Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Přihlášení

  • přihlásit se smí jen člen LLM
  • přihl. jméno a heslo je stejné, jako do registru OP
Informace
Počet her: 226

Nazelené hry

Nalezených her: 14
Pravidla:
Vedoucí si připraví kartičky, na kterých jsou namalované mapové značky. Ty vloží do pytlíku, ze kterého si je hráči po jednom losují. Vytaženou kartičku hráč všem ukáže a řekne, jak se jmenuje (co znamená). Pokud ji pojmenoval správně, smí si ji nechat. Pokud ji pojmenuje špatně, vrátí ji do pytlíku. Hráči se v losování postupně střídají, dokud jsou v krabici kartičky nebo dokud jeden hráč nezíská předem daný počet kartiček. Vítězí ten, kdo má nejvíce kartiček nebo ten, kdo první získal požadovaný počet kartiček. Možná je i obměna, kdy si vedoucí připraví kartičky s obrázky listů stromů, s obrázky tvaru stromů, s obrázky plodů, s obrázky uzlů, s obrázky bylin, s obrázky hmyzu, s obrázky motýlů, s obrázky brouků, s obrázky ryb nebo s obrázky ptáků, apod.

Pomůcky:
kartičky s obrázky mapových značek (s obrázky listů stromů, s obrázky tvaru stromů, s obrázky plodů, s obrázky uzlů, s obrázky bylin, s obrázky hmyzu, s obrázky motýlů, s obrázky brouků, s obrázky ryb, nebo s obrázky ptáků, apod.)

Legenda:
-

logickána znalostipoznávacímístnostna cestáchpříroda
9 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vedoucí si připraví různé výroky. Např. Žirafa má sedm krčních obratlů; Sluka lesní je drobný hlodavec; Ginko je totéž jako jinan; Světlo síly říká: „Mlč, pokud hovoří starší.“; E.T. Seton měl kýlu; ... Hráči dostanou určitý stejný počet předmětů k sázení (sirky, bonbony, ...) a po každé položené otázce si vsadí určitý počet předmětů. Pokud odpoví špatně, o sázku přijdou, pokud správně, počet výherců si spravedlivě rozdělí vše, co bylo do hry vsazeno. Účelem je správně odpovědět na otázky.

Pomůcky:
předměty ke vsazení (sirky, bonbony, ...), seznam otázek

Legenda:
-

na znalostipoznávacímístnostna cestách
5 - -
2 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Hráči se jednotlivě rozejdou po okolí a během stanovené doby sbírají listy ze stromů a keřů, od každého druhu jeden kus. Potom se sesednou do kruhu a hrají o body. První hráč položí doprostřed kruhu jeden svůj list. Ostatní hráči potom zjistí, zda nemají list stejného druhu a pokud ano, přidají ho k vyloženému listu. Pokud přinesl tento list jeden hráč (mimo vykládajícího), získají oba po 3 bodech. Pokud ho přineslo více hráčů, získá každý 1 bod, pokud nikdo žádný list nepřiloží, získá vykládající hráč 5 bodů. Hráči, kteří nemají druh listu, který byl vyložen, nepočítají si žádný bod. Potom vykládá list další hráč po kruhu a ostatní podobně přikládají své listy a počítají si body. Postupně se všichni dokola střídají. Komu dojdou listy, dále ve hře nepokračuje a nechává si dosud nasbírané body. Poslední hráč ve hře, získá za každý druh listu, který mu zbyl 5 bodů. Vítězí ten hráč, který získá nejvíce bodů. Je dobré, když se při každém vynášení řekne, z jakého stromu nebo keře listy jsou. Hráči si mohou zopakovat své znalosti nebo se přiučit.

Pomůcky:
tužka a papír na zapisování bodů

Legenda:
-

logickána postřehpoznávacíměstopříroda
8 - -
5 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči si vezmou po skleničce a rozběhnou se do nejbližšího okolí. Mají za úkol se ve stanoveném čase vrátit a přinést s sebou alespoň jednoho brouka. Tříčlenná porota potom určí dva vítěze. Hodnotí totiž největšího brouka a nejhezčího brouka. Je dobré, aby se během hry každý brouk určil, aby hráči získali nové vědomosti, případně prokázali vědomosti dříve získané.

Pomůcky:
nádobka pro každého hráče (sklenička, kelímek, krabička)

Legenda:
-

na postřehodpočinkovápoznávacípříroda
10 - -
5 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Rozdělíme se na dvojce, ale lze mít i skupiny po více lidech. Jeden hráč je "ovládající", zbytek jsou roboti. Ovládající smí jendoduchýma příkazama (jdi, otoč se doleva, sedni atp.) ovládat na dálku svého robota, resp. své roboty. Roboti mají zavázané oči šátkem a poslouchají příkazy "ovládajícího". Ovládající musí na dálku své roboty navigovat tak, aby splnili nějaký úkol - třeba přinést něco ze země. pzn: osvědčilo se nám, že ovládající musí své roboty zapnout - je to docela legrační.

Pomůcky:
šátek

Legenda:
Máme roboty na dálkové ovládaní. A s jejich pomocí je nutné plnit úkoly.

na rozvojodpočinkovápoznávacíměstomístnostpříroda
5 - -
2 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Vedoucí si připraví kartičky s obrázky jednoho druhu: mapových značek, s obrázky listů stromů, s obrázky tvaru stromů, s obrázky plodů, s obrázky uzlů, s obrázky bylin, s obrázky hmyzu, s obrázky motýlů, s obrázky brouků, s obrázky ryb, s obrázky ptáků, apod. K sadě kartiček si pořídí i list papíru, kde je seznam všech obrázků. Hráči se rozdělí do dvou družstev. Jedno družstvo dostane seznam, druhé kartičky. Družstvo se seznamem si vybere jednu položku a řekne ji nahlas, Druhé družstvo musí do krátkého časového úseku (např. 15 vteřin – podle počtu hráčů a množství kartiček) najít obrázek odpovídající zadání druhého družstva. Pokud úkol družstvo splní včas a správně, získá bod. Pokud ne, bod získá zadávající družstvo. Po pěti opakování se družstva v zadávání úkolů vystřídají. Vítězí družstvo, které získá více bodů.

Pomůcky:
kartičky s obrázky jednoho druhu: mapových značek, s obrázky listů stromů, s obrázky tvaru stromů, s obrázky plodů, s obrázky uzlů, s obrázky bylin, s obrázky hmyzu, s obrázky motýlů, s obrázky brouků, s obrázky ryb, s obrázky ptáků, apod., list papíru, kde je seznam všech obrázků

Legenda:
-

logickána znalostipoznávacímístnostpříroda
9 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vedoucí dá hráčům večer, asi tak dvě hodiny před setměním, hráčům za úkol se ve dvojicích vzájemně umělecky nebo indiánsky pomalovat v obličeji. Jde o to, aby obličej byl z větší části pomalovaný. Potom si od hráčů vyžádá pod nějakou záminkou doklady totožnosti. Nakonec všem hráčům zaváže oči, naloží je do auta a rozveze po okolí do vzdálenosti od 15 do 30 km za tábor (záleží na věku a schopnostech hráčů). Hráči si s sebou nic neberou. Po jednom až dvojicích (záleží na věku a schopnostech hráčů) je vedoucí vysazuje a odvádí kousek od auta. Tam jim odváže oči, předá doklady totožnosti, mapu a buzolu a zapečetěnou obálku poslední záchrany s bankovkou a mincemi (na nouzovou dopravu do tábora, příp. telefon, apod.). Jediné, co hráči řekne je, že se musí do sedmi hodin ráno vrátit do tábora (podle vzdálenosti od tábora i později, např. do jedenácti hodin dopoledne). Když vedoucí rozveze všechny hráče, čeká v táboře, až se mu všichni rozvezení vrátí. Hráči po vysazení nevědí, kde jsou, musí se dostat k nějakému výraznému bodu, najít se na mapě a vydat se podle ní do tábora. Nemohou se příliš ptát na cestu, protože je noc a navíc jsou pomalovaní.

Pomůcky:
auto, barvy na obličej, šátek pro každého hráče, mapy a buzoly, zapečetěné obálky poslední záchrany s bankovkou a mincemi (na nouzovou dopravu do tábora, příp. na telefon, apod.)

Legenda:
-

akčnílogickána rozvojna znalostipohybovápoznávacípříroda
14 - -
4 - -
> 1 hodina (dlouhá)
v noci
Pravidla:
Vedoucí na louce rozmístí lístečky s náhodně zvolenými trojmístnými čísly, ke každému druhu květiny jeden. Hráči se potom rozejdou po louce a hledají kartičky s čísly. Každé nalezené číslo si zapíší a k němu připojí název květiny, u které je číslo položeno. Po určitém čase vedoucí hráče svolá a sčítají se body. Za každý nalezený lísteček (každé zapsané číslo získá hráč bod) a za každou správně určenou květinu další tři body. Vítězí hráč, který získal nejvíce bodů.

Pomůcky:
lístečky s čísly, tužka a papír pro každého hráče, louka s rostlinama

Legenda:
-

logickána postřehna znalostipoznávacípříroda
9 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí na dvě skupiny a posadí se čelem k sobě. Jedna skupina začne zpívat písničku (musí ji zpívat alespoň dva lidé ze skupiny) a druhá skupina se snaží vymyslet písničku, ve které je alespoň jedno slovo (mimo zájmen, předložek, spojek, částic a citoslovcí) stejné, jako v té, kterou zpívá první skupina. Musí ji začít zpívat dřív, než stihne předešlá skupina přezpívat jednu až dvě sloky. Pokud to stihne, pokračuje první skupina navázáním jiné písničky (písně se nesmí opakovat). Pokud skupina navazující píseň nenapadne, prohrává. Možná obměna: Vedoucí určí jedno slovo, na které musí skupiny střídavě vymýšlet písně (zazpívat jednu až dvě sloky) tak dlouho, dokud jedné skupině nedojdou nápady a tím prohraje.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

logickána rozvojna znalostipoznávacímístnostna cestáchpříroda
7 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Ještě před schůzkou připraví vedoucí hru. Po klubovně rozmístí různá stanoviště. Každé obsahuje číslo stanoviště a exponát. Exponátem mohou být rostliny, listy stromů, případně plody stromů nebo keřů, kousek kůry některého stromu – vše z bližšího okolí (aby je hráči již někdy viděli), případně je mohou nahradit i obrázky. Dále si může připravit obrázky našich volně žijících živočichů, které by hráči měly znát (hmyz, brouky, hlodavce, apod), případně kousky nerostů (jako třeba žula, čedič nebo pazourek). Záleží na fantazii vedoucího a znalostech hráčů. Potom vpustí vedoucí hráče do místnosti. Každý má svůj papír s tužkou a zapisuje k číslům názvy exponátů. Zajímavější je hra, pokud exponáty jsou rozmístěné nahodile a nebo nejsou na první pohled vidět (jsou ve skříni, pod stolem, vysoko na polici, apod.), přitom hráči musí postupovat podle čísel, ale polovina hráčů vzestupně a druhá polovina sestupně. Vítězí hráč, který v určeném čase získá nejvíce správných odpovědí. Příklad: exponát č.1 je buk. Hráč si musí napsat na papír 1 - buk. Atp.

Pomůcky:
přírodniny nebo jejich obrázky, tužka a papír pro každého hráče

Legenda:
-

logickána znalostipoznávacímístnost
9 - -
4 - -
nelze říct
ve dne