Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Přihlášení

  • přihlásit se smí jen člen LLM
  • přihl. jméno a heslo je stejné, jako do registru OP
Informace
Počet her: 226

Nejlépe hodnocené hry

bobrů: 0.00

HU

Pravidla:
Neomezený počet hráčů stojí v kruhu a pohupováním v kolenou (nebo tleskáním) udržují rytmus hry. Hra má 3 kroky, které se stále opakují: 1. Hráč A ukáže na dalšího hráče (libovolného) B a v rytmu řekne "HU"... 2. Hráč B v rytmu zareaguje zvednutím paží ("příjem") k uším a současně řekne "HU"... 3. Hráči stojící vedle hr. B zareagují na 2. krok tím, že ukáží přes svou hlavu na hráče B paží (vzdálenější - tzn. oblouček) a současně řeknou v rytmu "HU"... 4=1 Hráč B ukáže na hráče C (možno i B na B)... Vše se děje v rytmu. Kdo jej neudrží, splete se či nereaguje, vypadává ze hry. Vylučovacím způsobem zůstanou v daném kole dva nejlepší.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

odpočinkovájinéměstomístnostna cestáchpříroda
8 - -
6 - 20
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Dva hráči si nasbírají kameny tak, aby jich měl každý deset o velikosti dlaně. Jeden z hráčů potom vyskládá své kameny vedle sebe do řady s mírnými rozestupy. Druhý hráč na ně hází asi ze vzdálenosti tří metrů svých deset kamenů a snaží se zasáhnout co nejvíce soupeřových kamenů vyrovnaných v řadě. Potom tento druhý hráč sebere všechny své hozené kameny a navíc také ty soupeřovy kameny, které zasáhl. Nyní postaví tento druhý hráč všechny své kameny, tedy i ty, které právě vyhrál, a první hráč hází svými zbylými kameny. Oba hráči se postupně střídají, dokud jeden z nich nepřijde o všechny své kameny. Vítězem je ten, který získá dvacet kamenů.

Pomůcky:
10 kamenů velikosti dlaně pro každého hráče

Legenda:
-

na rozvojměstopříroda
5 - -
2 - 2
nelze říct
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Hra začíná v klubovně, odkud odchází vedoucí do ulic. Občas vejde do obchodu nebo domu, posadí se na lavičce, atd. Hráči ho celou dobu sledují, ale vedoucí je nesmí při své procházce zahlédnout. Pokud si někoho všimne, připočítává jim trestné body. Každý hráč hraje za sebe a pečlivě si zapisuje každé místo, které vedoucí navštíví, popř. zvláštní pohyb (pokud vedoucí např. začne dělat dřepy). Vedoucí končí vycházku opět v klubovně, kde se hra také vyhodnotí. Kontroluje se přesnost záznamů hráčů (za každý správný detail dostávají hráči body) a to, zda vedoucí hráče při vycházce spatřil. Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Pomůcky:
tužka a papír pro každého hráče i vedoucího

Legenda:
-

akčnílogickána postřehna rozvojměsto
9 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Vedoucí si připraví větší množství barevných lístků (podle počtu hráčů – průměrně 10-15 lístků na každého hráče). Tyto lístky potom rozmístí na určitém prostoru (na kraji lesa, u potoka, okolo domu, na hřišti, atd.) tak, aby jejich část byla vidět. Potom vysvětlí hráčům, kde mají lístky hledat, a každý sám za sebe začne sbírat lístky. Lístek každé barvy má jinou bodovou hodnotu (např. červený za 10 bodů, žlutý 20 bodů, zelený 30 bodů a šedivý 50 bodů). Vítězí ten, kdo nasbírá lístky v největší bodové hodnotě.

Pomůcky:
barevné lístečky (podle počtu hráčů – průměrně 10-15 lístků na každého hráče)

Legenda:
-

akčníodpočinkováměstopříroda
5 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou družstev. Hráči každého družstva se postaví vedle sebe do řady tak, aby družstva stála proti sobě a mezi sebou měla prostor asi 3 metry. Vedoucí stojí uprostřed obou družstev. Hra začíná tím, že první družstvo vyšle k vedoucímu jednoho hráče, který mu pošeptá jméno libovolného hráče druhého družstva a pak se vrátí. Potom vedoucí vyzve druhé družstvo, aby vyslalo svého hráče. Pokud druhé družstvo vyšle toho, jehož jméno šeptal hráč prvního družstva, zůstává tento vyslaný hráč u vedoucího jako zajatec a první družstvo opět vysílá hráče, který šeptá vedoucímu jméno hráče druhého družstva. Pokud druhé družstvo ale nevyšle hráče, jehož jméno šeptal hráč prvního družstva, pošeptá tento hráč druhého družstva jméno libovolného hráče prvního družstva a pak se vrátí. Nyní je na řadě opět první družstvo. Hra pokračuje tak dlouho, dokud není celé jedno družstvo zajato.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

logickáměstopříroda
9 - -
8 - -
nelze říct
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Všem hráčům se rozdají zápalky (á 30-50ks) a uprostřed stolu se umístí láhev. Každý hráč dává postupně jednu zápalku na otvor hrdla. Zápalky se různě překládají - nesmí však spadnout (pokusy o nasazení se nesmí opakovat...). Ty, které spadnou, připadnou hráči, který je právě na řadě (nasazuje a nebo právě nešikovně pokus ukončil...). Spadne-li však některá zápalka dovnitř do láhve, je trest přísnější - hráč si musí vzít všechny zápalky, které spadly, a navíc i ty, které na lahvy zůstaly. Vzájemně si hráči vymýšlí a staví různé "pastičky". Vyhrává ten, kdo se první zbaví všech zápalek.

Pomůcky:
láhev, zápalky (30-50ks na hráče)

Legenda:
-

logickána rozvojodpočinkovámístnost
6 - -
3 - 13
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
bobrů: 0.00
Pravidla:
Hráči se postaví do řady za sebe a poslední hráč v řadě napíše jedno slovo na záda hráče před sebou. Tento hráč text, který zachytil, pošle hráči v řadě před sebou... Takto se zpráva posunuje stále dopředu. Na konci, podobně jako při tiché poště, porovnáme původní a výslednou zprávu. V dalším kole se hráči posunou o jednoho dopředu, takže první přejde na konec řady a hraje se znovu.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

logickána rozvojměstomístnostpříroda
9 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Hráče rozdělíme do několika družstev (podle počtu hráčů – aby v každém družstvu bylo přibližně 3-6 hráčů). Na zemi vyznačíme místo startu a do určité vzdálenosti umístíme libovolný text (nejlépe starší báseň, úryvek z knihy, text, který nedává smysl, plnou verzi 4násobného zákona, ...). Každé družstvo dostane papír a tužku, ty musí zůstat na startu. Cílem každého družstva je získat co nejdříve a co nejpřesnější opis textu tak, že z každého družstva vyběhne jeden hráč k textu, kde ho může studovat libovolně dlouho a pak se vrátí ke startu. Na trati může být v jedné chvíli pouze jeden hráč z každého družstva. U startu hráč zapíše do papíru část textu, kterou si zapamatoval. To už ale mohl vyběhnout další hráč družstva k textu.

Pomůcky:
Libovolný text - stejný pro každé družstvo, tužka a papír - pro každé družstvo

Legenda:
-

logickána rozvojpohybováměstopříroda
9 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Je potřeba najít si nějaké vyvýšené místo – např. zídka. Několik hráčů se postaví pod toto vyvýšené místo do dvou řad proti sobě. Natáhnou ruce před sebe a chytí se za ruce se dvěma hráči proti sobě (jednoho chytí pravou rukou za jeho pravou ruku a druhého levou rukou za jeho levou ruku, vždy nad loketním kloubem). Tak vzniknou pevná „nosítka“. Jeden hráč bude do těchto nosítek padat. Postaví na vyvýšené místo zády k hráčům v řadě a celé tělo zpevní tak, aby se při pádu neprohnul. Hráči dole pozorně sledují hráče, který se odhodlává spadnout a samozřejmě ho chytají.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

odpočinkovápohybováměstomístnostpříroda
9 - -
7 - -
nelze říct
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou a více skupin. V každé skupině se určí jeden menší hráč, který bude představovat mumii. Každá skupina dostane jednu roli toaletního papíru, kterou má za úkol co nejrychleji omotat mumii. Vítězí ta skupina, která svou mumii omotala nejdříve a co nejkvalitněji.

Pomůcky:
role toaletního papíru pro každé družstvo

Legenda:
-

na rozvojodpočinkovámístnost
5 - -
4 - -
nelze říct
kdykoli