Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Nazelené hry

Nalezených her: 109
Pravidla:
Vedoucí si připraví větší množství barevných lístků (podle počtu hráčů – průměrně 10-15 lístků na každého hráče). Tyto lístky potom rozmístí na určitém prostoru (na kraji lesa, u potoka, okolo domu, na hřišti, atd.) tak, aby jejich část byla vidět. Potom vysvětlí hráčům, kde mají lístky hledat, a každý sám za sebe začne sbírat lístky. Lístek každé barvy má jinou bodovou hodnotu (např. červený za 10 bodů, žlutý 20 bodů, zelený 30 bodů a šedivý 50 bodů). Vítězí ten, kdo nasbírá lístky v největší bodové hodnotě.

Pomůcky:
barevné lístečky (podle počtu hráčů – průměrně 10-15 lístků na každého hráče)

Legenda:
-

5 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Tato hra je vhodná pro hráče, kteří se vzájemně neznají. Vedoucí si připraví lístečky a na každý napíše jméno a příjmení jednoho z přítomných. Lístky potom vhodí do pytlíku, ze kterého si každý vylosuje jeden lísteček a začne hledat mezi ostatními toho, jehož jméno si vylosoval. Protože se ale hráči neznají, oslovují ty, o kterých se domnívají, že by mohli být těmi z papírku. Platí tu ale dvě pravidla: 1) Hráč smí oslovit jen toho, kdo s nikým nehovoří. 2) Hráči smí použít jen fráze: a) Promiňte, nejste náhodou (doplní jméno z papírku)? Já se jmenuju (a doplní své jméno). Současně mu podává ruku. b) Nato mu oslovený hráč ruku stiskne a připojí své jméno. Pokud hráč najde hledanou osobu, potřese si s ní rukou. Hra pro něj končí ale ve chvíli, kdy kromě toho, že nalezne svou osobu, je také sám nalezen jinou osobou. Pokud nesplnil jednu z částí, zůstává ve hře. Pokud splnil obě části (nalezl a nechal se nalézt), může si sednout na židli. Židle vedoucí připraví do řady vedle sebe, ale záměrně v počtu o jednu židli menším než je hráčů. Kdo skončí poslední (a nezbude na něj židle), musí všechny sedící obejít, podat jim ruku a vzájemně se s nimi představit.

Pomůcky:
židle, papírky se jmény, krabice

Legenda:
-

9 - -
10 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Dvojice hráčů spolu soupeří. Každý hráč má zapálenou svíčku, kterou chrání před soupeřem, který se snaží jeho svíčku sfouknout. Vítězí hráč, který soupeřovi svíčku zhasil a zároveň vlastní uchránil. Možná je i obměna, kdy hrají všichni proti všem. Komu svíčka nehoří, vypadává. Pak vítězí ten, jehož svíčka zůstane svítit nejdéle.

Pomůcky:
svíčka pro každého hráče, zápalky

Legenda:
-

6 - -
2 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Hráči se rozdělí do několika týmů. Každý člen týmu má jednu sirku. Úkolem je, aby členové týmu uběhli co nejvíce otáček okolo nějakého většího předmětu (sněmovního ohně) - počty oběhů se počítají za tým. V týmu první hráč zapáli sirku a jde co nejdál může. Od prvního hráče si zapaluje sirku další hráč atd. Tým takto "běhá" okolo předmětu dokud mu nezhasne sirka (pak už se nezapaluje a končí) nebo dokud mu nedojdou sirky. Týmy mohou běhat současně.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

8 - -
10 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Vybere se jeden člověk, kterému se zavážou oči a někdo dotyčného člověka zatočí dokola. Poté ostatní hráči vydávají různé zvuky a slepá bába je musí chytit. Když slepá bába někoho chytí, tak se chycený stane slepou bábou.

Pomůcky:
Šátek, mikina (prostě něco, čím si můžete zavázat oči).

Legenda:
-

5 - 99
2 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči utvoří dvojice. Jeden z dvojice se stává slepým střelcem, druhý jeho očima. Střelec má za úkol se zavázanýma očima zasáhnout cíl - trefit se míčkem do stromu nebo kyblíku. Obtížnost trefení by měla být pro všechny dvojice stejná a ne moc velká. Pouze slepý střelec se smí dotknout míčku a jeho spoluhráč oči mu tedy smí jen napovídat, kde míček sežene, kam se má otočit, jak má hodit, apod. sežene. Je dobré dát každé dvojici do začátku asi tři míčky. Vítězí dvojice, která je nejúspěšnější v zásazích cíle.

Pomůcky:
šátky, míčky

Legenda:
-

9 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Dva hráči se posadí proti sobě, do úst si každý vloží lžíci (koncem napřed) a na lžíci si položí ořech. Úkolem obou hráčů je shodit ořech soupeře pouze pomocí své lžíce v ústech (drknutím lžící o lžíci). Vítězí ten hráč, který shodí soupeřův ořech a navíc mu jeho nespadne, případně vítězí ten hráč, kterému ořech nespadne první. Také je možné provést jako turnaj více dvojic.

Pomůcky:
pro každého hráče lžíce a ořech

Legenda:
-

5 - -
2 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hra začíná v klubovně, odkud odchází vedoucí do ulic. Občas vejde do obchodu nebo domu, posadí se na lavičce, atd. Hráči ho celou dobu sledují, ale vedoucí je nesmí při své procházce zahlédnout. Pokud si někoho všimne, připočítává jim trestné body. Každý hráč hraje za sebe a pečlivě si zapisuje každé místo, které vedoucí navštíví, popř. zvláštní pohyb (pokud vedoucí např. začne dělat dřepy). Vedoucí končí vycházku opět v klubovně, kde se hra také vyhodnotí. Kontroluje se přesnost záznamů hráčů (za každý správný detail dostávají hráči body) a to, zda vedoucí hráče při vycházce spatřil. Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Pomůcky:
tužka a papír pro každého hráče i vedoucího

Legenda:
-

9 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Nejlépe kameny rozloženými přibližně do čtverce označíme pozice jednotlivých stavů. V čele je jeden král, po jeho pravé straně je řada šlechticů (méně než čtvrtina všech hráčů), po jeho levé straně je řada měšťanů (o něco vetší počet než šlechticů) a naproti pozici krále jsou sedláci (zbylí hráči). Hráči na začátku hry mají za úkol z místa startu na znamení vedoucího vyběhnout k hracímu poli s kameny a zabrat si co nejvýhodnější pozici. Samotná hra spočívá v házení míče mezi jednotlivými hráči. Hráč, který má míč, zavolá jméno hráče, kterému chce míč hodit. Tento se pak snaží míč přihrávat tak, aby určený hráč míč nechytil. Musí ho ale hodit do úrovně mezi koleny a hlavou chytajícího hráče a ne dál než půl metru do stran. Hráč smí přihrát míč pouze příslušníkům svého stavu, stavům nižším a nejbližšímu vyššímu stavu, přičemž hierarchie od nejnižšího je sedlák – měšťan – šlechtic – král. Sedlák tedy může hodit míč ostatním sedlákům a měšťanům, měšťan může hodit míč sedlákům, měšťanům i šlechticům a šlechtici a král mohou házet všem. Pokud házející hráč hodí míč nepřesně, musí opustit svůj kámen a míč si přinést. Stejně tak i chytající hráč, pokud dobře hozený míč nechytí. Takto uvolněný kámen se stává volným pro obsazení kterýmkoliv jiným hráčem, který ho obsadí první a jeho bývalý, nyní uvolněný kámen může obsadit opět kdokoliv z dalších hráčů. Podobně může kdokoli z hráčů zabrat pozici jiného, když si všimne, že na svém kameni nestojí, nijak se ho nedotýká. Snahou hráčů je získat co nejvyšší postavení, nejlépe pozici krále. Vedoucí navíc může kdykoli během hry vykřiknout „revoluce“. Všichni hráči musí ihned doběhnout k místu startu, vrátit se a obsadit co nejlepší volné místo.

Pomůcky:
míč, něco, co poslouží k vyznačení stanovišť jednotlivých hráčů (nejlépe kameny)

Legenda:
-

5 - -
12 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vedoucí si připraví větší kartičky. Na každou napíše nějaké krátké přísloví nebo moudro, které je ovšem zašifrované. Kartičky potom rozmístí po lese. Hráči se rozdělí do družstev, která hledají nápisy. Ty si pečlivě přepíší a následně je společně rozluští. Pro šifrování je vhodné použít morseovku, napsat text pozpátku po jednotlivých slovech, napsat text do dvou řádků (první písmeno je v prvním řádku, druhé v druhém, třetí v prvním, čtvrté v druhém,…), napsat text „emenkou“ (napíše se abeceda za sebe až po M a od N se píše zprava doleva na dolní řádek a písmena prvního řádku se potom zaměňují za písmena druhého řádku), napsat text tak, aby mezi každými dvěma písmeny bylo vloženo libovolné jiné písmeno a text tak vznikl čtením každého druhého písmena zprávy, apod. Vítězí družstvo, které jako první správně vyluští všechny texty.

Pomůcky:
šifrované zprávy, tužka a papír pro každého hráče

Legenda:
-

10 - -
6 - -
nelze říct
ve dne