Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Psalo se v roce 2023
Archív na rok 2023 >>
Walden sázel stromky v sadu na Kosím potoce
foto
   
 
Na podzim se dětská část kmene Walden zapojila do projektu 72 hodin dobrovolnických prací pořádaný Českou radou dětí a mládeže. Naším cílem bylo rozšíření sadu na Kosím potoce na loukách Ligy lesní moudrosti.
...
Zprávy z 248. náčelnictva
V úterý se opět sešlo v hojném počtu náčelnictvo a částečně i rozšířené náčelnictvo. Témata, o kterých členové debatovali byla různorodá a diskuze plodná a přínosná. 
...

Více (archív) >>

Kalendárium

Adresa pro import: ( k čemu to je aneb jak na to)
https://www.woodcraft.cz/iIndex.php?right=kalendarium&action=ICalForm

Plakáty ke stažení

QR kód kalendária
bubliny
řádky
prázdné
označ: vše - nic
e-mail: pošli
Přeji si být informován o změně
  Termín Akce Typ
22 / 23
Seifertovo zimní klání
Jedná se o mezikmenovou soutěž/akci pro dětské kmeny, která bude umístěna do prostor Fary v Michalových horách. Věková hranice je 15 - 20 let, můžou jet až 4 účastníci z jednoho kmene. Účastí v soutěži jednotlivci reprezentují své kmeny. 
(Nechodí)
Akce LLM
Soutěž/závod
O Stříbrného Trilobita
- turnaj stolního tenisu
(Trilobit)
Akce LLM
Organizuje kmen Pro veřejnost
Soutěž/závod
Náčelnictvo
Únorové zasedání náčelníctva Ligy v kanceláři LLM.
(ústředí)
Náčelnictvo LLM
10.2. - 12.2. 23
Ples LLM - Stochov
(Jestřábi)
Akce LLM
10.2. 23
Setkání náčelníků Malé lóže
(Todi, Marťa, Chlup)
Akce LLM
Akce LLM Malá lóže
22.2. - 22.2. 23
Setkání ohnivců - kancelář LLM + on-line
Krátké neformální setkání kmenových a rodových ohnivců.
Diskuse na dané téma, výměna zkušeností, sdílení nápadů
 
Akce LLM
24.2. - 26.2. 23
Ptačí víkend pod Pálavou 
„Doma je krásně teplo, ale za ptáky je nutno vyjít ven, do sněhu a mrazu.“
(Hočhóka)
Akce LLM Velká lóže
33 / 23
Sněm zástupců s hlasováním per rollam
Akce LLM
Náčelnictvo LLM
Indiánské vítání jara
Akce v prostředí říčanského rybníku Jureček, kdy děti projdou 5 km dlouhou trasu až do místního starého lomu plnou zábavných i naučných stanovišť. Děti za každé splněné stanoviště dostanou odměnu a na konci na ně bude u rybníka čekat týpí. Navázání na starou tradici indiánského loučení s létem.
(Bobři)
Organizuje kmen Pro veřejnost
Náčelnictvo
Zasedání náčelníctva Ligy v kanceláři LLM.
(ústředí)
Náčelnictvo LLM
24.3. - 26.3. 23
Jarní klíčení
- seberozvojový víkend
(Lasík)
Akce LLM Velká lóže
44 / 23
Stará Praha
Jednodenní městská hra skupin, jejímž cílem je prozkoumat a dozvědět se více o některé z pražských čtvrtí. Týmy hledají odpovědi na zapeklité úkoly a cestou potkávají historické postavy vázané k danému místu.
(Ťapáč)
Organizuje kmen Pro veřejnost
Akce LLM Velké hry
Soutěž/závod
Dřevní brigáda Kosí potok
(Tokaheya)
Akce LLM
Lakrosový turnaj
Víkendový turnaj pro Malou lóži pro hráče všech výkonností a dovedností. Hlavním posláním je si zahrát, užít si trochu té „soutěžní“ atmosféry a vzbudit zájem o tuto skvělou hru.
(Stopaři)
Akce LLM
Organizuje kmen
Soutěž/závod
Náčelnictvo
Zasedání náčelníctva Ligy v kanceláři LLM.
(ústředí)
Náčelnictvo LLM
Woodcrafterské bloudění
Bloudění nejen woodrafterů, ale i zájemců o orientační běh z řad veřejnosti. Tradiční celodenní „závod“ v orientačním běhu pro malé i velké woodcraftery, kde nestačí pouze běžecké schopnosti, je potřeba zapojit i tábornické, přírodovědné či zeměpisné dovednosti, zásady práce s mapou a další aktivity.
(Jestřábi)
Akce LLM
Organizuje kmen
Soutěž/závod
21.4. - 23.4. 23
Výroba luků - Samechov
(Hrom a Willy)
Akce LLM
Kurz
Setkání rodinných kmenů
SRK je táboření rodinných kmenů, rodů a rodin na Samechově. Je možné pozvat kamarády se zájmem o woodcraft, kteří nemají potřebné vybavení - je tedy možné přijet jen se stanem. Součástí bude sněm s možností uznání orlích per i titulů. První jarní táboření pro rodiny se spoustou programu pro děti i dospělé.
(Lasík)
Akce LLM
55 / 23
Nejkrásnější sbírka
Milovníci přírody se setkávají na tradičním putování po různých CHKO České republiky. Putování je spojeno s výkladem odborníků – přírodovědců, ekologů, botaniků, ornitologů.
(Hočhóka)
Akce LLM
Náčelnictvo
Zasedání náčelníctva Ligy v kanceláři LLM.
(ústředí)
Náčelnictvo LLM
Putování skřítků
(Stromolezci)
Akce LLM
Akce LLM Malá lóže
Stopa Černého vlka
Dobrodružná celodenní hra pro skupinky malých i větších bojovníků, kombinace vědomostních či dovednostních soutěží a bojové hry, obvykle motivována historickými indiánskými/zálesáckými či jinak domorodými skutečnými událostmi.
(Trilobit)
Organizuje kmen Malá lóže
Akce LLM Velké hry
Soutěž/závod
66 / 23
Brigáda Fram
(Filip)
Akce LLM
Náčelnictvo
Zasedání náčelníctva Ligy v kanceláři LLM.
(ústředí)
Náčelnictvo LLM
Trilobitman + Čiwawa
Závod v krátkém triatlonu, kterého se účastní sportovci z řad široké veřejnosti i odvážní woodcrafteři.
(Trilobit a Ťapáč)
Organizuje kmen Pro veřejnost
Akce LLM Velké hry
Soutěž/závod
Brigáda Kosí potok (Tokaheya)
Akce LLM
Brigáda Kosí potok (Tokaheya)
Akce LLM
77 / 23
Táboření LLM, Kosí potok
Akce LLM
88 / 23 15.8. - 20.8. 23
Ohnivecká Čotokwa
(Wičákha)
Akce LLM Velká lóže
Kurz
26.8. - 2.9. 23
Čotokwa Malé lóže
(Marťa L.)
Akce LLM Malá lóže
Kurz
99 / 23
Výroční sněm LLM
(Chlup a Wičákha)
Akce LLM Velká lóže
Akce LLM Malá lóže
Akce LLM Pro veřejnost
Hradohraní
Akce s veřejností nejen pro děti na hradech Točník a Orlík. Víkend věnovaný propagaci woodcraftu zábavnou formou.
(Výr a Nechodí)
Akce LLM Pro veřejnost
Kiwendotha
Celodenní dobrodružná hra pro dětské kmeny a rody. 
(Strázci údolí)
Organizuje kmen Malá lóže
Akce LLM Velké hry
Soutěž/závod
Tawiskara
 - tradiční woodcrafterská soutěž v lukostřelbě
(Tate Osmaka)
Akce LLM
Organizuje kmen Pro veřejnost
Organizuje kmen Malá lóže
Organizuje kmen Velká lóže
Soutěž/závod
1010 / 23 20.10. - 22.10. 23
Sněm zástupců 2023
(ústředí LLM)
Akce LLM
1111 / 23
Ohnivecké setkání
(Ohnivecké společenství)
Akce LLM Velká lóže