Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Nazelené hry

Nalezených her: 109
Pravidla:
První hráč řekne první slovo (vykopává), druhý hráč v duchu vymyslí slovo začínající na poslední dvě písmena slova , které první hráč vykopl. Toto slovo smí ostatním pouze popsat bez použití slovního základu. Další hráč slovo v duchu dekóduje a vymyslí slovo začínající na jeho poslední dvě písmena. Toto slovo nahlas všem popíše stejně jako druhý hráč. Pokud je možné si vyložit popis slova různými způsoby (např. kytka, květina) má si hráč, který je na řadě v duchu vybrat možnou variantu slova. Pokud hráč nemůže vymyslet slovo, může: a) blafovat - vymyslet si cokoliv (typycky "ženské/mužské jméno") b) vrací kolo předcházejícímu hráči - ten pokud: 1) zná nějaké slovo na poslední dvě písmenka, která poslal dalšímu hráči, vyhrál. Hráč, který slovo nevěděl, prohrál a může buď vypadnout z kola nebo zahájí novou hru vykopáváním (záleží na dohodě). 2) nezná slovo, protože blafoval. Pak vypadává blafující (nebo vykopává).

Pomůcky:
-

Legenda:
Jedná se o jinou variantu hry slovní kopaná

10 - -
2 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
První hráč si sedne na bobek vedle hromádky, vezme z ní jeden kamínek, vyhodí ho alespoň 1m do výšky a padající kamínek zase chytí. Když se mu to podaří, vezme si kamínek jako trofej. Jestliže mu kamínek spadne na zem, vrátí jej na hromádku. Pak vyhodí jeden kamínek druhý hráč atd. Až se všichni vystřídají, bude házet opět první. Hraje se tak dlouho, dokud není celá hromádka rozebrána. Kdo má kamínků nejvíc, vítězí.

Pomůcky:
hromádka kamínků, velkých asi jako kuličky

Legenda:
-

7 - -
2 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Na začátku hry dostane každý hráč stejný počet počítacích dřívek. Každý hráč po řadě hází všemi deseti kostkami a musí správně pojmenovat značky, které mu padly. Za každou nepojmenovanou n. špatně pojmenovanou značku odevzdá 1 počítací dřívko. Za každých 5 správně pojmenovaných dostane jedno počítací dřívko z banku. Vyhrává hráč s nejvíce počítacími dřívky.

Pomůcky:
-10 dřevěných kostek na něž namalujeme (nalepíme) mapové značky (celkem 60 různých značek) -počítací dřívka (žetony) pro každého hráče 10 + 20-30 do banku

Legenda:
-

8 - -
2 - 7
~do 30 minut (krátká)
kdykoli
Pravidla:
Každý hráč má hodnost. Hraje se ve skupinkách nejlépe po šesti (lze upravit počet jednotlivých hodností, maršál a špion ale zůstávají vždy po jednom; nejlepší je přidávat hodnosti odzdola). Hodnosti jsou : maršál major desátník minér špion mina Hraje se tak, že skupinky na sebe útočí a snaží se zajmout(zničit) cizího maršála. Skupinka, které maršál byl zajat, končí a prohrává. Vyšší hodnost zabíjí vždy nižší, až na pár vyjímek - špion zabíjí maršála (ostatní ale zabíjí špiona), mina zabíjí všechny, ale sama neútočí (někdo se musí ji pokusit zabít), minér zneškodní minu (a zabije špiona, jinak všichni zabijí minéra). Po doteku jednoho hráče druhého dochází k souboji (je možné před soubojem/protivníkem utíkat), kde podle výše napsaných pravidel jeden z hráčů umírá a končí pro něj hra. Je vhodné taktizovat a sledovat, kdo koho zabil. Menší děti ale většinou útočí zbrkle a najednou, takže hra končí rychle. Starší hráči mohou hrát i přes hodinu. Je dobré každému hráči napsat na papírek všechny hodnosti, jak jdou po sobě, a jeho zakroužkovat. Pak nevznikají zmatky, kdo koho zabil.

Pomůcky:
papírky se seznamy hodností pro každého hráče

Legenda:
Najděte a zajměte nepřátelského maršála aniž by váš maršál došel k úhoně.

6 - -
12 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Hra je pro hráče závazná. Každý hráč má jednu tzv. "minu", kterou může kdykoli použít... Na jeho výkřik "MINA" musí všichni padnout na zem a zde ležet cca 5s. Kolektiv hráčů potom může vykřiknout "BUM". Což je pokyn pro vstání. Komu okolnosti brání podřídit se pokynu MINA, dostane trestný bod

Pomůcky:
-

Legenda:
-

7 - -
3 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Kostky (pro hráče pomyslné) samotné reagují tak, že jsou neprůsvitné, nerentgenovatelné a elektromagnetické vlny skrz ně neprocházejí. Když se však někdo kostky dotkne, hodí do ní kámen nebo se jí pokusí podkopat tak, aby klesla, zmizí. Pokud hráči začnou zkoušet působit násilím na všech kostkách, je na vedoucím hry, zda jim to rozmluví, nechá zmizet jen jednu kostku, jednu podruhé nebo např. nechá zmizet všechny naráz. Hra trvá do té doby, dokud nezmizeli všechny kostky. Příklad hry: hráč řekne, co by chce udělat a vedoucí hry odpoví, jak kostka/y zareagovaly Na konci hry by měl vedoucí nejen podat vysvětlení, ale i by měla následovat diskuze o tom, jak hráči hru vnímali, co si z hry odnesli atp. Jedna z variant vysvětlení kostek: Mimozemská civilizace, která zkoumala Vesmír, zjistila na zemi nejen náznak inteligence, ale i sklon zničit to, čemu nerozumí. Proto sestrojila testovací zařízení s pomocí kterého zjsití, zda se technický pokrok nerozvíjí rychleji, než úcta k neznámému a nepoznanému. pzn: Kolik kostek zůstane je jakýmsi ukazatelem, nakolik má skupina vyvinutý cit pro neznámo.

Pomůcky:
-

Legenda:
Jste vědecký tým, který zkoumá odvrácenou stranu měsíce. Na této odvrácené straně měsíce jste objevili dvacet velkých modrých kostek. Každá má asi jeden metr dlouhou stranu. 18 jich stojí v obdélníku 3x6 m. Dvě jsou stranou. Je na vás se rozhodnout, co s kostkama uděláte.

14 - -
5 - 15
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Všichni jsou atomy a chaoticky pobíhají. Zástupce vykřikne číslo a všichni ostatní se seskupí do skupin v počtu podle čísla, které vykřikl zástupce. Ten atom, který se nespojí se skupinou, vypadává.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

7 - -
8 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Jedná se o podobnou hru jako na babu. Ale nepředvá se baba. Vybere se Mrazík, který má babu a honí ostatní. Na koho šáhne, zmrazí se - musí rozkročit nohy. Zmraženého může vysvobodit jenom to, že někdo, kdo není zmražený, ho podleze. Vyhrává Mrazík tehdy, kdy zmrazí všechny hráče a oni se nestačí navzájem vysvbodit. V případě hodně hráčů může být Mrazíků víc.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

4 - -
5 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Je potřeba najít si nějaké vyvýšené místo – např. zídka. Několik hráčů se postaví pod toto vyvýšené místo do dvou řad proti sobě. Natáhnou ruce před sebe a chytí se za ruce se dvěma hráči proti sobě (jednoho chytí pravou rukou za jeho pravou ruku a druhého levou rukou za jeho levou ruku, vždy nad loketním kloubem). Tak vzniknou pevná „nosítka“. Jeden hráč bude do těchto nosítek padat. Postaví na vyvýšené místo zády k hráčům v řadě a celé tělo zpevní tak, aby se při pádu neprohnul. Hráči dole pozorně sledují hráče, který se odhodlává spadnout a samozřejmě ho chytají.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

9 - -
7 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hraje se s kouskem jídla, například sušenkou, kusem zeleniny nebo uzeného masa. Toto jídlo putuje po kruhu a každý hráč si z něho ukousne. Prohrává ten, kdo sní poslední kousek a je pak posměšně nazván hladovcem (resp. hamounem).

Pomůcky:
kousek jídla

Legenda:
-

4 - -
3 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne