Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Nazelené hry

Nalezených her: 132
Pravidla:
Hráči se rozdělí na dvě skupiny a posadí se čelem k sobě. Jedna skupina začne zpívat písničku (musí ji zpívat alespoň dva lidé ze skupiny) a druhá skupina se snaží vymyslet písničku, ve které je alespoň jedno slovo (mimo zájmen, předložek, spojek, částic a citoslovcí) stejné, jako v té, kterou zpívá první skupina. Musí ji začít zpívat dřív, než stihne předešlá skupina přezpívat jednu až dvě sloky. Pokud to stihne, pokračuje první skupina navázáním jiné písničky (písně se nesmí opakovat). Pokud skupina navazující píseň nenapadne, prohrává. Možná obměna: Vedoucí určí jedno slovo, na které musí skupiny střídavě vymýšlet písně (zazpívat jednu až dvě sloky) tak dlouho, dokud jedné skupině nedojdou nápady a tím prohraje.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

7 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Na hladkém stole nakreslíme křídou dvojitou klikatou čáru. Ta představuje trať, po které hráči foukají papírovou kuličku z jednoho konce stolu na druhý. Tato trať je široká asi 4cm. Kdo vyfoukne svou kuličku z trati, začíná od začátku. Každému se měří čas. Pozn.: Je možná obměna, kdy se za vítěze považuje ten, kdo na jeden pokus dofouká svou kuličku nejdál.

Pomůcky:
Křída, papírová kulička, stopky na měření času

Legenda:
-

6 - -
2 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Hráči se rozdělí na dvojice. Vedoucí hry umístí nepozorovaně v místnosti nějakou silně aromatickou věc. Dvojice se rozdělí na psovody a čmuchaly. Každý psovod zaváže svému čmuchalovy oči a vedoucí vpustí dvojice do místnosti. Čmuchal se snaží co nejrychleji zjistit po čichu, kam vedoucí věc uschoval. Když se mu to podaří, oznámí to dvojice rozhodčímu. Vítězí ta dvojice, která je nejrychlejší. V dalším kole se psovod a čmuchal vymění. Možná obměna: místo čichu se využívá sluchu a hledají např. tikající hodinky.

Pomůcky:
šátky, aromatická věc

Legenda:
-

6 - -
3 - 15
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Hráči mají za úkol napsat co nejdelší souvislou povídku. Smí ale použít pouze slova, která začínají některým z čtyř předem určených písmen.

Pomůcky:
Tužka a papír pro každého hráče

Legenda:
-

10 - -
3 - 15
~do 30 minut (krátká)
ve dne
Pravidla:
Ještě před schůzkou připraví vedoucí hru. Po klubovně rozmístí různá stanoviště. Každé obsahuje číslo stanoviště a exponát. Exponátem mohou být rostliny, listy stromů, případně plody stromů nebo keřů, kousek kůry některého stromu – vše z bližšího okolí (aby je hráči již někdy viděli), případně je mohou nahradit i obrázky. Dále si může připravit obrázky našich volně žijících živočichů, které by hráči měly znát (hmyz, brouky, hlodavce, apod), případně kousky nerostů (jako třeba žula, čedič nebo pazourek). Záleží na fantazii vedoucího a znalostech hráčů. Potom vpustí vedoucí hráče do místnosti. Každý má svůj papír s tužkou a zapisuje k číslům názvy exponátů. Zajímavější je hra, pokud exponáty jsou rozmístěné nahodile a nebo nejsou na první pohled vidět (jsou ve skříni, pod stolem, vysoko na polici, apod.), přitom hráči musí postupovat podle čísel, ale polovina hráčů vzestupně a druhá polovina sestupně. Vítězí hráč, který v určeném čase získá nejvíce správných odpovědí. Příklad: exponát č.1 je buk. Hráč si musí napsat na papír 1 - buk. Atp.

Pomůcky:
přírodniny nebo jejich obrázky, tužka a papír pro každého hráče

Legenda:
-

9 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Každý hráč obdrží proužek papíru. Předříkávač vždy hráčům sdělí, co se bude na papírky psát (jaký, kdo, co dělal, kdy, s kým, kde). Napřed nahoru každý napíše libovolné přídavné jméno. Potom přeloží horní část proužku, aby nebylo vidět slovo, které napsal a pošle papírek hráči po levici. Nyní napíše každý pod přeloženou část podstatné jméno v prvním pádě jednotného čísla, opět přeloží a pošle. Dále následují sloveso, kdy se to stalo, s kým se to stalo a kde se to stalo. Nakonec každý rozbalí lísteček a postupně přečte jejich obsah. Často jsou vzniklé věty velmi legrační.

Pomůcky:
proužek papíru a tužka pro každého hráče

Legenda:
-

8 - -
3 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Soutěžící stojí s tenisovým míčkem v ruce na čáře. Před sebou má dva (podle prostor až čtyři) stoly, mezi kterými je vždy mezera. Po odstartování pošle míček pod stoly a zároveň vybíhá na trasu přes stoly s tím, že se v mezerách musí dotknout země. Po překonání posledního stolu se postaví (klekne si) za druhou čáru, stejně vzdálenou od stolu jako startovní, kde má chytit míček do ruky dříve, než tento přejde přes čáru, aniž se však dotkne jakoukoli částí těla vnitřního pole závodiště. Jde tu o to, poslat míček ne moc rychle, aby závodník doběhl přes překážky do cíle dříve, než se tam dokutálí, ale ne tak málo, aby se míček cestou někde zastavil. Míček, který se zastaví před cílovou čárou, může soutěžící sebrat, ovšem opět platí, že se přitom nesmí dotknout vnitřní části hřiště. Podaří-li se hráči zmocnit se míčku podle pravidel, získává bod a z místa, kde je, se pokouší o další úspěch. Je-li míček rychlejší než soutěžící nebo se zarazí třeba o nohu stolu, závodník si pro něj doběhne a pokouší se znovu splnit úkol, což může z kterékoli strany hřiště, nezávisle na tom, odkud míček posílal. Po minutě rozhodčí ukončí závod a soutěžícímu se započítá počet získaných bodů. Závod může mít i více kol, z nichž se získané body sčítají. Získají-li dva či více závodníků stejný počet bodů, o lepším umístění rozhodne větší počet bodů z posledního kola. Lze hrát i na dvou „hřištích“ paralelně vedle sebe. To vyprovokuje soutěžící k většímu úsilí.

Pomůcky:
Stoly - o dvou do čtyř

Legenda:
-

12 - -
2 - -
~do 30 minut (krátká)
kdykoli
Pravidla:
Hráči sedí v kruhu na židlích. Každému hráči je přiděleno jedno číslo z hrací kostky. Uprostřed kruhu je vedoucí, který hází kostkou. Čí číslo padne, ten si přesedá o jedno místo po kruhu ve směru hodinových ručiček. Padne-li jednička, přesedají všichni hráči, kterým bylo přiřazeno číslo jedna. Pokud je tam volno, tak přímo na židli, pokud tam někdo sedí, tak na jeho klín. Komu někdo sedí na klíně, ten je zablokován a nemůže se pohybovat, pokud padne jeho číslo a musí počkat, než bude volný. Vítězí ten hráč, který jako první takto projde celým kruhem zpět na svoje místo (není špatné si původní hráčovo místo označit).

Pomůcky:
kruh židlí, hrací kostka

Legenda:
-

6 - -
12 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Účastníkům se rozdá vytištěný příběh (viz příloha). Každý za sebe seřadí dle instrukcí účastníky příběhu (od nejhoršího po nejméně hrozného). Pak se účastníci seskupí po několika skupinkách a mají za úkol vytvořit stejný žebříček pořadí - jen za svou skupinu. Poté jednotlivé skupiny prezentují své seřazení postav. Je dobré, když řeknou, jak k výsledku dospěly. Pokud je dost času, stmelují se skupinky tak dlouho, dokud nevznikne jedna skupina všech a neshodne se na "jediném" kompromisu. Účelem je uvědomit si, jak je těžké mnohdy dojít je kompromisu, jak si projektujeme vlastní představy do příběhu a jak lze jeden a tentýž text různě vykládat. Zároveň se tak můžeme něco dozvědět nejen o svých hodnotách.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

15 - -
6 - 30
> 1 hodina (dlouhá)
kdykoli
Pravidla:
Hráči hází kostkou a ve stanoveném časovém limitu mají za úkol vyslovit jméno přírodniny, kterou mu určí Kostka. Kdo to zvládá počítá si bod, vítězem je držitel největšího počtu bodů. Varianta: v každém kole musí přírodniny začínat na určené písmeno.

Pomůcky:
Kostka z libovolného materiálu na jejíž plochy napíšete nebo nakreslíte emblém těchto přírodnin: bylina, dřevina,bezobratlý (hmyz), pták, savec. jedno políčko lze nechat volné ( obdoba \"šestky\" - hází se znovu), případně vymyslet další přírodninu (vodní živočich, horniny a nerosty ...)

Legenda:
Všichni určitě znáte hru Město, jméno,zvíře, věc ... Zkuste si něco podobného zahrát s upravenou kostkou

5 - -
2 - 20
~do 30 minut (krátká)
kdykoli