Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
logo

Ubytovací řád

turistické ubytovny Ligy lesní moudrosti, Filipova Huť ev. č. 7, 34192 Modrava - Filipova Huť

Chata Fram slouží jako turistická základna k přechodnému ubytování dětských skupin sdružených v LLM a jiných dětských organizacích a ke vzdělávacím a sportovním akcím pořádaným LLM. Ve volných termínech je nabízena veřejnosti.

Kontakty:

Správce: Pavel Heřman, +420 776 778 278

Ústředí LLM (rezervace, platby): +420 602 714 592 (Po - Pá, 9:00 - 16:00), chata-fram@woodcraft.cz

Číslo bankovního účtu chaty Fram LLM:2201183551/2010 (Fio banka)

Chata slouží k ubytování 25 osob na pevných lůžkách v pokojích o počtu 4 lůžka (L), 7L, 3L, 4L, 5L, 2L + cca 12 osob na přistýlkách (matrace na zemi). Nutné jsou vlastní lůžkoviny – spacák, prostěradlo, polštářek apod. Objekt je vybaven kuchyní s jídelnou a vybavením pro vaření a stravování, společenskou místností, lyžárnou, 4 sprchami (2 x dívčí, 2 x chlapecké), 5 x WC vč. vybavení pro osoby se zdravotním postižení.

Podmínky rezervací

V sezóně upřednostňujeme rezervace celého objektu na min. 6 nocí.

Fram je určen zejména pro pobyty dětských a mládežnických kolektivů, proto mají skupiny dětských a mládežnických organizací na dobu sezóny přednost při rezervaci celého objektu.

Zájemci z řad veřejnosti mohou využít volnou kapacitu v sezóně v případě nevytíženosti objektu vždy nejdříve 6 měsíců před prvním dnem sezóny. Mimo sezónu může veřejnost chatu rezervovat volně.

Na dobu mimo sezónu je možné rezervovat pokoje nebo celý objekt na min. 2 noci.

Jednotlivé pokoje v sezóně (v případě nevytíženosti celého objektu) budeme uvolňovat vždy měsíc před jejím zahájením. Do té doby je možné rezervovat pouze celý objekt.

Rezervace je platná až po přijetí platby zálohové faktury na účet LLM.

V případě zcela prázdné chaty může správce z provozních důvodů trvat na objednání minimálně 8 osobo-nocí (záleží na konkrétní situaci a dohodě se správcem).

V případě zcela prázdné chaty může správce z provozních důvodů trvat na objednání minimálně 8 osobo-nocí (záleží na konkrétní situaci a dohodě se správcem).

*Dětskou a mládežnickou organizací se pro naše účely rozumí organizace pracující celoročně s dětmi a mládeží (vyjma sportovní činnosti).

Storno podmínky

Rezervující je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu na adresu chata-fram@woodcraft.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.

Při zrušení pobytu méně než 4 dny před příjezdem činí storno poplatek 100%. Při zrušení méně než 30 dní před příjezdem činí storno poplatek 50%. U větších skupin mohou být předem sjednány individuální storno poplatky.

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

Check-in a check-out

Pokoje je potřeba uklidit a opustit do 14,00 v den odjezdu, nástup nových ubytovaných začíná zpravidla v 15,00.

Parkování

Automobily mohou parkovat jen na pěti vyhrazených místech za chatou (mezi chatou a dřevníkem). V žádném případě neparkujte před sousedící garáží nebo na parkovišti před chatou a u protější budovy, jedná se o soukromý pozemek a hrozí odtah! Na lesní cestě před vchodem musí být volný průjezd pro traktor s valníkem. Pokud je parkoviště zapadané sněhem, je nutné ho odházet lopatami.

Po příjezdu

V chatě se přezouvá. Ubytovaní si během pobytu sami uklízí. Ubytování jsou povinni udržovat pořádek, zejména ve společných prostorách včetně WC a sprch, a s veškerým vybavením chaty zacházet šetrně, dodržovat obecné bezpečnostní a hygienické předpisy.

Příprava jídla a stravování probíhá v kuchyni s jídelnou. Zde je potřeba udržovat pořádek (zejména umývat a uklízet nádobí, vynášet koše) tak, aby tento společný prostor mohli využívat všichni ubytovaní (včetně na sobě nezávislých jednotlivců/skupin). Potraviny se skladují v kuchyni (lednice, mrazák, skladovací skříňky v kuchyni v barovém pultu, nejlépe ve vlastních přepravkách).

Ubytovaní v maximální možné míře šetří vodou, dřevem a elektrickou energií.

Odpad se třídí na spalitelný, papír, čisté PET lahve (sešlápnuté bez víček) a čisté sklo; nádoby na tříděný odpad se nacházejí v dřevníku. Směsný netříditelný odpad se dává do popelnic před chatou.

Jízdní kola a lyže je možné skladovat v lyžárně. Mazání lyží, opravy kol apod. je možné provádět pouze v lyžárně.

Živá zvířata je možné ubytovat jen po dohodě a za poplatek.

Před odjezdem

Při ukončení pobytu je potřeba, aby byla celá chata uklizena a prostory uvedeny do původního nebo ještě lepšího stavu. Všechny úklidové prostředky jsou v úklidové místnosti v přízemí na pánské toaletě. Je nutné vymést popel z kamen, vynést odpadky, umýt, vypnout a nechat otevřené lednice, zamést, vyluxovat a vytřít (vodu po vytírání podlahy vylévat do výlevky v předsíni pánského WC), umýt WC, sprchy a umyvadla včetně umyvadel na pokojích, zavřít okna, klíče od pokojů nechat ve dveřích a hlavní klíče vrátit do bezpečnostní schránky.

Do konce pobytu se zapište do online knihy hostů. Ubytovaný je povinen poskytnout své osobní údaje do knihy ubytovaných. Není-li ubytovaný ochoten poskytnout tyto údaje, příště mu může být ubytování odmítnuto.

Další ustanovení

Ubytovaní jsou povinni chovat se tak, aby nerušili a neobtěžovali ostatní ubytované ani sousedy. Noční klid platí od 22,00 do 06,00 hodin.

Při požáru, živelné katastrofě či jiné mimořádné situaci jsou ubytovaní povinni pomoci při řešení dle pokynů kompetentních orgánů.

V chatě je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, chata je vybavena akustickými požárními hlásiči.

Je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče.

V případě sněhu a případně oblevy je potřeba věnovat pozornost sněhu a rampouchům na střeše; hrozí-li riziko sesuvu, cíleně a bezpečně je shodit.

Případnou škodu, která byla při pobytu způsobena, je ubytovaný povinen uhradit v rozsahu určené ústředím LLM nejpozději při ukončení pobytu.

V případě, že ubytovaný zjistí technické závady (prasklé žárovky apod.), nahlásí je ústředí LLM, aby mohla být zjednána náprava.

Je nutné dodržovat vyhlášky a nařízení obce, Národního parku Šumava a Horské služby.

Rezervací pobytu souhlasí objednatel s podmínkami stanovenými tímto řádem a zavazuje se je dodržovat.

Vážné porušení tohoto ubytovacího řádu bude řešeno okamžitým ukončením pobytu bez nároku na vrácení ceny za ubytování.

V Praze dne 11. května 2023

Tomáš Sadílek, náčelník LLM