Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Pozvánka na Valnou hromadu

(25.3. 2004)

Hau kola,
jak už jste se mohli dočíst v Totemové desce, svolává Náčelnictvo na sobotu 3.4.2004 od 10:00 do Brna Valnou hromadu. Podle Stanov a Vnitřního řádu LLM mají právo účasti na Valné hromadě náčelníci uznaných kmenů LLM, členové náčelnictva LLM a rangeři, dále pak členové kontrolní a revizní komise, členové rozšířeného náčelnictva, zástupci samostatných rodů, zástupci pouze registrovaných kmenů a pozvaní hosté.

Upozorňujeme, že za uznaný kmen se považuje ten, který má více než 6 členů, zaplacené příspěvky na daný rok, přidělené IČO a jehož náčelník má složené Náčelnické zkoušky. Hlasovací právo mají na Valné hromadě náčelníci uznaných kmenů, členové náčelnictva a rangeři. Tito jsou také povinni svou případnou neúčast omluvit předem. Kmeny, které mají více než 50 členů, mají právo na jeden hlas za každých započatých 50 členů.

Návrh programu Valné hromady:

10:00 zahájení
10:05 volba orgánů VH a zahájení jejich činnosti
10:10 zpráva hlasovací komise, zda je VH usnášeníschopná, oznámení počtu hlasů
10:20 přečtení navrženého programu, jeho doplnění a schválení
10:30 zprávy náčelnictva, revizní komise
11:00 kontrola plnění úkolů uložených Usnesením předcházející VH
11:30 přijetí nových kmenů, vyloučení zaniklých kmenů
12:00 přestávka na oběd*
13:00 změny v registraci - Spálený
13:30 přístavba Filipovy Huti - Faůová
14:00 pozemky na Kosím potoce - Sedláček
14:30 ligový sněm, tábor - Sedláček
15:00 mezinárodní tábor a další mez.akce - Kluiberová
15:20 informace o ČRDM - Sedláček
15:40 zprávy ÚROP, mistrovství - Novotný
16:10 odečty z daní a asignace - Novotný
16:40 vyhláška o proplácení cestovného - Vránová
17:00 aktualizace kalendária
17:30 schválení Usnesení VH
18:00 závěr - náčelník LLM
Program bude možno doplnit a změnit na začátku Valné hromady.
*) Oběd (nejspíš ve formě guláše) připravuje za drobný poplatek kmen Wallowa. Další potraviny si zajistěte z vlastních zásob.

Prosíme náčelníky uznaných kmenů, aby svou případnou nepřítomnost předem omluvili. Děkujeme.

popis cesty:
Z hl.nádraží tram.č. 8 do zastávky Bělohorská. Pak kousek zpátky po trase tramvaje, a zahnout vpravo (když stojíte čelem proti směru odkud jste přijeli) a jít po ulici Bělohorská. Vpravo budou postupně odbočovat ulice Špačkova, Závodského a Andrýskova - tou se vydáte a dojdete do ulice Slatinská. Přes tuto ulici je brána, do které vejdete a dáte se po cestičce vpravo až dojdete ke klubovně Wallowy.

Těšíme se na setkání a přejeme modrou oblohu

Aleš Sedláček - Tokaheya (a(tečka)sedlacek(zavináč)tribar(tečka)cz)
náčelník LLM

Komentáře, diskuze

Doposud nebyl zaznamenán žádný komentář.


Kolik je tři plus tři ? (ochrana proti nevyžádanému příspěvku)

Nový příspěvek
Jméno:*
Email:
WWW:
Odpovědět:
Příspěvek:*
* Povinná položka
Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Správce těchto stránek nemůže ovlivnit jejich obsah a nenese za něj zodpovědnost. Vyhrazuje si však právo je odstranit.
Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus, neplacená reklama a příspěvky nesouvisející s příslušným tématem.
Pokud s něčím nesouhlasíte, uveďte důvod a přidejte argumenty. Jinak je váš názor k ničemu a nemá tu co dělat.