Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Nazelené hry

Nalezených her: 109
Pravidla:
Pravidla jsou popsána v Knize lesní moudrosti a zkopírována zde v příloze.

Pomůcky:
Viz příloha

Legenda:
Tato zkouška zraku je součástí činu 1S2.

6 - -
2 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Jeden hráč se postaví s rukama předpaženýma a mezi dlaněmi lehce drží asi metr dlouhý prut. Druhý hráč se postaví proti němu a zdvihne jednu ruku tak, aby měl prsty asi dvacet centimetrů nad prutem. První hráč v určitém okamžiku prut upustí a druhý hráč ho musí chytit dřív, než se prut dotkne podlahy. Pokud se mu to podaří, získá bod. Pak se hráči vymění. Vítězí ten, kdo má z dvaceti opakování více bodů.

Pomůcky:
asi 1 metr dlouhý prut

Legenda:
-

6 - -
2 - 2
~do 30 minut (krátká)
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou skupin. Dvě židle se postaví opěradly k sobě. Z každé skupiny si vždy jeden sedne na židli. V tuto chvílí se oznámí úkol. Zároveň se už nesmí hráči na židlích ohlížet. Úkolem je popsat zpaměti hráče sedícího zády (brýle, barva vlasů, barva očí, druh obuvi, oděv, apod.). Za každý správně udaný znak získává skupina popisujícího bod. Když už hráč nemůže o protihráči víc říci, dostává se na řadu druhý z dvojice a potom jiná dvojice ze skupin. Vítězí ta skupina, která získá nejvíc bodů.

Pomůcky:
dvě židle

Legenda:
-

6 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráče rozdělíme do trojic, které se postaví vedle sebe do řady. Prostřední hráč trojice je ale obrácen zády ke směru běhu a oba boční hráči stojí po směru běhu. Všichni se pevně zavěsí v loktech a běží po předem stanovené trase. Vítězí ta trojice, která dosáhne nejlepšího času. Pozn.: Běžet musí všichni tři, nelze si pomáhat nesením prostředního.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

8 - -
6 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Hráči by měli mít všichni obuv na zavazování na tkaničky. Hráči se vyzují a všechny boty dají na jednu hromadu, kde je vedoucí promíchá. Hra začíná na startovní čáře, vzdálené asi 20 metrů od hromady. Na smluvený signál vyběhnou hráči hledat své boty. Jejich úkolem je najít svou obuv, obout se (i tkaničky musí zavázat) a postavit zpět na startovní čáru. Hráči při hledání bot v hromadě mohou nepotřebné boty odhazovat stranou. Vítězí první obutý hráč. Možná obměna: boty se neshromáždí na hromadu, ale jednotlivě se pohází do křoví, ke stromům, roztrousí se podél cesty, po louce, apod. Hráči je tak musí před obutím najít.

Pomůcky:
všichni hráči obuv na zavazování na tkaničky

Legenda:
-

8 - -
10 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hrajeme ji na území asi 50x50 m. Hráči se rozdělí do dvou stejně silných družstev, viditelně rozlišených. Před zahájením se všichni shromáždí uprostřed louky: vytvoří se kruh, ve kterém stojí střídavě hráči družstva A a družstva B. Každý se podívá nejdříve na souseda po své levé ruce – před ním bude utíkat. Potom na souseda vpravo – toho bude honit. Oba si zapamatuje, aby nezpůsobil zmatek. Když rozhodčí pískne, rozprchnou se hráči na všechny strany. Na druhé písknutí začíná honička, při které je každý současně chytačem i pronásledovaným. Kdo dostane babu, odchází za hrací území a dál už jen přihlíží. Po 3 minutách se ozve ukončovací signál. Vítězí družstvo, kterému zůstalo ve hře více členů.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

7 - -
8 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
1. postrkování míče (balónku) hlavou mezi brankami 2. slalom poslepu 3. běh v pytlích 4. závody ve skocích po jedné noze 5. běh dvojic s míčem mezi sebou 6. běh s kotlíkem vody na hlavě 7. běh trojic - jeden se nese 8. závody rodů na koních 9. štafetový závod - přinést a odnést věc od mety k metě 10. závod pětičlenných housenek ( pětice utvoří tělesný řetěz ) 11. za sladkým cílem ( deset slepých na jeden dort současně ) 12. souboj slepých v kruhu ( dva se tlučou novinovými rolemi ) 13. běh s vajíčkem nebo pimpongovým míčkem na lžíci 14. lovení (zakousnutí se) jablek v lavoru s vodou 15. hledání bonbonů střídavě ve vodě a v mouce ( pouze ústy ) 16. prolézání žebříkem 17. hokejový slalom ( místo hokejky koště ) 18. pomocí lžíce poslepu naplnit hrneček vodou z vědra 19. závody trakařů 20. běh po čtyřech po zadu 21. závody v běhu v potápěčských ploutvích 22. po čtyřech s umyvadlem na zádech 23. závod v rozvázaných botách pro tkaničky 24. skok do dálky s kufrem nebo batohem 25. foukaní balónku na určenou vzdálenost 26. běh v botách od novin 27. běh trojnož ( dvojice mají svázané vnitřní nohy ) 28. hod míčem obouruč 29. plazení po zádech 30. štafetové svlékání a oblékání svetru nebo kabátu 31. vrh holínkou do dálky 32. sběr lahví poslepu 33. běhy se švihadlem 34. pinkat pálkou pimpongový míček a přitom přelést štafle 35. uzvednout co nejvíc papírových krabic 36. závody na chůdách 37. házení míčkem na rozhoupanou plechovku 38. papírovým zvířátkům poslepu přilepit oči, zuby, rohy … 39. štafeta s deštníkem 40. korunová štafeta ( předávat si korunu pouze hřbetem ruky ) 41. skládání sirek na hrdlo láhve až komu to spadne 42. hod listem papíru A4 do dálky 43. skládání sirek do krabičky pouze jednou rukou (a pak tou druhou) 44. vyfukování pusou prázdné krabičky sirek do dálky (s rukama za zády) 45. předávání obalu krabičky od sirek z nosu na nos (bez pomocí rukou)

Pomůcky:
dle výběru

Legenda:
žertovné disciplíny jsou určeny pro zpestření nálady jak na táboře či na kmenových schůzkách

4 - -
4 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Vyberou se dva hráči, kteří budou hrát pexeso. Ti odejdou za dveře nebo stranou. Ostatní hráči představují kartičky pexesa, proto utvoří dvojice. Každá dvojice si vymyslí krátký signál nebo pohyb (dřep, zazpívají první slova známé písničky, napodobí zvíře, dvakrát tlesknou, udělají nějaké gesto, apod.). Důležité je, aby oba z té dvojice udělali opravdu stejný signál. Potom se zamíchají a rozestaví stejně jako pexeso do řad a sloupců. Nyní přijdou hráči pexesa a první obrací první kartičku a hledá k ní dvojici. Pexesová kartička po vyvolání předvede svůj signál – podle něj se hledá dvojice. Vyhrává hráč, který získá nejvíce dvojic. Poslední neobrácené kartičky v příštím kole otáčejí kartičky.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

7 - -
16 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Jeden z hráčů jde za dveře. Ostatní se domluví na nějakém slovesu (např. koukat). Hadač se potom vrátí a různými otázkami, kdy místo neznámého slovesa použije sloveso žouželit (např. žouželí se na zahradě?), se snaží přijít na to, co se pod pojmem žouželení skrývá. Hodnocení se může provést tak, že když se vystřídají všichni hráči v roli hadače, utvoří se pořadí podle toho, jak kdo rychle přišel na hledané sloveso.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

10 - -
3 - 10
nelze říct
kdykoli