Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Nazelené hry

Nalezených her: 38
Pravidla:
Všichni hráči představují nějaké zvíře, které onemocnělo nějakou nemocí, každý jinou a ani jeden nemůže normálně mluvit. Vedoucí napíše na papírky jména zvířat a různé nemoci. Každý hráč si vylosuje papírek se zvířetem a papírek s nemocí. Cílem hráčů je sdělit ostatním, jaké zvíře představují a jakou trpí nemocí. Komplikuje jim to ale sirka, kterou má každý hráč bez hlavičky postavenou mezi předními zuby (na výšku mezi dolními a horními jedničkami).

Pomůcky:
kartičky s druhy zvířat a nemocí, sirky zbavené hlaviček

Legenda:
-

7 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vedoucí představuje sultána, sedí v čele kruhu, patřičně se rozvaluje a tváří a svými rozmary trápí své poddané, tedy ostatní hráče. V našem případě sultán nesnáší vždy nějaké písmeno, proto například řekne, že dnes nesnáší písmeno A. A pak se ptá, co mu poddaní připraví k večeři. Hráči po kruhu vyjmenovávají jednotlivé pokrmy, ale nesmí obsahovat zakázané písmeno, tedy v tomto případě A. Kdo zaváhá déle než tři vteřiny, nebo řekne jídlo, které už řekl někdo jiný, předstoupí před sultána a ten mu na čelo namaluje ohořelým korkem nebo barvou na obličej čárku. Sultán v průběhu hry mění své otázky i písmena, která nemůže vystát. Zakazuje souhlásky i samohlásky a nechává si doporučovat květiny a zvířata do paláce, ptá se po řekách, horách a městech své říše, apod. Vítězí ten hráč, který má nejméně čárek na čele.

Pomůcky:
korek a zápalky nebo barvy na obličej, příp. připravený seznam otázek

Legenda:
-

8 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hra se hraje většinou na výletě při pochodu. Vedoucí nahodile a nečekaně zavolá „Nálety!“ Pak zavře oči a začne odpočítávání od 10 k 1. Mezitím se všichni ostatní musí schovat tak, aby nebyli vidět. Když skončí odpočet, otevře vedoucí oči a hledá schované hráče. Nesmí ale chodit, může dělat pouze úkroky, může skákat do vzduchu, skrčit se, apod., ale nesmí opustit místo. Když někoho zahlédne, řekne jeho jméno a hráč vypadává. Když už vedoucí nikoho nevidí, zakřičí „Konec náletů!“. Kdo ze zbývajících nenalezených hráčů se nejdříve dotkne vedoucího má bod. Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

5 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Do misky nebo na talířek se položí 15 kusů nějakých plodů (žaludů, fazolí, apod.) a losem se rozhodne, který hráč začne. Potom hráči střídavě odebírají jeden až pět kusů plodů, podle vlastního uvážení. Prohrává ten hráč, který odebere poslední plod. Lze provádět turnaje.

Pomůcky:
miska nebo talířek s 15ti kusy nějakých plodů (žaludů, fazolí, apod.)

Legenda:
-

8 - -
2 - 2
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Všichni hráči se usadí do kruhu a jednoho vyšlou za dveře. Pak si zvolí nějakou známou píseň a rozdělí si mezi sebe jednu její sloku tak, aby každý v kruhu měl jedno slovo. Nato zavolají hráče zpět, aby vypátral, která píseň byla vybrána. Zjistí to pomocí otázek, které jim klade. Ptá se na cokoli, ale tázaný vždy odpoví libovolnou, i s otázkou nesouvisející větou, která ovšem musí obsahovat jeho slovo ve správném tvaru. Když píseň uhodne, jde za dveře další hráč.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

8 - -
5 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí na dvě skupiny a posadí se čelem k sobě. Jedna skupina začne zpívat písničku (musí ji zpívat alespoň dva lidé ze skupiny) a druhá skupina se snaží vymyslet písničku, ve které je alespoň jedno slovo (mimo zájmen, předložek, spojek, částic a citoslovcí) stejné, jako v té, kterou zpívá první skupina. Musí ji začít zpívat dřív, než stihne předešlá skupina přezpívat jednu až dvě sloky. Pokud to stihne, pokračuje první skupina navázáním jiné písničky (písně se nesmí opakovat). Pokud skupina navazující píseň nenapadne, prohrává. Možná obměna: Vedoucí určí jedno slovo, na které musí skupiny střídavě vymýšlet písně (zazpívat jednu až dvě sloky) tak dlouho, dokud jedné skupině nedojdou nápady a tím prohraje.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

7 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči mají za úkol napsat co nejdelší souvislou povídku. Smí ale použít pouze slova, která začínají některým z čtyř předem určených písmen.

Pomůcky:
Tužka a papír pro každého hráče

Legenda:
-

10 - -
3 - 15
~do 30 minut (krátká)
ve dne
Pravidla:
Každý hráč obdrží proužek papíru. Předříkávač vždy hráčům sdělí, co se bude na papírky psát (jaký, kdo, co dělal, kdy, s kým, kde). Napřed nahoru každý napíše libovolné přídavné jméno. Potom přeloží horní část proužku, aby nebylo vidět slovo, které napsal a pošle papírek hráči po levici. Nyní napíše každý pod přeloženou část podstatné jméno v prvním pádě jednotného čísla, opět přeloží a pošle. Dále následují sloveso, kdy se to stalo, s kým se to stalo a kde se to stalo. Nakonec každý rozbalí lísteček a postupně přečte jejich obsah. Často jsou vzniklé věty velmi legrační.

Pomůcky:
proužek papíru a tužka pro každého hráče

Legenda:
-

8 - -
3 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Hráči hází kostkou a ve stanoveném časovém limitu mají za úkol vyslovit jméno přírodniny, kterou mu určí Kostka. Kdo to zvládá počítá si bod, vítězem je držitel největšího počtu bodů. Varianta: v každém kole musí přírodniny začínat na určené písmeno.

Pomůcky:
Kostka z libovolného materiálu na jejíž plochy napíšete nebo nakreslíte emblém těchto přírodnin: bylina, dřevina,bezobratlý (hmyz), pták, savec. jedno políčko lze nechat volné ( obdoba \"šestky\" - hází se znovu), případně vymyslet další přírodninu (vodní živočich, horniny a nerosty ...)

Legenda:
Všichni určitě znáte hru Město, jméno,zvíře, věc ... Zkuste si něco podobného zahrát s upravenou kostkou

5 - -
2 - 20
~do 30 minut (krátká)
kdykoli
Pravidla:
Hráči mají za úkol přijít na to, co si s sebou mohou vzít na pustý ostrov, aby přežili. Vedoucí začne. Řekne, co si on sám může vzít na pustý ostrov. Pak pokračují další hráči a snaží se uhodnout, co by si oni mohli vzít. Vedoucí jim vždy řekne, zda přežijí nebo ne. Klíč: Spočívá v počátečních písmenech věcí. Musí se shodovat s počátečními písmeny jména a příjmení nebo přezdívky hráče. Možná obměna klíčů: Podle počátečních písmen barev oblečení, vlasů, brýlí apod. hráče. Podle počátečních písmen materiálu, ze kterého je věc vyrobená.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

10 - -
6 - -
nelze říct
ve dne