Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Nazelené hry

Nalezených her: 109
Pravidla:
Na vrcholku malého kopečku nebo na nejvyšším bodu stráně či říčního břehu je sídlo obránce hradu. Obléhatelé pronikají vzhůru po svahu a snaží se hradního pána stáhnout dolů. Kdo obsadí uprázdněný vrcholek, stává se pánem hradu. Je to bitva všech proti všem. Na obránce hradu se smí útočit jen zdola.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

7 - -
3 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou až čtyř družstev a potom si hráči sednou do kruhu. Přitom se drží pořadí, že vedle sebe sedí první hráč prvního družstva, vedle něj první hráč druhého družstva, vedle něj první hráč třetího družstva,…, potom sedí druhý hráč prvního družstva, vedle něj druhý hráč druhého družstva, vedle něj druhý hráč třetího družstva, ..., potom sedí třetí hráč prvního družstva, vedle něj třetí hráč druhého družstva, vedle něj třetí hráč třetího družstva, atd. První hráč se postaví, zhluboka se nadechne a začne obcházet nebo obíhat kruh proti směru hodinových ručiček. Od chvíle, kdy se zvedne do chvíle, kdy se opět posadí na své místo se nesmí nadechnout. Aby bylo patrné, že po nádechu nedýchá, neustále nahlas říká hu-tu-tu-tu... Během obcházení (obíhání) kruhu si nesmí hráč ani přidechnout, ani přestat „tutat“. Pokud hráč kruh obejde (oběhne) jednou, získá jeden bod. Za každé další celé kolo získá další bod (za 3 kola získá 3 body, za 5 kol získá 5 bodů, apod.). Pokud ale některé kolo nedokončil, nadechl se dříve, než si sedl, nezíská bod žádný, ani za již obejitá (oběhnutá) kola. Potom obchází (obíhá) jeho soused po kruhu, pak další, atd. Nakonec si hráči v družstvu body sečtou a vítězí to družstvo, které má na konci kruhu nejvíce bodů.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

9 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Určí se jeden hráč - ten bude představovat člověka toužícího po spánku. Ostatní budou krvelační komáři. Člověku se zaváží oči šátkem, nebo mikinou, prostě se zařídí, aby neviděl, a do ruky dostane nějaký buchar (ideálně další šátek, nebo ručník či mikina převázaná provázkem). Jakmile Organizátor hry zvolá "Hra", čímž hru začne, komáři se sbíhají s hlasitým bzzzzz ke člověku a snaží se jej píchnout prstem. Každý komár si počítá úspěšné píchnutí. Komáři ale musí dávat pozor na buchar, kterým se člověk ohání. Je-li komár zasažen bucharem (stačí jakýkoliv dotyk), je usmrcen a vypadává ze hry a nepočítá se do celkového pořadí kola! Hra se hraje v omezeném čase - empiricky jsem zjistil, že ideální je 90 vteřin, pak už to člověk obyčejně moc fyzicky nezvládá. Hra může skončit i dřív a to v případě, že člověk vybije všechny komáry. Živí komáři pak nahlásí organizátorovi kolikrát člověka píchli, vítězí komár, který si píchl nejvíc krát. Nepočítají se vícenásobné vpichy (tj, když komár bodne člověka najednou třeba 3x rychle za sebou). Komáři musí píchat postupně. Je potřeba dbát na opatrnost - pozor na překážky (stromy, díry..). Jeden organizátor to musí hlídat. Určitě nezůstane u jednoho kola - každý si bude chtít vyzkoušet být člověkem:o) Alternativa - trošku složitější a náročnější pro člověka - komáři jsou němí a nevydávají žádné zvuky. My hrajem nejčastěji tuto variantu.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

5 - -
3 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Jeden hráč si v noci, kdy je tma, zaváže oči a dostene do ruky baterku. Představuje maják. Ostatní kolem něj utvoří kruh s poloměrem okolo 20 metrů. Na předem zvolený signál se všichni snaží dostat k majáku. Pokud ten někoho slyší, posvítí daným směrem baterkou. Když se strefí a osvítí hráče, který způsobil hluk, tak onen osvícený zůstane stát a dál se nehýbe. Vítězí ten, kdo se první dotkne prostředního, aniž by byl osvícen, případně ten, kdo se dostane nejblíž k majáku.

Pomůcky:
baterka, šátek

Legenda:
-

7 - -
6 - -
nelze říct
v noci
Pravidla:
Hraje se po cestě na výpravě. Každý hráč si dá za pas šátek jako myší ocásek. V nečekané chvíli vedoucí zvolá „Myši!“. Nyní se hráči snaží ukrást co nejvíce cizích ocásků tak, aby sami o svůj nepřišli. Hráč bez ocásku nesmí brát ocásky ostatním. Za každý ukradený ocásek se počítá bod. Po chvilce vedoucí hru ukončí. Ocásky se vrátí majitelům a pokračuje se v cestě, až do chvíle, kdy vedoucí znovu zvolá „Myši!“. Zvolat se může i mimo chůzi, ale kdykoli při výpravě. Za nějaký čas všichni zapomenou, že za pasem mají šátek a že se ještě hra hraje.

Pomůcky:
šátek pro každého hráče

Legenda:
-

6 - -
5 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Všichni hráči představují nějaké zvíře, které onemocnělo nějakou nemocí, každý jinou a ani jeden nemůže normálně mluvit. Vedoucí napíše na papírky jména zvířat a různé nemoci. Každý hráč si vylosuje papírek se zvířetem a papírek s nemocí. Cílem hráčů je sdělit ostatním, jaké zvíře představují a jakou trpí nemocí. Komplikuje jim to ale sirka, kterou má každý hráč bez hlavičky postavenou mezi předními zuby (na výšku mezi dolními a horními jedničkami).

Pomůcky:
kartičky s druhy zvířat a nemocí, sirky zbavené hlaviček

Legenda:
-

7 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se postaví po dvojicích nebo trojicích na startovní čáru ke kolíku zatlučenému v zemi (asi 20 cm nad zemí). Na smluvený signál se kolíku chytí rukou a začnou rotovat kolem něj – musí se dokola otočit sedmkrát. Potom vyběhnou k cílové čáře (umístěné asi 20 m od startovní). Kdo doběhne první, dostane bod a oklikou se vrací zpět ke startu. Cestu k cíli však komplikuje motající se hlava. Hráč, který upadne, musí udělat na místě ještě dalších pět otáček a pokračovat v cestě. V dalším kole na startu se přidá několik otáček navíc. Vyhrává hráč s největším počtem bodů.

Pomůcky:
kolíky

Legenda:
-

8 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vedoucí si připraví větší kartičky. Na každou napíše její číslo a za něj potom nějaké delší přísloví nebo moudro. Kartiček by mělo být 10–15 kusů. Tyto kartičky potom rozvěsí v terénu (na kmeny stromů, na kameny, apod.) tak, aby jejich čísla nešla za sebou. Každý hráč pak dostane hrací kartu, kde jsou napsaná čísla kartiček (od jedné do deseti až patnácti) a může se vydat do terénu hledat kartičky. Jakmile nějakou spatří, zapamatuje si přesné znění přísloví i jeho číslo a běží na určené místo k vedoucímu, který má v ruce papír se soupisem všech přísloví i jejich čísel. Tomu řekne větu, kterou si zapamatoval a její číslo. Pokud si ji zapamatoval naprosto přesně, vedoucí mu na jeho hrací kartě zakroužkuje příslušné číslo. Pokud se jen malinko splete, zavrtí vedoucí hlavou a nic mu nezapíše. Nato se hráči vrací do hry pro další přísloví. Hra končí ve chvíli, kdy jeden hráč dosáhne zakroužkování všech čísel na své hrací kartě. Pořadí umístění hráčů se určí podle počtu zakroužkovaných čísel na hracích kartách ostatních hráčů. Pro starší hráče je zde těžší varianta, kdy vedoucí, ještě před sdělením zapamatovaného, položí hráči jednoduchou otázku, na kterou musí odpovědět. Ten se pak na několik vteřin přestane soustředit na své přísloví...

Pomůcky:
kartičky s příslovími, papírky pro hrací karty hráčů, seznam všech přísloví a jejich čísel, tužka pro vedoucího

Legenda:
-

10 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Rozdělíme se na dvojce, ale lze mít i skupiny po více lidech. Jeden hráč je "ovládající", zbytek jsou roboti. Ovládající smí jendoduchýma příkazama (jdi, otoč se doleva, sedni atp.) ovládat na dálku svého robota, resp. své roboty. Roboti mají zavázané oči šátkem a poslouchají příkazy "ovládajícího". Ovládající musí na dálku své roboty navigovat tak, aby splnili nějaký úkol - třeba přinést něco ze země. pzn: osvědčilo se nám, že ovládající musí své roboty zapnout - je to docela legrační.

Pomůcky:
šátek

Legenda:
Máme roboty na dálkové ovládaní. A s jejich pomocí je nutné plnit úkoly.

5 - -
2 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Prodavač postupně roztočí každého hráče a zastaví ho v nějaké poloze. Ten strnule stojí - stane se sochou. Prodávající si vybere jednoho z hráčů, kterému daruje život. Pak příjde zákazník a začne si vybírat sochu, kterou si koupí. Oživlá socha dělá grimasy, tak aby si jí zákazník nevšiml. Hra končí, když zákazník objeví která je živá socha. Hru několika zopakujeme s obměněnými postavami.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

6 - -
6 - 20
~do 30 minut (krátká)
kdykoli