Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Nazelené hry

Nalezených her: 132
Pravidla:
Hráči mají za úkol přijít na to, co si s sebou mohou vzít na pustý ostrov, aby přežili. Vedoucí začne. Řekne, co si on sám může vzít na pustý ostrov. Pak pokračují další hráči a snaží se uhodnout, co by si oni mohli vzít. Vedoucí jim vždy řekne, zda přežijí nebo ne. Klíč: Spočívá v počátečních písmenech věcí. Musí se shodovat s počátečními písmeny jména a příjmení nebo přezdívky hráče. Možná obměna klíčů: Podle počátečních písmen barev oblečení, vlasů, brýlí apod. hráče. Podle počátečních písmen materiálu, ze kterého je věc vyrobená.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

10 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Účastníci se rozdělí na skupiny po asi pěti členech. Na začátku každého kola se stanoví, kolika rukama a kolika nohama se smí skupina jako celek dotýkat země. Urči se také čas na přípravu. Skupina pak musí v dané pozici vydržet nejméně 30 vteřin. Za každé kolo se počítají body. Vyhrává skupina s největším počtem bodů za daný počet kol.

Pomůcky:
Stopky

Legenda:
-

5 - -
10 - 15
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
V této hře je důležité, aby hráči na sebe dobře viděli. Vedoucí všem oznámí, že podle určitého klíče každý hráč bude posílat po kruhu předmět a přitom říkat „s“ nebo „bez“. Hráči tedy postupně tipují a hledají klíč. Vedoucí je sleduje a opravuje podle klíče. Klíč: S a bez úsměvu. Ke zmatení hráčů je možné použít předávaný předmět, kterým nápadně otáčíme, aby to vypadalo, že klíč má spojitost s předmětem.

Pomůcky:
libovolný předmět

Legenda:
-

10 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Všichni hráči jdou za dveře, jen hráč sardinka zůstane sama v místnosti, kde se potmě schová. Pak vstoupí ostatní hráči, kteří ji ve tmě hledají. Kdo ji najde, mlčky a nenápadně se k ní přitiskne. Kdo se přilepí poslední, prohrává, kdo našel sardinku první, stává se sardinkou v příštím kole. Jiná varianta této hry: Na začátku rozdá vedoucí hry každému lísteček. Jeden z lístků je odlišný. Kdo ho získá, je sardinka. Potom se v místnosti zhasne a všichni hráči syčí. Jen sardinka mlčí a schová se. Kdo ji najde, mlčky se k ní přitulí.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

5 - -
5 - 15
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Vedoucí si připraví krabičku sirek, kterou rozsype na stůl a teplou rukavici (nejlépe lyžařskou) nebo ponožku pro každého hráče. Hrají vždy dva nebo tři hráči najednou. Každý hráč si na ruce navlékne rukavice nebo ponožky a na signál začnou všichni dávat sirky ze svých hromádek do krabiček. Hráči smí ale používat jen jednu ruku. Nikdo nesmí shrnovat sirky ke kraji stolu a pak je vsypávat do krabičky. Musí je zvednout na místě, kde leží. Hra končí, když jsou sesbírány všechny sirky. Kdo sebere nejvíc sirek, vítězí.

Pomůcky:
1x krabička sirek, 2-3x teplá rukavice (nejlépe lyžařská) nebo ponožka

Legenda:
-

6 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči sedí v kruhu, ale jedno místo je volné. Hráč sedící vpravo od volného místa začíná. Obsadí toto místo a řekne „sedím“. Jeho místo obsadí další hráč vpravo a přitom řekne „myslím“. Vzniklé místo obsadí další hráč vpravo a řekne „miluju“ a k tomu doplní jméno libovolného hráče opačného pohlaví z kruhu. Tato osoba se posadí na volné místo. Nově uvolněné místo obsadí hráč vpravo od něj a řekne „sedím“. Takto se to stále opakuje, dokud hráče hra baví.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

4 - -
12 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Všichni hráči jsou v místnosti a na vyzvání chodí po jednom ven, kde si dají na oči šátek. Pak jsou přivedeni k prknu, na které se postaví. Vedoucí jim vysvětlí, že jsou na palubě letadla a musí vyskočit. Pak si před hráče stoupne a nechá si na svá ramena položit lehce parašutistovi ruce. Dva silnější pomocníci začnou zvedat prkno (do 30 cm nad zem) a třást a vlnit s ním. Vedoucí si sedá pomalu do dřepu, a tím se parašutistovi zdá, že skutečně velmi stoupá. Na pokyn musí vyskočit z letadla. Hru nelze opakovat, proto není vhodná pro hráče, kteří ji znají. Je dobré dávat pozor na zranění – ačkoli hráč skáče jen z 20-30 cm, připravuje se na skok z vyšší výšky, proto nemá skok pod kontrolou a téměř vždy po skoku hráč spadne.

Pomůcky:
šátek, prkno

Legenda:
-

10 - -
2 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Tato hra je vhodná pro hráče, kteří se vzájemně neznají. Vedoucí si připraví lístečky a na každý napíše jméno a příjmení jednoho z přítomných. Lístky potom vhodí do pytlíku, ze kterého si každý vylosuje jeden lísteček a začne hledat mezi ostatními toho, jehož jméno si vylosoval. Protože se ale hráči neznají, oslovují ty, o kterých se domnívají, že by mohli být těmi z papírku. Platí tu ale dvě pravidla: 1) Hráč smí oslovit jen toho, kdo s nikým nehovoří. 2) Hráči smí použít jen fráze: a) Promiňte, nejste náhodou (doplní jméno z papírku)? Já se jmenuju (a doplní své jméno). Současně mu podává ruku. b) Nato mu oslovený hráč ruku stiskne a připojí své jméno. Pokud hráč najde hledanou osobu, potřese si s ní rukou. Hra pro něj končí ale ve chvíli, kdy kromě toho, že nalezne svou osobu, je také sám nalezen jinou osobou. Pokud nesplnil jednu z částí, zůstává ve hře. Pokud splnil obě části (nalezl a nechal se nalézt), může si sednout na židli. Židle vedoucí připraví do řady vedle sebe, ale záměrně v počtu o jednu židli menším než je hráčů. Kdo skončí poslední (a nezbude na něj židle), musí všechny sedící obejít, podat jim ruku a vzájemně se s nimi představit.

Pomůcky:
židle, papírky se jmény, krabice

Legenda:
-

9 - -
10 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Dvojice hráčů spolu soupeří. Každý hráč má zapálenou svíčku, kterou chrání před soupeřem, který se snaží jeho svíčku sfouknout. Vítězí hráč, který soupeřovi svíčku zhasil a zároveň vlastní uchránil. Možná je i obměna, kdy hrají všichni proti všem. Komu svíčka nehoří, vypadává. Pak vítězí ten, jehož svíčka zůstane svítit nejdéle.

Pomůcky:
svíčka pro každého hráče, zápalky

Legenda:
-

6 - -
2 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou družstev a hráči každého družstva se posadí za sebe. Na dosah ruky obou prvních hráčů v řadě leží červená a modrá pastelka. Vedoucí úplně vzadu háže kostkou, tak, aby na ni viděli jen poslední hráči z družstva. Pokud padne liché číslo, poslední hráč zatáhne hráče před sebou za levé ucho, ten totéž udělá hráči před sebou, až signál dojde k prvnímu hráči a ten zvedne ze stolu červenou pastelku. Pokud padne sudé číslo, tahají se hráči za pravé ucho a první hráči zvedají modrou pastelku. Vítězí nejrychlejší družstvo.

Pomůcky:
Dvě červené a dvě modré pastelky, jedna hrací kostka

Legenda:
-

10 - -
9 - -
nelze říct
ve dne