Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Přihlášení

  • přihlásit se smí jen člen LLM
  • přihl. jméno a heslo je stejné, jako do registru OP
Informace
Počet her: 226

Hry pro malé i větší

Nacházíte se v databázi her, která slouží nejen pro vaši inspiraci. Pokud víte o nějaké dobré hře, která zde chybí, přidejte ji!
Pokud jste členem LLM, můžete si po přihlášení (stejně jako do registru OP) ukládat hry do oblíbených, hodnotit hry, nastavit si počet her na stránce a nebo prostě hru "hodit do popelnice"...
Her na stránce:

Nejnovější hry

Pravidla:
Hráč medvěd jde za dveře místnosti. Ostatní hráči v místnosti zůstanou a schovají se. Pak vejde medvěd do místnosti, kde je buď tma, nebo má medvěd zavázané oči. Medvěd se snaží najít a chytit co nejvíce hráčů, kteří se mohou i pohybovat nebo medvěda jinak mást. Koho medvěd chytí jako posledního, je medvědem v dalším kole.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

odpočinkovámístnost
6 - -
5 - 15
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Všichni hráči jdou za dveře, jen hráč sardinka zůstane sama v místnosti, kde se potmě schová. Pak vstoupí ostatní hráči, kteří ji ve tmě hledají. Kdo ji najde, mlčky a nenápadně se k ní přitiskne. Kdo se přilepí poslední, prohrává, kdo našel sardinku první, stává se sardinkou v příštím kole. Jiná varianta této hry: Na začátku rozdá vedoucí hry každému lísteček. Jeden z lístků je odlišný. Kdo ho získá, je sardinka. Potom se v místnosti zhasne a všichni hráči syčí. Jen sardinka mlčí a schová se. Kdo ji najde, mlčky se k ní přitulí.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

odpočinkovámístnost
5 - -
5 - 15
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Hráči se rozdělí do nejméně dvou skupin po alespoň třech hráčích. Každá skupina obdrží dostatečně krátké lano, které si provléknou všichni hráči mezi nohama. Na smluvené znamení vyběhnou skupiny k předem určenému cíli, ten oběhnou a vrátí se na start. Celou dobu si přidržují lano mezi nohama. Pokud jim vyklouzne, vrací se skupina na start a běží od začátku. Vítězí skupina, která doběhne jako první. Může se hrát několik kol. Obměna: Hráči mohou běžet pozadu nebo se zavázanýma očima

Pomůcky:
Lano (případně prádelní šňůra) pro každé družstvo

Legenda:
-

na rozvojpohybováměstopříroda
5 - -
6 - -
~do 30 minut (krátká)
ve dne
Pravidla:
Hráči mají za úkol napsat co nejdelší souvislou povídku. Smí ale použít pouze slova, která začínají některým z čtyř předem určených písmen.

Pomůcky:
Tužka a papír pro každého hráče

Legenda:
-

logickána rozvojmístnostna cestáchpříroda
10 - -
3 - 15
~do 30 minut (krátká)
ve dne
Pravidla:
Hraje se po setmění nejlépe v lese. Podle počtu hráčů se vybere jedna nebo několik „bludiček“. Ta se jde před začátkem hry schovat do lesa. V předem dohodnutých intervalech (asi 1–2 minuty) potom rozsvěcuje na určitou chvilku (asi 3 vteřiny) baterku. Ostatní hráči mají za úkol chodit po lese, a podle blikání světla bludičku najít a chytit. Bludička samozřejmě různě mění místo svého výskytu, schovává se a běhá. Hra končí buď chycením bludičky, nebo uplynutím předem stanoveného časového limitu hry.

Pomůcky:
Baterka pro každou bludičku

Legenda:
-

akčnípříroda
10 - -
8 - -
~do 1 hodiny (delší)
v noci
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou skupin o stejném počtu hráčů, kteří se za sebou chytí za ruce. Vedoucí se postaví mezi tyto dvě skupiny tak, že je spojí. Ve stejnou chvíli stiskne oběma rukama prvního hráče z každé skupiny a ten potom druhou rukou stiskne ruku dalšího hráče a dalšího... až stisknutí dojde až k poslednímu hráči skupiny, který co nejrychleji uchopí menší předmět ležící volně mezi posledními hráči skupin tak, aby na něj oba dobře dosáhli. Skupina, jejíž hráč uchopí tento předmět, získává bod. Hra má několik kol, vítězí ta skupina, která má více bodů.

Pomůcky:
Libovolný menší předmět (např. balíček papírových kapesníků)

Legenda:
-

na postřehna rozvojmístnost
4 - -
9 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Hráči utvoří kruh a pomalu jdou do jeho středu. Když už nemohou dál, zavřou oči, zvednou pravou ruku nad hlavu a chytí nějakou volnou ruku. Totéž udělají i s levou rukou a pak mohou opět otevřít oči. Úkolem hráčů je utvořit kruh, ale nesmí si přitom pustit chycené ruce. Mohou podlézat, přelézat, rozmotávat se, mohou stát zády ke středu kruhu, jen se nesmi pustit.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

odpočinkováměstomístnostpříroda
5 - -
8 - 20
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Účastníci se rozdělí na skupiny po asi pěti členech. Na začátku každého kola se stanoví, kolika rukama a kolika nohama se smí skupina jako celek dotýkat země. Urči se také čas na přípravu. Skupina pak musí v dané pozici vydržet nejméně 30 vteřin. Za každé kolo se počítají body. Vyhrává skupina s největším počtem bodů za daný počet kol.

Pomůcky:
Stopky

Legenda:
-

logickáodpočinkovápohybováměstomístnostpříroda
5 - -
10 - 15
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Hráči si připraví papír a tužku. Vedoucí jim připraví nějaké delší slovo, které si hráči zapíší. Z jeho písmen se pak každý snaží vymyslet co největší počet existujících slov. Smí se používat pouze písmena základního zadaného slova a jen tolikrát, kolikrát se v základním zadaném slově skutečně vyskytují, háčky a čárky se nesmí měnit. Uznávají se pouze podstatná jména v prvním pádě jednotného čísla, která mají alespoň tři písmena. Po uplynutí předem stanoveného časového limitu si hráči spočítají svá slova. Hráči pak postupně čtou svá slova nahlas, a pokud někdo nějaké slovo má také, nahlásí ho a hráči si ho v seznamu škrtnou. Vítězí ten, kdo má nejvíce slov, která nemá nikdo jiný.

Pomůcky:
Tužka a papír pro každého hráče, případně předem připravený seznam slov

Legenda:
-

logickána rozvojmístnost
10 - -
3 - 10
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Do kruhu postavíme židle, kterých je o jednu míň než hráčů. Vedoucí potom rytmicky tluče rukou do stolu, tleská nebo hraje na hudební nástroj. Hráči během toho chodí okolo židlí v kruhu. Jakmile vedoucí přestane tlouct, tleskat nebo hrát, hráči se snaží obsadit volnou židli. Hráč, na kterého žádná židle nezbude, vypadává... Pro další kola je třeba odebrat vždy jednu židli. Vítězí hráč, který projde všemi koly, vždy si sedne a nakonec nemá, s kým by soutěžil. Jiná varianta této hry: Židle jsou sestaveny do kruhu. Na všech, kromě jedné, sedí hráči. Jeden hráč stojí uprostřed a začíná hru tím, že se snaží posadit na prázdnou židli. Ostatní hráči si ale rychle přesedají tak, aby stojícímu hráči neumožnili si sednout. Pokud se stojícímu hráči podaří se posadit, na jeho místo nastupuje soused po levici.

Pomůcky:
Židle

Legenda:
-

odpočinkovámístnost
10 - -
6 - 15
nelze říct
ve dne