsou posvátnými prahy.
 • Kéž se ti podaří dojít až na to místo ve své duši, kde přebývá hluboká láska, vroucnost, cit a odpuštění.
 • Kéž při pochybení najdeš správnou cestu k nápravě
 • Buď laskavý.  Láska
 • Kéž si svých přátel vážíš jako skutečného pokladu.
 • Kéž jsi k nim laskavý a kéž jsi vždy ochotný jim pomoci; kéž jsou ti tato přátelství zdrojem požehnání, pomáhají naplnit tvé možnosti.
 • Kéž projde proměnou veškerá tvá vnitřní negativita, odměřenost a chlad.
 • Kéž nejsi nikdy sám.
 • Buď ochotný.  Láska
 • Kéž  pro tebe den neznamená břemeno, které musíš nést.
 • Kéž tě jitro nalezne bdělého, svěžího, plného snů a otevřeného možnostem a příslibům nového dne.
 • Kéž si uvědomíš povznášející pocit, který dává služba druhým, nezastíněný okázalým sebeuspokojením.
 • Žij radostně.  Láska
 • Kéž hluboce toužíš po tom žít svůj život plně.
 • Kéž žiješ tvořivě, prokazuješ druhým milosrdenství a proměňuješ vše co je v tobě a kolem tebe negativní.
 • Kéž ti Velký Duch žehná a kéž v sobě objevíš hlubokou lásku k sobě samému.
 
 
Tomáš Sadílek - Chlup (chlupxxl(zavináč)seznam(tečka)cz)

Komentáře, diskuze

21.9. 2020 20:39
Čhantékič´un
Děkuji, že můžu ...

Kolik je jedna krát osm ? (ochrana proti nevyžádanému příspěvku)

Nový příspěvek
Jméno:*
Email:
WWW:
Odpovědět:
Příspěvek:*
* Povinná položka
Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Správce těchto stránek nemůže ovlivnit jejich obsah a nenese za něj zodpovědnost. Vyhrazuje si však právo je odstranit.
Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus, neplacená reklama a příspěvky nesouvisející s příslušným tématem.
Pokud s něčím nesouhlasíte, uveďte důvod a přidejte argumenty. Jinak je váš názor k ničemu a nemá tu co dělat.