Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Přihlášení

  • přihlásit se smí jen člen LLM
  • přihl. jméno a heslo je stejné, jako do registru OP
Informace
Počet her: 226

Nejlépe hodnocené hry

bobrů: 0.00
Pravidla:
Hráči se rozdělí na dvě stejné skupiny a to na strážce a posly. Stráže se rozptýlí po území, které se má hlídat. Poslové mají tímto územím projít a pronést na druhou stranu roztříhanou zprávu. Posel nese jen jeden dílek. Náčelník poslů věnuje nejdůležitějším částem zprávy patřičnou pozornost a rozdělí ji nejschopnějším hráčům. Posel, nesoucí zprávu, je označen barevným šátkem. Posel, který je zajmut zavoláním, musí vydat zprávu a vrátit se pro další. Na zpáteční cestě sundá šátek. Nesmí nijak zasahovat do hry. Poslové zvítězí, když po určité době vyluští zprávu. Text zprávy zná jen náčelník poslů, který nesmí při luštění pomáhat. Pak se úlohy vymění.

Pomůcky:
- velké teritorium - barevné šátky - zpráva

Legenda:
-

akčnípohybovápříroda
9 - -
15 - 30
> 1 hodina (dlouhá)
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Pro hru je nejvýhodnější rovný terén, s ostrůvkovitými úkryty (keře, pařezy, kameny). Na vyvýšeném místě stojí lovec s lukem, bez šípů. Ostatní hráči se rozejdou v kruhu do 150m. Na dané znamení se plíží k lovci tak, aby nekryté úseky co nejdříve přeběhli. Kdykoli lovec někoho spatří, napne luk a spustí. Za zasaženého se považuje ten, kdo je v okamžiku spuštění luku v naznačeném směru odkryt (neschován). Rozhodčí stojí vedle lovce, a rozhoduje o zásahu. Pokud se hráč schová dříve než luk spustí, není zasažen. Zasažený hráč zůstane sedět na místě. Hraje se určenou dobu, kdo se dostane nejblíž, vítěží a v příští hře je lovcem.

Pomůcky:
luk

Legenda:
-

akčnípohybovápříroda
11 - -
8 - 30
> 1 hodina (dlouhá)
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Vedoucí si připraví různé výroky. Např. Žirafa má sedm krčních obratlů; Sluka lesní je drobný hlodavec; Ginko je totéž jako jinan; Světlo síly říká: „Mlč, pokud hovoří starší.“; E.T. Seton měl kýlu; ... Hráči dostanou určitý stejný počet předmětů k sázení (sirky, bonbony, ...) a po každé položené otázce si vsadí určitý počet předmětů. Pokud odpoví špatně, o sázku přijdou, pokud správně, počet výherců si spravedlivě rozdělí vše, co bylo do hry vsazeno. Účelem je správně odpovědět na otázky.

Pomůcky:
předměty ke vsazení (sirky, bonbony, ...), seznam otázek

Legenda:
-

na znalostipoznávacímístnostna cestách
5 - -
2 - -
nelze říct
kdykoli
bobrů: 0.00
Pravidla:
K židli se položí krabička sirek a hráč se posadí na židli tak, aby krabičku zvedl pusou, aniž by se při tom dotkl země.

Pomůcky:
Židle, krabička sirek

Legenda:
-

odpočinkovápohybovámístnost
5 - -
2 - -
nelze říct
kdykoli
bobrů: 0.00
Pravidla:
Každý hráč dostane tužku a papír, na který napíše asi deset písmen, kdy písmena jsou od sebe vzdálená asi 5 cm a žádné se nesmí opakovat. Tento papír pak každý hráč pošle o jednoho hráče vlevo. Teď doplní předepsaný papír tak, aby vznikl telegramový vzkaz, jehož slova budou začínat předepsanými písmeny. Telegramy nakonec čteme nahlas.

Pomůcky:
Tužka a papír pro každého hráče

Legenda:
-

logickána rozvojmístnostna cestách
7 - -
3 - -
nelze říct
kdykoli
bobrů: 0.00
Pravidla:
Jeden z hráčů, představující náčelníka odejde do lesa a tam začne pískat. Vzdálenost je asi 100m. Ostatní hráči mají za úkol hráče - náčelníka - vypátrat a přiblížit se k němu co nejblíže. Pískající náčelník je na stejném místě a pozorně hledí okolo sebe. Koho spatří, zavolá jménem a ukáže směr. Kdo byl spatřen, posadí se a na stejném místě vyčká konce hry. Jsou-li odhaleni všichni, vítězí náčelník. Nebo po určité době vítězí ten z hráčů, kdo se přiblíží náčelníkovi nejblíž. Vítěz v příští hře představuje náčelníka.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

akčnípohybováměstopříroda
9 - -
6 - 15
~do 30 minut (krátká)
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Hráči utvoří dvojice a postaví se proti sobě se zdviženýma rukama tak, aby utvořili „bránu“ a za sebe tak, aby „brány“ utvořili tunel. Jeden hráč tunelem proběhne a cestou v běhu náhodně vytrhne libovolného hráče tvořícího tunel. Ten s ním potom běží až na konec tunelu, kde společně utvoří další „bránu“. Hráč, který zůstal sám, když jeho dvojice byla vytržena, odbíhá na začátek tunelu, probíhá tunelem a vytrhává jiného hráče, se kterým běží na konec a tvoří s ním další „bránu“. Tímto způsobem se celý proces opakuje, hráči na konci tunelu mohou vytvářet příkré zatáčky, vést tunel do kopce, atd.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

odpočinkovápohybováměstopříroda
5 - -
9 - -
nelze říct
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Dvě skupiny hráčů představují letce dvou letadlových lodí. Letadlové lodě představují rozhodčí. Pohybují se ve vzdálenosti do 300m v území 500x500m. Vždy jednou za 10 minut změní svou polohu o 100m podle busoly. Hráči - letadla, startují v určených intervalech 1 minuty a do 5 minut musí najít nepřátelskou loď. Naleznou-li ji, vydá jim rozhodčí lístek, který platí jako "úspěšný útok". Hráči, kteří nenajdou nepřátelskou loď si musí hlídat čas návratu na svou mateřskou loď - vrátit se do limitu 5 minut. Jinak "spadnou do moře" pro nedostatek pohoných látek a jsou vyřazeni. Loď, která je 10x zasažena, je "potopena" a končí.

Pomůcky:
busola, hodinky, lístečky "zásahů"

Legenda:
-

akčnílogickápohybovápříroda
10 - -
15 - 40
> 1 hodina (dlouhá)
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Hraje se v dostatečně hustém, smíšeném lese v noci po setmění.Třetina hráčů jsou bačové, třetina medvědi a třetina jsou ovce. Ovce mají na krku zvonec. Ve stejnou dobu vstoupí na jednom konci asi 500 metrů dlouhého lesa ovce, na druhém konci bačové a uprostřed jsou medvědi. Bačové hledají ovce, mohou lovit medvědy. Medvědi mohou chytat ovce a musí se vyhýbat bačům. Ovce hledají baču. Medvěd při "lovu" musí "zařvat" a potom chytit ovci. Ovce mu dá život. Bača "střílí" ze vzdálenosti 10m a nemusí chytat. Také medvěd dá v tomto případě "život". Životy se hodnotí plus mínus 10 min. Vyhrává bača, který najde ovci nejdříve.

Pomůcky:
dostatečně hustý les (území cca 500x500m)

Legenda:
-

akčnípohybovápříroda
10 - -
15 - 30
~do 1 hodiny (delší)
v noci
bobrů: 0.00
Pravidla:
Hra je pro hráče závazná. Každý hráč má jednu tzv. "minu", kterou může kdykoli použít... Na jeho výkřik "MINA" musí všichni padnout na zem a zde ležet cca 5s. Kolektiv hráčů potom může vykřiknout "BUM". Což je pokyn pro vstání. Komu okolnosti brání podřídit se pokynu MINA, dostane trestný bod

Pomůcky:
-

Legenda:
-

na postřehodpočinkovápohybovájinéměstona cestáchpříroda
7 - -
3 - -
nelze říct
kdykoli