Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Valná hromada 2010

(20.10. 2010)
Stalo se » V LLM
Přijeli náčelníci a zástupci z 27 kmenů a rodů (z celkového počtu 37), zástupci stráží a hosté, celkem 64 lidí (hlasovací právo mělo 46 přítomných).
A co se projednávalo důležitého?
Předně se volilo nové náčelnictvo na období 2010 – 2013. Dosavadní náčelnice Trnka předala pomyslné žezlo Kamile Lunerové z kmene Jezerních lidí.  S Kamilou pak pokračuje lehce obměněné staronové náčelnictvo ve složení: Josef Porsch (Ablákela) jako ohnivec, Aleš Sedláček (Tokaheya), Marka Řezáčová jako hospodářka,  Jan Klement (Čiko), Jana Kluiberová (Čeyanala), Jan Bejček (Divous), Vladimír Levínský (Wikki) a nově Marie Nedvědová (Mája), dále Jiří Macek (Čiksika) a Kateřina Benešová (Wičanhpi) jako členové rozšířeného náčelnictva. Post předsedy Kontrolní a revizní komise zůstal Milanovi Pernickému (Perníkovi) a spolu s ním zůstávají jako členové KRK Marta Ryšavá, Jiří Kluiber (Pat) a Pavel Spálený (Yučikala).
Dalším důležitým bodem bylo schválení členských příspěvků na rok 2011, které se mírně zvýšily pro dospělé členy a rodiny a zůstaly pro studenty a děti, a to ve výši: dospělí 480,- Kč, rodiny 600,- Kč, studenti (+ důchodci a výdělečně nečinní dospělí) 300,- Kč a děti do 15ti let 240,- Kč.
Stručný přehled některých dalších projednávaných bodů:fot2
 • Do LLM byl přijat nový kmen Trilobit a nové rody Ačjuta Gotra a Hledači.
 • Filipova Huť 2010: proběhla rekonstrukce podkroví.
 • Kosí potok 2010: část louky si bere do péče kmen Sacagawea.
 • Fara Michalovy Hory 2010: postavila se opěrná zídka, v zahradě za barákem vznikají terasy, pracuje se na vypracování projektu vybudování malého střediska ekologické výchovy (se správcem/lektory Netopýrem a Itawou), společenská místnost nabízí možnost ubytování pro nenáročné skupiny.
 • Velké hry za uplynulé 3 roky: podařilo se propojit činnost kmenů Malé lóže, akcí se pravidelně účastní okolo 10 kmenů.
 • Kmenové zřízení: sepisování důležité příručky, součásti tradičního Svitku březové kůry, která by neměla chybět v knihovničce žádného woodcraftera, se po jisté odmlce opět dalo do pohybu, texty jsou již víceméně kompletní, pracuje se na úpravách, grafice a ilustracích, doufejme, že se v příštím roce můžeme těšit na novou woodcrafterskou knihu.
 • Náčelnické zkoušky: proběhla první část prvního běhu náčelnických zkoušek, a to v rámci projektu Klíče pro život, který zkoušky podporuje finančně a klade důraz na inovativní metody výuky. NZ probíhají formou přednášek, samostudia, domácích úkolů, e-learningu a praktických školení. Fakt hustý. Druhá část proběhne začátkem listopadu na Filipově Huti. Další běh náčelnických zkoušek proběhne v půlce ledna a začátkem února 2011.
 • Zpráva hospodářky: jmění nám stoupá, nicméně rok 2009 skončil se ztrátou cca 70 tis. Kč (důvody vysvětleny), rok 2010 by měl vycházet lépe; počet členů vyšplhal na 1028 oproti 962 v roce 2009, žádosti o dotace na rok 2011 nutno odevzdat do 21. 10. 2010, vyúčtování dotací za rok 2010 nutno odevzdat do 31. 10. 2010.
 • ÚROP se v nejbližším období pustí do revize stávajícího Svitku březové kůry – knihy orlích per a mistrovství a připraví vydání nového aktualizovaného SBK.
 • Doplnění Stanov a Vnitřního řádu: Kmen dospělých může vést náčelník uznaný valnou hromadou, i když nemá splněné oficiální náčelnické zkoušky LLM (blíže viz Stanovy a VŘ), valná hromada uznala Hombreho z kmene Yellow Knife a Hukwima z kmene Wahpeton jako náčelníky uznané valnou hromadou.
 • Objekt Břeclav: dořešeny smluvní vztahy mezi LLM a kmenem Tatankaska, opravena havarijní část střechy, proběhla kontrola z MŠMT, revize komínů apod., probíhá pravidelná činnost kmene. Kmen Tatankaska musí dodržovat harmonogram prací daný náčelnictvem LLM, před příští valnou hromadou musí náčelníkům rozeslat zprávu o stavu objektu.
 • Woodcrafterský dokument: Martin Svoboda představil upoutávku na vznikající propagační film o woodcraftu a LLM. Na krásný milý šot o LLM se určitě podívejte na adrese film.woodcraft.cz.
 • Kalendárium na rok 2011 viz ligový web.
 • Robin Renelt z nového rodu Hledači představil projekt lesních školek.
 • Ubytovna na Filipově Huti chceme přejmenovat na Fram a lehce ji stylizovat do podoby této proslulé lodi.
 • Valná hromada bere na vědomí zrušení kmenů Větrné týpí a Ohyiesa (na vlastní žádost/snížení počtu členů). 
V pátek před valnou hromadou proběhlo školení hospodářů (pokračovalo i v neděli), zasedání ÚROP a zájemci se mohli od Martina Svobody, autora vznikajícího woodcrafterského dokumentu a redaktora časopisu Woodcraft, seznámit s taji natáčení videa, jeho stříhání, doplňování hudby, principy filmových triků a řadou zajímavých věcí.
Valná hromada se nesla v přátelském duchu, milá byla hojná účast mladých náčelníků kmenů, což slibuje aktivní rozvoj LLM do budoucna.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na nadcházející období.
Prezentace z valné hromady je v příloze, usnesení VH bude doplněno co nejdříve.
příloha: vh20 10(PDF,203kB)
Děkujeme NICM za laskavé zapůjčení prostor.
 
puo fafd3foto4foto5foto6fad6
daa6dafaa9e5
 
Za náčelnictvo LLM
Kamila Lunerová

Komentáře, diskuze

Doposud nebyl zaznamenán žádný komentář.


Kolik je sedm plus tři ? (ochrana proti nevyžádanému příspěvku)

Nový příspěvek
Jméno:*
Email:
WWW:
Odpovědět:
Příspěvek:*
* Povinná položka
Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Správce těchto stránek nemůže ovlivnit jejich obsah a nenese za něj zodpovědnost. Vyhrazuje si však právo je odstranit.
Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus, neplacená reklama a příspěvky nesouvisející s příslušným tématem.
Pokud s něčím nesouhlasíte, uveďte důvod a přidejte argumenty. Jinak je váš názor k ničemu a nemá tu co dělat.