Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Nazelené hry

Nalezených her: 109
Pravidla:
Hráči se rozdělí do nejméně dvou skupin po alespoň třech hráčích. Každá skupina obdrží dostatečně krátké lano, které si provléknou všichni hráči mezi nohama. Na smluvené znamení vyběhnou skupiny k předem určenému cíli, ten oběhnou a vrátí se na start. Celou dobu si přidržují lano mezi nohama. Pokud jim vyklouzne, vrací se skupina na start a běží od začátku. Vítězí skupina, která doběhne jako první. Může se hrát několik kol. Obměna: Hráči mohou běžet pozadu nebo se zavázanýma očima

Pomůcky:
Lano (případně prádelní šňůra) pro každé družstvo

Legenda:
-

5 - -
6 - -
~do 30 minut (krátká)
ve dne
Pravidla:
Vedoucí představuje sultána, sedí v čele kruhu, patřičně se rozvaluje a tváří a svými rozmary trápí své poddané, tedy ostatní hráče. V našem případě sultán nesnáší vždy nějaké písmeno, proto například řekne, že dnes nesnáší písmeno A. A pak se ptá, co mu poddaní připraví k večeři. Hráči po kruhu vyjmenovávají jednotlivé pokrmy, ale nesmí obsahovat zakázané písmeno, tedy v tomto případě A. Kdo zaváhá déle než tři vteřiny, nebo řekne jídlo, které už řekl někdo jiný, předstoupí před sultána a ten mu na čelo namaluje ohořelým korkem nebo barvou na obličej čárku. Sultán v průběhu hry mění své otázky i písmena, která nemůže vystát. Zakazuje souhlásky i samohlásky a nechává si doporučovat květiny a zvířata do paláce, ptá se po řekách, horách a městech své říše, apod. Vítězí ten hráč, který má nejméně čárek na čele.

Pomůcky:
korek a zápalky nebo barvy na obličej, příp. připravený seznam otázek

Legenda:
-

8 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vedoucí na louce napne v prostoru, kde jsou keře a stromy silnější nit tak, aby často měnila směr a občas se i překřížila. Prvnímu hráči zaváže oči a měří mu čas, za jak dlouho projde poslepu labyrintem. Když trasu projde, vypustí vedoucí dalšího hráče, kterému měří čas. Vítězí ten hráč, který projde trasu nejrychleji. Hráč který nit přetrhne, je diskvalifikován.

Pomůcky:
pevná nit, stopky, tužka a papír

Legenda:
Tato hra se hraje podle vzoru řecké báje o Theseovi, který prošel Labyrintem, aby zabil Mínotaura, což se mu podařilo díky princezně Ariadně a její zlaté niti, která ho vyvedla z bludiště.

6 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Jeden hráč dostane píšťalku. Ten představuje uprchlého vězně. Má chvíli navíc na to, aby někam odběhl - ne příliš daleko. Poté začne pískat na píšťalku a od této chvíle pískne každých 15 vteřin. Ostatní hráči chvíli po něm vyjdou, aby ho hledali. Každý hraje za sebe. Jakmile zaslechnou zvuk píšťalky, snaží se hráče najít a chytit. Vítězí hráč, který uprchlíka chytí jako první.

Pomůcky:
píšťalka

Legenda:
-

9 - -
6 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou družstev. Hráči každého družstva se postaví vedle sebe do řady tak, aby družstva stála proti sobě a mezi sebou měla prostor asi 3 metry. Vedoucí stojí uprostřed obou družstev. Hra začíná tím, že první družstvo vyšle k vedoucímu jednoho hráče, který mu pošeptá jméno libovolného hráče druhého družstva a pak se vrátí. Potom vedoucí vyzve druhé družstvo, aby vyslalo svého hráče. Pokud druhé družstvo vyšle toho, jehož jméno šeptal hráč prvního družstva, zůstává tento vyslaný hráč u vedoucího jako zajatec a první družstvo opět vysílá hráče, který šeptá vedoucímu jméno hráče druhého družstva. Pokud druhé družstvo ale nevyšle hráče, jehož jméno šeptal hráč prvního družstva, pošeptá tento hráč druhého družstva jméno libovolného hráče prvního družstva a pak se vrátí. Nyní je na řadě opět první družstvo. Hra pokračuje tak dlouho, dokud není celé jedno družstvo zajato.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

9 - -
8 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou skupin. Na louce vyznačíme velký kruh, který představuje ostrov, a uprostřed něj jsou želvy, které mají za úkol dostat se z ostrova. Mohou chodit jen po čtyřech a pozpátku a k tomu ještě se zdviženým zadečkem. Ostatní hráči představují lovce a jsou kolem ostrova a snaží se želvám bránit v cestě – např. lovec vezme želvu a přivede ji zpátky, nebo se jí postaví do cesty... Želva, která utekla, vítězí. Hraje se do konce časového limitu.

Pomůcky:
provaz na vyznačení území

Legenda:
-

7 - -
8 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hra se hraje většinou na výletě při pochodu. Vedoucí nahodile a nečekaně zavolá „Nálety!“ Pak zavře oči a začne odpočítávání od 10 k 1. Mezitím se všichni ostatní musí schovat tak, aby nebyli vidět. Když skončí odpočet, otevře vedoucí oči a hledá schované hráče. Nesmí ale chodit, může dělat pouze úkroky, může skákat do vzduchu, skrčit se, apod., ale nesmí opustit místo. Když někoho zahlédne, řekne jeho jméno a hráč vypadává. Když už vedoucí nikoho nevidí, zakřičí „Konec náletů!“. Kdo ze zbývajících nenalezených hráčů se nejdříve dotkne vedoucího má bod. Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

5 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Do misky nebo na talířek se položí 15 kusů nějakých plodů (žaludů, fazolí, apod.) a losem se rozhodne, který hráč začne. Potom hráči střídavě odebírají jeden až pět kusů plodů, podle vlastního uvážení. Prohrává ten hráč, který odebere poslední plod. Lze provádět turnaje.

Pomůcky:
miska nebo talířek s 15ti kusy nějakých plodů (žaludů, fazolí, apod.)

Legenda:
-

8 - -
2 - 2
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Na prádelní šňůru se zavěsí asi v třiceticentimetrových rozestupech drobné odměny na niti. Mohou to být bonbony, lízátka, žvýkačky, drobné hračky, psací potřeby, korálky, apod. Hráčům se postupně zaváží oči a předají nůžky. Potom smí přejít místnost a jednou střihnout. Přitom se zavěšených odměn nesmí dotknout. Pokud se někomu podaří odstřihnout nějakou odměnu, smí si ji nechat. Hraje se tak dlouho, dokud na šňůře visí nějaká odměna. Hráči se přitom střídají.

Pomůcky:
drobné odměny, nůžky, nit, prádelní šňůra

Legenda:
-

6 - -
2 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou týmů a hrají normální fotbal s tím rozdílem, že každý hráč má jenom jeden dotek, po kopnutí do míče běží ke své brance a dotkne se konstrukce (břevno,tyčky) a pak má zase nabyto a smí opět kopnout do balonu. Pravidlo hry je: kopneš a běžíš!Jinak se hraje "normální" kopaná:-)

Pomůcky:
fotbalový míč, branky

Legenda:
-

6 - -
10 - 30
~do 30 minut (krátká)
ve dne