Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Zajímavé online přednášky (3)

(11.12. 2021 11:32)
Zpráva » Informace
fotoJelikož z první série přednášek jsem měl pěknou zpětnou vazbu, posílám další, tentokrát třetí, seznam podle mne zajímavých a pěkných přednášek.
 
Chtěli byste se dozvědět něco zajímavého? Trochu se přivzdělat / zamyslet na myšlenkami chytrých lidí?
 
V dnešní době, kdy je těžké být s lidmi, nabízím tip na zajímavé online přednášky. ). Přednášky jsou od odborníků a lidí v daném oboru se pohybujícím. Na konci bývá často (neméně zajímavá) diskuze.
 

Petr Kohout - Tajuplný svět pod našima nohama

Hlavním povoláním je Petr Kohout mykolog a půdní ekolog.  Podílel se na vytvoření největší databáze hub na světě a aktuálně zkoumá vliv klimatických proměn na půdní ekosystémy. V roce 2019 mu byla udělena Cena Neuron, kterou Nadační fond Neuron (NF Neuron) oceňuje nadějné mladé vědce.
Zatímco většina lidí bude spíše znát „podhoubí“, nikoli „mycelium“, a jejich reakce na slovo „mykorhiza“ se nejspíš ponese v duchu „Co je mykorhiza“, Petr Kohout houby vnímá jako nový svět, o kterém jsme neměli vůbec tušení.  Jako jeden z prvních vědců u nás poukázal na to, že houby mohou ovlivňovat podobu lesů a celé krajiny.  Od června 2021 je spojena se jménem Petr Kohout přednáška Večerů na FF UK.  ;-)
 

Jaroslav Petr: Endokrinní disruptory - látky ohrožující plodnost lidí i živočichů

Kliniky pro léčbu neplodnosti rostou v ekonomicky vyspělých zemích jako houby po dešti. Odhaduje se, že zhruba 18% partnerských párů má potíže při početí dítěte. Jednou z významných příčin je znečištění životního prostředí látkami, které narušují hormonální rovnováhu. O tzv. endokrinních disrutoprech stále ještě nevíme dost a mnohé z toho, co jsme o nich zjistili, se vymyká "zdravému selskému rozumu".
 

Michael Mikát: Komunikace sociálního hmyzu

Existence eusociality, tedy situace, kdy se někteří jedinci vzdávají vlastní reprodukce na úkor jiných jedinců byla dlouho považována za jeden z největších paradoxů evoluční biologie. V dnešní době je ovšem tato situace celkem uspokojivě vysvětlena konceptem sobeckého genu (příbuzní jedinci nesou stejné geny) a výhodami vytváření skupin.
 

M. Konvička: Od motýlů k mamutům - optimistický pohled na budoucnost ochrany přírody

Všichni víme, že vymírání hmyzu je jen jedním z apsektů Eroze biodiverzity na značné části Země. Aby byla skutečně účinná, musí ochrana hmyzu mířit na nápravu hlubších příčin Eroze, musí být systémová. Ty příčiny začínáme bezpečně znát až v posledních přibližně dvou dekádách a je poučné, jak poznání života motýlů a jiné žoužele kopírovalo, a někdy předcházelo, vývoj poznání ve "velkých" vědách, od klimatologie a makroekologie po paleoekologii.
 
Poznámka editora: Nesouhlasím s občanskými postoji M. Konvičky. Avšak jeho odborná přednáška plně stojí za poslechnutí.
 

prof. Benda: Současná fotovoltaika – mýty, fakta a trendy

Fotovoltaika je v současné době jedním z celosvětově nejrychleji rostoucích segmentů energetiky. Za posledních 20 let pokrok v technologii vedl k impozantnímu snížení ceny fotovoltaických modulů a dalších komponentů, zvýšení účinnosti a výraznému zlepšení spolehlivosti a výnosu systému, což se projevilo v následném poklesu ceny vyráběné elektřiny.
 

prof. Matolín: Vodík - palivo pro udržitelnou energetiku

Odklon od využívání fosilních paliv vyžaduje hledání nových nosičů energie, které budou nezbytné pro dosažení ambiciózního cíle uhlíkově neutrální energetiky. Přestože podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, především solární a větrné, neustále roste, významnější závislost na těchto zdrojích bude spojena s řešením různých problémů, spojených především s vlivy počasí a geografického umístění na jejich efektivitu. Obtížná regulace produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů vyžaduje hledání způsobu reverzibilního ukládání energie a nových chemických nosičů energie...
 

J. Albrecht: Neuropsychiatrické stavy pohledem fyziky – moderní neurologie

ačátek 21. století je charakterizován mohutným nárůstem poznatků o fungování makrokosmu a mikrokosmu i lidského mozku. Mezi poměrně dynamicky se rozvíjející oblastí výzkumu v moderní medicíně patří neuropsychiatrické choroby mozku a možnosti jejich léčby. Ty jsme svou povahou, ale především historicky, zvyklí rozdělovat na neurologická a psychiatrická. Z hlediska léčebného jsou tyto obory neoddělitelné. Fyzikální zkoumání dějů v centrální nervové soustavě má své jisté a pevné místo podobně jako popis podstaty biologických a chemických dějů. V této přednášce se seznámíme se základními možnosti fyzikální léčby neuropsychiatrických stavů.
Pavel Spálený - Yučikala Wičaša (yucikala(zavináč)gmail(tečka)com)

Dále viz:


Komentáře, diskuze

Doposud nebyl zaznamenán žádný komentář.


Kolik je dva krát osm ? (ochrana proti nevyžádanému příspěvku)

Nový příspěvek
Jméno:*
Email:
WWW:
Odpovědět:
Příspěvek:*
* Povinná položka
Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Správce těchto stránek nemůže ovlivnit jejich obsah a nenese za něj zodpovědnost. Vyhrazuje si však právo je odstranit.
Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus, neplacená reklama a příspěvky nesouvisející s příslušným tématem.
Pokud s něčím nesouhlasíte, uveďte důvod a přidejte argumenty. Jinak je váš názor k ničemu a nemá tu co dělat.