Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Přihlášení

  • přihlásit se smí jen člen LLM
  • přihl. jméno a heslo je stejné, jako do registru OP
Informace
Počet her: 226

Nejlépe hodnocené hry

bobrů: 0.00
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou družstev. Jedno družstvo představuje kachny a druhé lovce. Hraje se ve vodě dosahující výšky přibližně prsou většiny hráčů. Kachny se postaví doprostřed kruhu tvořeného lovci. Lovci si mezi sebou přehazují jeden nebo více míčků (podle počtu hráčů) a snaží jimi zasáhnout kachny. Kachny ale mohou zabránit zásahům tím, že se potopí pod vodu. Pokud některý lovec libovolnou kachnu zasáhne, potom tato kachna vypadává ze hry. Po předem určené době se družstva lovců přemění na družstvo kachen a obráceně a hra se opakuje. Vítězí to družstvo lovců, které v době vymezené pro hru zasáhne více kachen.

Pomůcky:
jeden nebo více míčků

Legenda:
-

akčnína postřehpohybovápřírodave vodě
5 - -
8 - -
nelze říct
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Nejlépe kameny rozloženými přibližně do čtverce označíme pozice jednotlivých stavů. V čele je jeden král, po jeho pravé straně je řada šlechticů (méně než čtvrtina všech hráčů), po jeho levé straně je řada měšťanů (o něco vetší počet než šlechticů) a naproti pozici krále jsou sedláci (zbylí hráči). Hráči na začátku hry mají za úkol z místa startu na znamení vedoucího vyběhnout k hracímu poli s kameny a zabrat si co nejvýhodnější pozici. Samotná hra spočívá v házení míče mezi jednotlivými hráči. Hráč, který má míč, zavolá jméno hráče, kterému chce míč hodit. Tento se pak snaží míč přihrávat tak, aby určený hráč míč nechytil. Musí ho ale hodit do úrovně mezi koleny a hlavou chytajícího hráče a ne dál než půl metru do stran. Hráč smí přihrát míč pouze příslušníkům svého stavu, stavům nižším a nejbližšímu vyššímu stavu, přičemž hierarchie od nejnižšího je sedlák – měšťan – šlechtic – král. Sedlák tedy může hodit míč ostatním sedlákům a měšťanům, měšťan může hodit míč sedlákům, měšťanům i šlechticům a šlechtici a král mohou házet všem. Pokud házející hráč hodí míč nepřesně, musí opustit svůj kámen a míč si přinést. Stejně tak i chytající hráč, pokud dobře hozený míč nechytí. Takto uvolněný kámen se stává volným pro obsazení kterýmkoliv jiným hráčem, který ho obsadí první a jeho bývalý, nyní uvolněný kámen může obsadit opět kdokoliv z dalších hráčů. Podobně může kdokoli z hráčů zabrat pozici jiného, když si všimne, že na svém kameni nestojí, nijak se ho nedotýká. Snahou hráčů je získat co nejvyšší postavení, nejlépe pozici krále. Vedoucí navíc může kdykoli během hry vykřiknout „revoluce“. Všichni hráči musí ihned doběhnout k místu startu, vrátit se a obsadit co nejlepší volné místo.

Pomůcky:
míč, něco, co poslouží k vyznačení stanovišť jednotlivých hráčů (nejlépe kameny)

Legenda:
-

na postřehpohybováměstopříroda
5 - -
12 - -
nelze říct
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Jednomu hráči se zaváží oči. Potom si sedne určitý počet hráčů na židle do řady. Hráč se zavázanýma očima má za úkol poznat své kamarády a to pouze hmatem. V roli hadače se vystřídají všichni hráči. Kdo řekl více správných jmen,vyhrává.

Pomůcky:
šátek

Legenda:
-

logickána znalostiodpočinkováseznamovacíměstomístnostpříroda
10 - -
5 - 15
nelze říct
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Hráči se rozdělí do skupin po šesti členech. Jednotlivé skupiny potom obdrží různé štafetové úkoly. Např. a)předávat minci z jednoho hřbetu ruky na druhý (celá skupina má jednu minci) b)rychle jíst sušenky, přitom další hráč začíná jíst tehdy, když jeho předchůdce má sežvýkáno natolik, že pískne (každý člen štafety má svou sušenku) c)apod.

Pomůcky:
jedna mince pro každé družstvo, jedna sušenka pro každého hráče, další pomůcky podle vlastních štafetových úkolů

Legenda:
-

na postřehna rozvojodpočinkováměstomístnostpříroda
4 - -
8 - -
nelze říct
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou skupin. Dvě židle se postaví opěradly k sobě. Z každé skupiny si vždy jeden sedne na židli. V tuto chvílí se oznámí úkol. Zároveň se už nesmí hráči na židlích ohlížet. Úkolem je popsat zpaměti hráče sedícího zády (brýle, barva vlasů, barva očí, druh obuvi, oděv, apod.). Za každý správně udaný znak získává skupina popisujícího bod. Když už hráč nemůže o protihráči víc říci, dostává se na řadu druhý z dvojice a potom jiná dvojice ze skupin. Vítězí ta skupina, která získá nejvíc bodů.

Pomůcky:
dvě židle

Legenda:
-

logickána rozvojna znalostiodpočinkováměstomístnostpříroda
6 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Vedoucí představuje sultána, sedí v čele kruhu, patřičně se rozvaluje a tváří a svými rozmary trápí své poddané, tedy ostatní hráče. V našem případě sultán nesnáší vždy nějaké písmeno, proto například řekne, že dnes nesnáší písmeno A. A pak se ptá, co mu poddaní připraví k večeři. Hráči po kruhu vyjmenovávají jednotlivé pokrmy, ale nesmí obsahovat zakázané písmeno, tedy v tomto případě A. Kdo zaváhá déle než tři vteřiny, nebo řekne jídlo, které už řekl někdo jiný, předstoupí před sultána a ten mu na čelo namaluje ohořelým korkem nebo barvou na obličej čárku. Sultán v průběhu hry mění své otázky i písmena, která nemůže vystát. Zakazuje souhlásky i samohlásky a nechává si doporučovat květiny a zvířata do paláce, ptá se po řekách, horách a městech své říše, apod. Vítězí ten hráč, který má nejméně čárek na čele.

Pomůcky:
korek a zápalky nebo barvy na obličej, příp. připravený seznam otázek

Legenda:
-

logickána rozvojměstomístnostna cestáchpříroda
8 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Hraje se s kouskem jídla, například sušenkou, kusem zeleniny nebo uzeného masa. Toto jídlo putuje po kruhu a každý hráč si z něho ukousne. Prohrává ten, kdo sní poslední kousek a je pak posměšně nazván hladovcem (resp. hamounem).

Pomůcky:
kousek jídla

Legenda:
-

odpočinkováměstomístnostna cestáchpříroda
4 - -
3 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Hra probíhá během běžné činnosti na schůzce, cestě, táboře, apod. Na začátku hry obdrží každý hráč dvacet kartiček. Základem hry je to, že nikdo nesmí vyslovit slova: ano, ne a jo. V průběhu hry se každý snaží příležitostně přelstít jiné hráče tím, že jim pokládá otázky, na které bezděčně odpoví zakázaným slovem. Kdo se nechá nachytat, odevzdá jednu kartičku tomu, kdo ho přelstil. Po uplynutí stanovené doby si hráči spočítají své kartičky a vítězí ten, kdo jich má nejvíc.

Pomůcky:
20 kartiček pro každého hráče

Legenda:
-

logickána postřehodpočinkováměstomístnostna cestáchpříroda
5 - -
5 - -
> 1 hodina (dlouhá)
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Vedoucí si připraví nějaké delší podstatné jméno v prvním pádě jednotného čísla a po písmenech ho rozepíše na kartičky. Každá kartička tedy obsahuje jedno písmeno a vedoucí je schová po místnosti tak, aby bylo vždy písmeno na kartičce vidět. Potom vedoucí prozradí hráčům, kolik kartiček mají hledat. Každý hráč hraje sám za sebe, pokud si všimne kartičky, nenápadně si zapíše její písmeno, dokud jich nemá celkový počet. Nakonec se snaží ze všech písmen poskládat podstatné jméno v prvním pádě jednotného čísla. Vítězí ten, kdo slovo vytvoří jako první.

Pomůcky:
kartičky s písmeny, tužka a papír pro každého hráče

Legenda:
-

logickána rozvojodpočinkovámístnost
8 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Jeden hráč se postaví s rukama předpaženýma a mezi dlaněmi lehce drží asi metr dlouhý prut. Druhý hráč se postaví proti němu a zdvihne jednu ruku tak, aby měl prsty asi dvacet centimetrů nad prutem. První hráč v určitém okamžiku prut upustí a druhý hráč ho musí chytit dřív, než se prut dotkne podlahy. Pokud se mu to podaří, získá bod. Pak se hráči vymění. Vítězí ten, kdo má z dvaceti opakování více bodů.

Pomůcky:
asi 1 metr dlouhý prut

Legenda:
-

na postřehna rozvojpohybováměstomístnostpříroda
6 - -
2 - 2
~do 30 minut (krátká)
ve dne