www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Kontakty, Odkazy » Základny » Filipova Huť
Fotografie
chata
chata
chata
chata
chata
chata
logo

Ubytovací řád

turistické ubytovny Ligy lesní moudrosti, Filipova Huť 73

Chata Fram slouží jako turistická základna k přechodnému ubytování dětských skupin sdružených v LLM a jiných dětských organizacích a ke vzdělávacím a sportovním akcím pořádaným LLM. Ve volných termínech je nabízena veřejnosti.

Za provoz chaty je zodpovědný správce určený náčelnictvem LLM.

Kontakty:

 1. Chata slouží k ubytování 25 osob na pevných lůžkách v pokojích o počtu 4 lůžka (L), 7L, 3L, 4L, 5L, 2L + cca 5 osob na přistýlkách (matrace na zemi). Nutné jsou vlastní lůžkoviny – spacák, prostěradlo, polštářek apod. Objekt je vybaven kuchyní s jídelnou a vybavením pro vaření a stravování, společenskou místností, lyžárnou, 4 sprchami (2 x dívčí, 2 x chlapecké), 5 x WC vč. vybavení pro osoby se zdravotním postižením. Pokoje přiděluje správce.

  Minimální obsazenost chaty: 8 osobonocí, případně jinak dle domluvy se správcem.

  Rezervace pobytu se provádí pomocí on-line formuláře na webu www.woodcraft.cz, případně domluvou se správcem nebo jeho zástupcem určeným ústředím LLM.
 2. Z důvodu vytíženosti chaty a v souladu s posláním objektu je zaveden systém rezervací:
  • rezervace více než 10 měsíců před termínem pobytu: pouze kolektivy LLM, celá chata, minimálně 5 nocí,
  • rezervace 6 až 10 měsíců před termínem pobytu: pouze kolektivy LLM a jiných dětských a mládežnických organizací/školní kolektivy*, celá chata, minimálně 5 nocí
  • rezervace 3 až 6 měsíců před termínem pobytu: veřejnost, celá chata, minimálně 5 nocí,
  • rezervace méně než 3 měsíce před termínem pobytu: libovolný zájemce na libovolně dlouhou dobu.
  *Dětskou a mládežnickou organizací se pro naše účely rozumí organizace pracující celoročně s dětmi a mládeží kromě sportovní.

  Ceník ubytování
  Ceník se nachází na webové stránce chaty.
 3. Za 4 odpracované brigádnické hodiny má člen LLM nárok na 1 noc rekreačního pobytu zdarma. Brigádnické hodiny jsou převoditelné na jiné členy LLM.
 4. Úhrada za ubytování:
  • Záloha na ubytování ve výši 50 % musí být zaplacena ve splatnosti vystaveného předpisu na platbu zálohy zpravidla do 14 dnů. U pobytů rezervovaných více než 12 měsíců předem je termín zaplacení zálohy maximálně 12 měsíců před nástupem pobytu. V případě, že záloha nebude zaplacena, se rezervace ruší.
  • Doplatek celkové úhrady za pobyt podle objednávky provede objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet LLM – č.ú. 2201183551/2010 nejpozději 14 dní před nástupem pobytu. Bude-li skutečný počet ubytovaných vyšší než bylo uvedeno v objednávce ubytování (za dodržení kapacity chaty), doplatí objednatel rozdíl mezi objednávkovou a skutečnou cenou za ubytování na místě v hotovosti správci chaty při nástupu pobytu.
  • V případě zrušení rezervace či zkrácení pobytu, na který již byla zaplacena 50% záloha, se na zaplacenou zálohu vztahují následující storno poplatky: při zrušení pobytu více než 3 měsíce před termínem pobytu je stornopoplatek 50 % ze zaplacené zálohy, v případě zrušení pobytu méně než 3 měsíce před termínem pobytu je stornopoplatek 100 % ze zaplacené zálohy. Zkrácení termínu pobytu pod minimální požadovanou dobu není možné.
 5. Po příjezdu na chatu je každý povinen zapsat se do knihy ubytovaných a seznámit se s ubytovacím řádem. Ubytovaný je povinen poskytnout své osobní údaje do knihy ubytovaných. Není-li ubytovaný ochoten poskytnout tyto údaje, správce má povinnost odmítnout mu ubytování.
 6. Správce seznámí ubytované po příjezdu na chatu s pokyny pro požární ochranu, s používáním kotle a kamen na tuhá paliva, elektrických spotřebičů a vodovodních zařízení, s pravidly používání společných prostor včetně hygienických zařízení a lyžárny, s nakládáním s odpady, vymezí pokoje k ubytování a místa na parkování vozidel a poučí ubytované o opatřeních v případě mimořádné události. V případě skupiny seznámí vedoucí skupiny ostatní ubytované s ubytovacím řádem a ostatními pokyny. Ubytovaní jsou povinni veškeré pokyny dodržovat. Ubytovaní jsou povinni chovat se tak, aby nerušili a neobtěžovali ostatní ubytované ani sousedy. Noční klid platí od 22,00 do 06,00 hodin.
 7. Je nutné dodržovat vyhlášky a nařízení obce, Národního parku Šumava a Horské služby.
 8. Při požáru, živelné katastrofě či jiné mimořádné situaci jsou ubytovaní povinni pomoci při řešení dle pokynů kompetentních orgánů.
 9. V chatě je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, chata je vybavena akustickými požárními hlásiči.
 10. Je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče.
 11. Ubytovaní v maximální možné míře šetří vodou a elektrickou energií.
 12. V chatě se přezouvá. Ubytovaní si během pobytu sami uklízí. Ubytovaní jsou povinni udržovat pořádek, zejména ve společných prostorách včetně WC a sprch, a s veškerým vybavením chaty zacházet šetrně, dodržovat obecné bezpečnostní a hygienické předpisy.
 13. Příprava jídla a stravování probíhá v kuchyni s jídelnou. Zde je potřeba udržovat pořádek (zejména umývat a uklízet nádobí, vynášet koše) tak, aby tento společný prostor mohli využívat všichni ubytovaní (včetně na sobě nezávislých jednotlivců/skupin). Potraviny se skladují v kuchyni (lednice, mrazák, skladovací skříňky v kuchyni v barovém pultu, nejlépe ve vlastních přepravkách, případně v lyžárně).
 14. Odpad se třídí na spalitelný, papír, čisté PET lahve (sešlápnuté bez víček) a čisté sklo; kontejnery na tříděný odpad se nachází u silnice směr Kvilda cca 200 m od chaty. Směsný netříditelný odpad se dává do popelnice před chatou.
 15. V chatě je ústřední topení s kotlem na tuhá paliva. Ubytovaní si topí sami dle pokynů správce. Návod na provoz kotle je v kotelně. Dřevo na topení je uložené v kotelně (pro přímou spotřebu) a venku za chatou. Při ukončení pobytu prosíme ubytované o doplnění zásob dřeva do kotelny. Sekery určené pro zpracování dřeva jsou k dispozici v kotelně. U správce je možné navíc zapůjčit štípací sekeru Fiskars oproti jistině 1000,- Kč.
 16. Jízdní kola a lyže je možné skladovat v lyžárně. Mazání lyží, opravy kol apod. je možné provádět pouze v lyžárně.
 17. Živá zvířata je možné ubytovat jen po dohodě se správcem.
 18. Automobily mohou parkovat jen na správcem vyhrazených místech na pozemku za chatou – vyhrazené parkoviště (5 parkovacích míst), v žádném případě před sousedící garáží nebo na parkovišti u protější budovy. Na lesní cestě před vchodem musí být volný průjezd pro traktor s valníkem.
 19. V případě sněhu a případně oblevy je potřeba věnovat pozornost sněhu a rampouchům na střeše; hrozí-li riziko sesuvu, cíleně a bezpečně je shodit.
 20. Při ukončení pobytu je potřeba, aby byla doplněna do kotelny zásoba suchého dříví a třísek na podpal, celá chata uklizena a prostory uvedeny do původního nebo ještě lepšího stavu – zejména nezapomenout vymést popel z kamen, kotle i venkovního ohniště (je-li zřízeno), vynést odpadky, umýt lednice, zamést, vytřít (vodu po vytírání podlahy je nutno vylít do výlevky v předsíni pánského WC) a vyluxovat, umýt WC, sprchy a umyvadla včetně umyvadel na pokojích, zavřít okna, předat klíče.
 21. Pokoje je potřeba uklidit a opustit do 14,00 v den odjezdu, nástup nových ubytovaných začíná zpravidla v 15,00. Pozdější příjezd je možné domluvit se správcem osobně, nejpozději však do 20,00.
 22. Případnou škodu, která byla při pobytu způsobena, je ubytovaný povinen uhradit v rozsahu určeném správcem nejpozději při ukončení pobytu.
 23. V případě, že ubytovaný zjistí technické závady (prasklé žárovky apod.), nahlásí je správci, aby mohla být zjednána náprava.

Rezervací pobytu souhlasí objednatel s podmínkami stanovenými tímto řádem a zavazuje se je dodržovat.

Vážné porušení tohoto ubytovacího řádu bude řešeno okamžitým ukončením pobytu bez nároku na vrácení ceny za ubytování.

V Praze dne 6. října 2012

náčelnictvo Ligy lesní moudrosti
Kamila Lunerová, náčelnice LLM

Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net