Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Přihlášení

  • přihlásit se smí jen člen LLM
  • přihl. jméno a heslo je stejné, jako do registru OP
Informace
Počet her: 226

Nejlépe hodnocené hry

bobrů: 0.00
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou družstev a hráči každého družstva se posadí za sebe. Na dosah ruky obou prvních hráčů v řadě leží červená a modrá pastelka. Vedoucí úplně vzadu háže kostkou, tak, aby na ni viděli jen poslední hráči z družstva. Pokud padne liché číslo, poslední hráč zatáhne hráče před sebou za levé ucho, ten totéž udělá hráči před sebou, až signál dojde k prvnímu hráči a ten zvedne ze stolu červenou pastelku. Pokud padne sudé číslo, tahají se hráči za pravé ucho a první hráči zvedají modrou pastelku. Vítězí nejrychlejší družstvo.

Pomůcky:
Dvě červené a dvě modré pastelky, jedna hrací kostka

Legenda:
-

logickána postřehna rozvojmístnost
10 - -
9 - -
nelze říct
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Hra probíhá současně s běžnou činností (při schůzce, během výpravy,...). Každý hráč obdrží na začátku hry pět lístečků, a zároveň se vyhlásí slovo, které bude během hry tabu (např. ano, ne, já,...). Kdo tabu vysloví, předá svůj lísteček tomu, kdo ho upozornil. Kdo už žádný lísteček nemá, vypadává ze hry. Vítězí ten, kdo má lístečků na konci hry nejvíce.

Pomůcky:
Lístečky (5 pro každého hráče)

Legenda:
-

odpočinkovájinéměstomístnostna cestáchpříroda
6 - -
5 - -
nelze říct
kdykoli
bobrů: 0.00
Pravidla:
Hra probíhá současně s běžnou činností (nejlépe během táborového dne). Vedoucí připraví složené lístečky, pro každého hráče jeden. Všechny jsou prázdné, pouze jeden je označený, označuje upíra. Kdo si ho vylosuje, nesmí to dát nijak najevo. Jeho úkolem je, nadělat ze zbytku hráčů upíry. To provádí naznačením škrcení jiného hráče (chytí ho oběma rukama lehce okolo krku) a nikdo ho u toho nesmí přistihnout (kromě oběti a jiných upírů). Upír nesmí škrtit v týpí. Po zaškrcení se hráč stává upírem a jeho vrah ho obeznámí s tím, kdo už je také upírem. Každý, kdo je upír, pracuje na zvyšování počtu upírů. Pokud má hráč neupír podezření, že je někdo upír, může ho veřejně obvinit (sejdou se hráči a soudí obviněného). Obviněný se může hájit, ostatní se ho mohou ptát, nakonec hlasují o tom, zda ho ukamenují nebo ne. Pokud ho odsoudí, hází na něj papírové koule nebo ponožky vyplněné kousky látek. Po ukamenování odsouzený hráč už nehraje, nesmí ani radit, kdo je upír, a prozradí, zda byl odsouzen spravedlivě. Pokud podezřelého hráči neodsoudí, hraje dál. Hra končí ve chvíli, kdy se poslední hráč stane upírem.

Pomůcky:
Lístečky papíru (pro každého hráče jeden), pytlík nebo miska (pro umístění lístečků), případně papírové koule nebo ponožky vyplněné kousky látek

Legenda:
-

odpočinkováměstomístnostna cestáchpříroda
10 - -
10 - -
nelze říct
kdykoli
bobrů: 0.00
Pravidla:
Hráči sedí v kruhu, ale jedno místo je volné. Hráč sedící vpravo od volného místa začíná. Obsadí toto místo a řekne „sedím“. Jeho místo obsadí další hráč vpravo a přitom řekne „myslím“. Vzniklé místo obsadí další hráč vpravo a řekne „miluju“ a k tomu doplní jméno libovolného hráče opačného pohlaví z kruhu. Tato osoba se posadí na volné místo. Nově uvolněné místo obsadí hráč vpravo od něj a řekne „sedím“. Takto se to stále opakuje, dokud hráče hra baví.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

odpočinkovámístnost
4 - -
12 - -
nelze říct
kdykoli
bobrů: 0.00
Pravidla:
Hráči se posadí okolo stolu do kruhu. Ruce položí dlaní dolů na stůl proloženě po obou stranách se sousedem. Jeden hráč začne klepnutím dlaní do stolu, což opakuje dlaň vlevo, pak druhá dlaň vlevo, a tak všechny dlaně dokola. Pokud libovolná dlaň, která je zrovna na řadě, poklepe dlaní 2x po sobě, dochází ke změně směru. Když nějaká dlaň klepne, aniž by byla na řadě, nebo se zapomene, vypadává (její majitel si ji schová na klín a hraje se svou druhou dlaní, dokud nevypadne i ta).

Pomůcky:
-

Legenda:
-

na postřehna rozvojodpočinkovámístnost
8 - -
8 - -
nelze říct
kdykoli
bobrů: 0.00
Pravidla:
Vedoucí říká různá témata (barva, číslo, jméno, město,…) a každý hráč na papír napíše to, o kterém si myslí, že napíše většina. Za každé slovo získá hráč tolik bodů, kolik hráčů dané slovo napsalo. Vyhrává hráč s největším počtem bodů.

Pomůcky:
Tužka a papír pro každého hráče

Legenda:
-

odpočinkovámístnost
8 - -
4 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
bobrů: 0.00
Pravidla:
Hráči se rozdělí do družstev a mají za úkol shromáždit v určitém čase na určité místo co nejvíce věcí, podle zadání. 1)co nejvíce předmětů začínajících na nějaké písmeno abecedy 2)od každého písmene abecedy jeden předmět a zaplnit tak co nejvíce písmen abecedy 3)věci začínající na písmena, která tvoří vedoucím vyřčené slovo

Pomůcky:
-

Legenda:
-

odpočinkovámístnost
6 - -
6 - -
nelze říct
kdykoli
bobrů: 0.00
Pravidla:
Děti vyšleme do lesa nebo okolí tábora, tábor samotný je nyní nepřátelské území, které se před odchodem dětí do lesa přesně určí. Vedoucí rozmístí zapíchnutím 20 30cm dlouhých odkorněných proutků po táboře tak, aby byli vidět z lesa. Děti mají za úkol sebrat co nejvíce proutků a odnést je do lesa. Vedoucí na nepřátelském území děti chytají. Pokud jsou chyceny s proutkem tak ho musí odevzdat a jdou do týpí. Hra se odstartuje vybubnováním nebo písknutím píšťalky a stejným signálem končí.

Pomůcky:
20 odkorněných 30cm proutků, píšťalka

Legenda:
-

akčnípříroda
10 - -
10 - -
~do 1 hodiny (delší)
ve dne
bobrů: 0.00
Pravidla:
Děti vyšleme do lesa nebo okolí tábora, tábor samotný je nyní nepřátelské území, které se před odchodem dětí do lesa přesně určí. Vedoucí rozmístí zapíchnutím 20 30cm dlouhých odkorněných proutků po táboře a k nim dají zapálenou čajovou svíčku. Děti mají za úkol sebrat co nejvíce proutků a odnést je do lesa. Vedoucí na nepřátelském území děti chytají. Pokud jsou chyceny s proutkem tak ho musí odevzdat a jdou si do týpí lehnout. Hra se odstartuje vybubnováním nebo písknutím píšťalky a stejným signálem končí. Je vhodné nastražit i zapálené svíčky u kterých není proutek

Pomůcky:
20 odkorněných 30cm proutků, 30-35 svíček, píšťalku

Legenda:
-

akčnípříroda
10 - -
10 - -
~do 1 hodiny (delší)
v noci
bobrů: 0.00
Pravidla:
Hráči si nasadí jednoduché čelenky z látky, které mají vzadu splývavý pruh. Ten je lehce zasunut tak, aby se dal snadno vytrhnout. Pak se rozejdou do okolního lesa, ve kterém musí být hodně přirozených úkrytů. Na znamení začátku se začnou plížit lesem, podnikají tiché výpady a snaží se soupeři vytrhnout zadní pás - "pero". To si potom zastrčí vedle svého a pokračuje ve hře. Poražený soupeř musí na určené místo pro nové. Při hře je zakázán zápas, zadní pás si nesmí hráč přidržovat ani jej připevňovat. Vítězí, kdo získá v určené době nejvíce "per" svých soupeřů. Ukořistěná "pera" platí jako vlastní.

Pomůcky:
čelenky (viz pravidla)

Legenda:
-

akčnípohybovápříroda
10 - -
8 - 30
~do 1 hodiny (delší)
ve dne