www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Zamyšleníčko - září

Ježíš Kristus se přiznává

Vrána šedá

„Obžalovaný,“ začal velký inkvizitor, „jsi obviněn z toho, že jsi naváděl lidi, aby porušovali zákony, tradice a zvyklosti našeho svatého náboženství. Přiznáváš se ke svému činu?“

„Přiznávám, Ctihodnosti.“

„Dále jsi obviněn z vyhledávání společnosti kacířů, prodejných ženštin, vyvrhelů, vyděračských výběrčích daní, koloniálních zotročovatelů našeho národa – zkrátka všech exkomunikovaných. Přiznáváš se k tomu?“

„Přiznávám, Ctihodnosti.“

„Poslední obvinění tě označuje za osobu, která upravuje, mění a zpochybňuje svaté články naší víry. Přiznáváš se?“

„Ano, Ctihodnosti.“

„Jak se jmenuješ obžalovaný?“

„Ježíš Kristus, Ctihodnosti.“

Někdo může být praktikováním svého náboženství pobouřen stejně tak, jako jeho zpochybňováním.

z knížky Modlitba žáby(1)
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net