Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Nazelené hry

Nalezených her: 38
Pravidla:
Tato hra je něco mezi štafetovým během a tichou poštou. Hráči stojí v rozestupech, aby se neslyšeli. Na startu se první hráč, který si přečte a naučí nějakou básničku, úměrnou věku, utíká k dalšímu, kterého se ji snaží naučit. Až si druhý hráč bude myslet, že ji umí utíká k dalšímu a učí ji dalšího atd. Uvidíte co bude umět ten poslední. Ve větším počtu může být na stanovišti více hráčů, ale básnička musí být přiměřeně delší. Nebo hráči mohou být rozděleni na družstva, a tak hra může být nejen na správnost, ale i na čas.

Pomůcky:
-

Legenda:
Skáče bleška po písku, hledá kdo je nablízku. Kdo nejede na koni, toho bleška dohoní.

6 - -
4 - 30
~do 30 minut (krátká)
kdykoli
Pravidla:
Hra probíhá současně s běžnou činností (při schůzce, během výpravy,...). Každý hráč obdrží na začátku hry pět lístečků, a zároveň se vyhlásí slovo, které bude během hry tabu (např. ano, ne, já,...). Kdo tabu vysloví, předá svůj lísteček tomu, kdo ho upozornil. Kdo už žádný lísteček nemá, vypadává ze hry. Vítězí ten, kdo má lístečků na konci hry nejvíce.

Pomůcky:
Lístečky (5 pro každého hráče)

Legenda:
-

6 - -
5 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Každý hráč dostane tužku a papír, na který napíše asi deset písmen, kdy písmena jsou od sebe vzdálená asi 5 cm a žádné se nesmí opakovat. Tento papír pak každý hráč pošle o jednoho hráče vlevo. Teď doplní předepsaný papír tak, aby vznikl telegramový vzkaz, jehož slova budou začínat předepsanými písmeny. Telegramy nakonec čteme nahlas.

Pomůcky:
Tužka a papír pro každého hráče

Legenda:
-

7 - -
3 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Hráči se postaví do kruhu a první řekne: "jedna", druhý: "dva" a třetí jen tleskne. Čísla 3 , 5, 7 se nesmí vyslovit a jen se tleskají. Čísla jako 35, 53, 75... se tleskají podle toho, kolik je tam nevyslovitelných čísel. Začíná se od znovu když to někdo splete.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

6 - -
4 - 30
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Hra probíhá současně s běžnou činností (nejlépe během táborového dne). Vedoucí připraví složené lístečky, pro každého hráče jeden. Všechny jsou prázdné, pouze jeden je označený, označuje upíra. Kdo si ho vylosuje, nesmí to dát nijak najevo. Jeho úkolem je, nadělat ze zbytku hráčů upíry. To provádí naznačením škrcení jiného hráče (chytí ho oběma rukama lehce okolo krku) a nikdo ho u toho nesmí přistihnout (kromě oběti a jiných upírů). Upír nesmí škrtit v týpí. Po zaškrcení se hráč stává upírem a jeho vrah ho obeznámí s tím, kdo už je také upírem. Každý, kdo je upír, pracuje na zvyšování počtu upírů. Pokud má hráč neupír podezření, že je někdo upír, může ho veřejně obvinit (sejdou se hráči a soudí obviněného). Obviněný se může hájit, ostatní se ho mohou ptát, nakonec hlasují o tom, zda ho ukamenují nebo ne. Pokud ho odsoudí, hází na něj papírové koule nebo ponožky vyplněné kousky látek. Po ukamenování odsouzený hráč už nehraje, nesmí ani radit, kdo je upír, a prozradí, zda byl odsouzen spravedlivě. Pokud podezřelého hráči neodsoudí, hraje dál. Hra končí ve chvíli, kdy se poslední hráč stane upírem.

Pomůcky:
Lístečky papíru (pro každého hráče jeden), pytlík nebo miska (pro umístění lístečků), případně papírové koule nebo ponožky vyplněné kousky látek

Legenda:
-

10 - -
10 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
První hráč položí plnou krabičku sirek na kraj stolu tak, aby přečnívala asi třetinu přes okraj stolu. Potom do ní zespodu praští ukazováčkem, aby se krabička alespoň jednou ve vzduchu otočila a spadla na stůl, nejméně 10cm od jeho okraje. Pokud se krabička neotočí, musí hráč hod opakovat. Pokud krabička dopadne vrchním obrázkem nahoru, získává hráč 2 body. Pokud dopadne na bok (na škrtací plochu), získává hráč 5 bodů. Pokud ale krabička dopadne na výšku (na stranu, ze které vyjíždí krabička se zápalkami), získává hráč 10 bodů. Pokud krabička dopadne rubovým obrázkem nahoru, nezískává hráč žádný bod a musí krabičku předat dalšímu hráči po kruhu, který hraje podobně. Hráči smí hody krabičkou opakovat tak dlouho, dokud mu krabička nespadne rubovým obrázkem nahoru – to pak musí krabičku předat a zároveň přichází o všechny body získané v tomto kole. Body si smí hráč ponechat jen tehdy, když se dobrovolně rozhodne předat krabičku sousedovi. Body z minulých kol mu ale zůstávají. Vítězí ten, kdo nejdříve nasbírá předem určený počet bodů.

Pomůcky:
krabička sirek, tužka a papír na zapisování bodů stůl nebo deska na položení krabičky od sirek

Legenda:
-

5 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči by měli mít všichni obuv na zavazování na tkaničky. Hráči se vyzují a všechny boty dají na jednu hromadu, kde je vedoucí promíchá. Hra začíná na startovní čáře, vzdálené asi 20 metrů od hromady. Na smluvený signál vyběhnou hráči hledat své boty. Jejich úkolem je najít svou obuv, obout se (i tkaničky musí zavázat) a postavit zpět na startovní čáru. Hráči při hledání bot v hromadě mohou nepotřebné boty odhazovat stranou. Vítězí první obutý hráč. Možná obměna: boty se neshromáždí na hromadu, ale jednotlivě se pohází do křoví, ke stromům, roztrousí se podél cesty, po louce, apod. Hráči je tak musí před obutím najít.

Pomůcky:
všichni hráči obuv na zavazování na tkaničky

Legenda:
-

8 - -
10 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Jeden z hráčů jde za dveře. Ostatní se domluví na nějakém slovesu (např. koukat). Hadač se potom vrátí a různými otázkami, kdy místo neznámého slovesa použije sloveso žouželit (např. žouželí se na zahradě?), se snaží přijít na to, co se pod pojmem žouželení skrývá. Hodnocení se může provést tak, že když se vystřídají všichni hráči v roli hadače, utvoří se pořadí podle toho, jak kdo rychle přišel na hledané sloveso.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

10 - -
3 - 10
nelze říct
kdykoli