Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Přihlášení

  • přihlásit se smí jen člen LLM
  • přihl. jméno a heslo je stejné, jako do registru OP
Informace
Počet her: 226

Nazelené hry

Nalezených her: 165
Pravidla:
Hra je pro hráče závazná. Každý hráč má jednu tzv. "minu", kterou může kdykoli použít... Na jeho výkřik "MINA" musí všichni padnout na zem a zde ležet cca 5s. Kolektiv hráčů potom může vykřiknout "BUM". Což je pokyn pro vstání. Komu okolnosti brání podřídit se pokynu MINA, dostane trestný bod

Pomůcky:
-

Legenda:
-

na postřehodpočinkovápohybovájinéměstona cestáchpříroda
7 - -
3 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Kostky (pro hráče pomyslné) samotné reagují tak, že jsou neprůsvitné, nerentgenovatelné a elektromagnetické vlny skrz ně neprocházejí. Když se však někdo kostky dotkne, hodí do ní kámen nebo se jí pokusí podkopat tak, aby klesla, zmizí. Pokud hráči začnou zkoušet působit násilím na všech kostkách, je na vedoucím hry, zda jim to rozmluví, nechá zmizet jen jednu kostku, jednu podruhé nebo např. nechá zmizet všechny naráz. Hra trvá do té doby, dokud nezmizeli všechny kostky. Příklad hry: hráč řekne, co by chce udělat a vedoucí hry odpoví, jak kostka/y zareagovaly Na konci hry by měl vedoucí nejen podat vysvětlení, ale i by měla následovat diskuze o tom, jak hráči hru vnímali, co si z hry odnesli atp. Jedna z variant vysvětlení kostek: Mimozemská civilizace, která zkoumala Vesmír, zjistila na zemi nejen náznak inteligence, ale i sklon zničit to, čemu nerozumí. Proto sestrojila testovací zařízení s pomocí kterého zjsití, zda se technický pokrok nerozvíjí rychleji, než úcta k neznámému a nepoznanému. pzn: Kolik kostek zůstane je jakýmsi ukazatelem, nakolik má skupina vyvinutý cit pro neznámo.

Pomůcky:
-

Legenda:
Jste vědecký tým, který zkoumá odvrácenou stranu měsíce. Na této odvrácené straně měsíce jste objevili dvacet velkých modrých kostek. Každá má asi jeden metr dlouhou stranu. 18 jich stojí v obdélníku 3x6 m. Dvě jsou stranou. Je na vás se rozhodnout, co s kostkama uděláte.

logickásebe/tebe poznávacíměstomístnostpříroda
14 - -
5 - 15
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Všichni jsou atomy a chaoticky pobíhají. Zástupce vykřikne číslo a všichni ostatní se seskupí do skupin v počtu podle čísla, které vykřikl zástupce. Ten atom, který se nespojí se skupinou, vypadává.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

pohybováměstopříroda
7 - -
8 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou skupin. Členové jedné skupiny se za ušima potřou česnekem nebo cibulí, členové druhé skupiny se za ušima postříkají voňavkou. Potom si všichni hráči zaváží oči šátkem a pohybují se „počtyřech“ na vymezeném prostoru. Přitom nesmí mluvit. Když se potkají, očichají se. Pokud jsou cítit rozdílně, musí jeden druhého povalit na záda. Hráč povalený na záda si sundá šátek a odchází ze hry. Vítězí ten, kdo zůstane ve hře nejdéle.

Pomůcky:
Česnek nebo cibule, voňavka, šátek pro každého hráče

Legenda:
-

na rozvojodpočinkovápříroda
5 - -
8 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí do stejně početných týmů. ak se všichni postaví za startovní čáru. Úkolem týmu je dosáhnout od startovní čáry co nejdál. Z každého týmu si první hráč lehne na zem, roztáhne se co nejdál může, ale když se dotkne nějakou částí těla země, musí ji tam nechat (je přilepena v medu). Druhý hráč po něm přeleze a položí se za něj - opět jakmile se dotkne něčím země, musí to nechat přilepené. Takhle se pokračuje až do posledního hráče. Tým který se takto dostane nejdál vyhrál. Nehraje se na čas, ale týmy hrají paralelně, aby nevznikala přílišná časová prodleva. Pozor na bezpečnost - hru musí hrát rozumní lidé, pozor na šlapání na choulostivá místa. Hra není vhodná pro váhově přetížené jedince:o)

Pomůcky:
-

Legenda:
Víte jak se pohybují mravenci po medu?

na rozvojpohybovámístnostpříroda
10 - -
8 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Jedná se o podobnou hru jako na babu. Ale nepředvá se baba. Vybere se Mrazík, který má babu a honí ostatní. Na koho šáhne, zmrazí se - musí rozkročit nohy. Zmraženého může vysvobodit jenom to, že někdo, kdo není zmražený, ho podleze. Vyhrává Mrazík tehdy, kdy zmrazí všechny hráče a oni se nestačí navzájem vysvbodit. V případě hodně hráčů může být Mrazíků víc.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

pohybováměstopříroda
4 - -
5 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hraje se po setmění nejlépe v lese. Podle počtu hráčů se vybere jedna nebo několik „bludiček“. Ta se jde před začátkem hry schovat do lesa. V předem dohodnutých intervalech (asi 1–2 minuty) potom rozsvěcuje na určitou chvilku (asi 3 vteřiny) baterku. Ostatní hráči mají za úkol chodit po lese, a podle blikání světla bludičku najít a chytit. Bludička samozřejmě různě mění místo svého výskytu, schovává se a běhá. Hra končí buď chycením bludičky, nebo uplynutím předem stanoveného časového limitu hry.

Pomůcky:
Baterka pro každou bludičku

Legenda:
-

akčnípříroda
10 - -
8 - -
~do 1 hodiny (delší)
v noci
Pravidla:
Je potřeba najít si nějaké vyvýšené místo – např. zídka. Několik hráčů se postaví pod toto vyvýšené místo do dvou řad proti sobě. Natáhnou ruce před sebe a chytí se za ruce se dvěma hráči proti sobě (jednoho chytí pravou rukou za jeho pravou ruku a druhého levou rukou za jeho levou ruku, vždy nad loketním kloubem). Tak vzniknou pevná „nosítka“. Jeden hráč bude do těchto nosítek padat. Postaví na vyvýšené místo zády k hráčům v řadě a celé tělo zpevní tak, aby se při pádu neprohnul. Hráči dole pozorně sledují hráče, který se odhodlává spadnout a samozřejmě ho chytají.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

odpočinkovápohybováměstomístnostpříroda
9 - -
7 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hraje se s kouskem jídla, například sušenkou, kusem zeleniny nebo uzeného masa. Toto jídlo putuje po kruhu a každý hráč si z něho ukousne. Prohrává ten, kdo sní poslední kousek a je pak posměšně nazván hladovcem (resp. hamounem).

Pomůcky:
kousek jídla

Legenda:
-

odpočinkováměstomístnostna cestáchpříroda
4 - -
3 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Na vrcholku malého kopečku nebo na nejvyšším bodu stráně či říčního břehu je sídlo obránce hradu. Obléhatelé pronikají vzhůru po svahu a snaží se hradního pána stáhnout dolů. Kdo obsadí uprázdněný vrcholek, stává se pánem hradu. Je to bitva všech proti všem. Na obránce hradu se smí útočit jen zdola.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

akčnípohybováměstopříroda
7 - -
3 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne