Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Nazelené hry

Nalezených her: 109
Pravidla:
Určí se jeden hráč, ktrerý bude Pan Wágner. Ten si přiváže spacák na dlouhé lano a točí s ním okolo sebe. Ostatní hráči (zvířátka) se musí Wágnera dotknout. Když Pan Wágner někoho strefí spacákem, tak zvířátko vypadává. Když se ale jednomu zvířátku podaří dotknout Wágnera, vyhrávají všechna zvířátka. Když Wágner postupně strefí všechna zvířátka, vyhrává Wágner.

Pomůcky:
lano, spacák (nebo nějaká deka)

Legenda:
Pan Wágner jel do Afriky, aby si doplnil svoji sbírku zvířátek. Zvířátkům se to ale nelíbí, a tak chtějí Pana Wágnera zneškodnit.

12 - 65
5 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Vedoucí připraví proužky papíru, které připevní na tělo jednoho hráče. Některé proužky je možné dát do kapes, za pásek, jiné se dají přišpendlit kamkoli po těle. Tento hráč představuje ptáka ohniváka. Pak vedoucí ohnivákovi zaváže oči šátkem a vysílá postupně jednotlivé hráče, aby se ohnivákovi pokusili sebrat vždy jeden proužek papíru, aniž by je ohnivák uslyšel a dotkl se jich. Koho se ohnivák dotkne, je ze hry vyřazen. Každý hráč má na ulovení proužku pouze 30 vteřin. Hráči se postupně střídají, dokud má ohnivák nějaké proužky. Vítězí ten, kdo ulovil nejvíce proužků.

Pomůcky:
alespoň tolik proužků papíru, kolik je hráčů, 1 šátek

Legenda:
-

6 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Jeden z hráčů, představující náčelníka odejde do lesa a tam začne pískat. Vzdálenost je asi 100m. Ostatní hráči mají za úkol hráče - náčelníka - vypátrat a přiblížit se k němu co nejblíže. Pískající náčelník je na stejném místě a pozorně hledí okolo sebe. Koho spatří, zavolá jménem a ukáže směr. Kdo byl spatřen, posadí se a na stejném místě vyčká konce hry. Jsou-li odhaleni všichni, vítězí náčelník. Nebo po určité době vítězí ten z hráčů, kdo se přiblíží náčelníkovi nejblíž. Vítěz v příští hře představuje náčelníka.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

9 - -
6 - 15
~do 30 minut (krátká)
ve dne
Pravidla:
Vedoucí ováže obyčejným málo utaženým uzlem okolo silného kmene stromu několik provázků. Každý je v jiné výšce a uzly jsou otočené pokaždé jiným směrem. Jeden hráč potom představuje slepého hlídače, proto má oči zavázané šátkem. Tento hlídač obchází kmen a chytá ostatní hráče, kteří se snaží odvázat provázky. Koho se hlídač dotkne, vypadává ze hry. Kdo odváže a odnese si provázek, smí si ho nechat na památku své obratnosti.

Pomůcky:
provázky, šátek

Legenda:
-

9 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Skupinu rozdělíme do vyrovnaných družstev. Každé družstvo na startu obtočíme pevně lanem ve výši boků účastníků. Před každým družstevem je meta, kolem které musí améba oběhnout a vrátit se na startovní čáru. Lze soutěžit v několika kolech. Hráči se mohou při běhu držet lana, kterým jsou svázáni. Lano nesmí být utaženo moc pevně.

Pomůcky:
2x 10 m dlouhé lano, startovní čára a mety k obíhání

Legenda:
-

10 - -
8 - 12
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Je to honička. Určí se přiměřené území (podle počtu hráčů). Jeden hráč (ve větším množství i více hráčů) se stane zlým čarodějem, který je označen šátkem, nebo jiným předmětem. Chytá ostatní a mění je v kámen. Koho chytí, ten se zastaví a znehybní. Zachránit ho může jiný živý hráč tím, že k němu přiběhne a obejmeho. Společně napočítají do pěti. Tím vysvobodí hráče a oba po té můžou zachraňovat ostatní. Hra končí když čaroděj/ové zakleje/í všechny hráče, nebo se čarodějové vymění.

Pomůcky:
Šátek, nebo jiný předmět na označení čaroděje

Legenda:
Ocitli jste se ve velmi začarované zemi. Zdejší zlý čeroděj proměnil všechny v kámen. Už zahlédl i vás. Nezbývá vám nic jiného než před ním utíkat. Cestou však zakopnete a letíte přímo proti jedné soše. Nechtěně ji obejmete a než se vzpamatujete uběhne pět vteřin a socha obživne.

4 - -
3 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Hráče rozdělíme do několika družstev (podle počtu hráčů – aby v každém družstvu bylo přibližně 3-6 hráčů). Na zemi vyznačíme místo startu a do určité vzdálenosti umístíme libovolný text (nejlépe starší báseň, úryvek z knihy, text, který nedává smysl, plnou verzi 4násobného zákona, ...). Každé družstvo dostane papír a tužku, ty musí zůstat na startu. Cílem každého družstva je získat co nejdříve a co nejpřesnější opis textu tak, že z každého družstva vyběhne jeden hráč k textu, kde ho může studovat libovolně dlouho a pak se vrátí ke startu. Na trati může být v jedné chvíli pouze jeden hráč z každého družstva. U startu hráč zapíše do papíru část textu, kterou si zapamatoval. To už ale mohl vyběhnout další hráč družstva k textu.

Pomůcky:
Libovolný text - stejný pro každé družstvo, tužka a papír - pro každé družstvo

Legenda:
-

9 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči si stoupnou do těsného kruhu. Každý z hráčů má roztažené nohy. Tak, aby mu tam bez problému proletěl míč. Po odstartování se hráči snaží někomu v kruhu propinknout míč mezi nohama. Míč smí létat pouze do výšky kolen a hráči nesmí dávat nohy k sobě. Když někdo dostatečně neubrání svou mezeru a prolétne mu tam míč (má trestný bod), běží pro něj a ostatní se rozutečou co nejdál od hráče s míčem. Když už má míč pevně v rukou zakřičí: "stop". A ostatní hráči se zastaví v úprku hráč s míčem se pak snaží trefit nějakého jiného hráče. Při vybíjení může kterýkoliv z hráčů kutálející míč vzít a vybíjet také. Vybíjí se do 3 trestných bodů-3 vybitý hráči (ale také jeden 3 krát vybitý). Chycení míče platí jako vybití. Po 3 vybitích (lze i více či méně, potřeba předem domluvit) se všichni sejdou zase v kruhu a hra pokračuje. Trestné body si každý sčítá sám. Vyhrává hráč s nejméně trestnými body.

Pomůcky:
Míč

Legenda:
-

6 - -
20 - 30
~do 30 minut (krátká)
ve dne
Pravidla:
Z hráčů vylosujeme dva. Jeden představuje radar a zavážeme mu oči šátkem. Druhý představuje radistu. Radar může běhat, zatímco ostatní hráči smí pouze snožmo poskakovat. Radista smí jen stát nebo sedět tak, aby měl přehled v hracím prostoru, a dává radaru pokyny, podle nichž se radar snaží některého z hráčů chytit. Podaří-li se mu to, stává se chycený hráč radistou, a z radisty se stává radar, z radaru skákající hráč.

Pomůcky:
Šátek nebo něco na zavázání očí

Legenda:
-

8 - -
5 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Účastníci se rozdělí na skupiny po asi pěti členech. Na začátku každého kola se stanoví, kolika rukama a kolika nohama se smí skupina jako celek dotýkat země. Urči se také čas na přípravu. Skupina pak musí v dané pozici vydržet nejméně 30 vteřin. Za každé kolo se počítají body. Vyhrává skupina s největším počtem bodů za daný počet kol.

Pomůcky:
Stopky

Legenda:
-

5 - -
10 - 15
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne