Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Nazelené hry

Nalezených her: 132
Pravidla:
Vedoucí si připraví kartičky s obrázky jednoho druhu: mapových značek, s obrázky listů stromů, s obrázky tvaru stromů, s obrázky plodů, s obrázky uzlů, s obrázky bylin, s obrázky hmyzu, s obrázky motýlů, s obrázky brouků, s obrázky ryb, s obrázky ptáků, apod. K sadě kartiček si pořídí i list papíru, kde je seznam všech obrázků. Hráči se rozdělí do dvou družstev. Jedno družstvo dostane seznam, druhé kartičky. Družstvo se seznamem si vybere jednu položku a řekne ji nahlas, Druhé družstvo musí do krátkého časového úseku (např. 15 vteřin – podle počtu hráčů a množství kartiček) najít obrázek odpovídající zadání druhého družstva. Pokud úkol družstvo splní včas a správně, získá bod. Pokud ne, bod získá zadávající družstvo. Po pěti opakování se družstva v zadávání úkolů vystřídají. Vítězí družstvo, které získá více bodů.

Pomůcky:
kartičky s obrázky jednoho druhu: mapových značek, s obrázky listů stromů, s obrázky tvaru stromů, s obrázky plodů, s obrázky uzlů, s obrázky bylin, s obrázky hmyzu, s obrázky motýlů, s obrázky brouků, s obrázky ryb, s obrázky ptáků, apod., list papíru, kde je seznam všech obrázků

Legenda:
-

9 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči sedí v kruhu a pozorují vedoucího, který rychleji či pomaleji říká slova: nebe – země – nos. Jejich pořadí různě obměňuje a doprovází je pohybem pravé ruky. Když řekne nebe, namíří ukazováčkem ke stropu. Když řekne země, ukáže na podlahu. Když řekne nos, dotkne se ukazováčkem svého nosu. Ostatní vykonávají tyto pohyby spolu s ním. Vedoucí však čas od času udělá nesprávný pohyb a kdo se nechá zmýlit a napodobí ho, dostane trestný bod. Závazný je tedy jen slovní příkaz! U starších hráčů jdou slova za sebou rychleji a vedoucí dělá klamné pohyby častěji. S menšími dětmi hrajeme někdy jen na dvě slova – nebe a nos.Kdo bude mít po třech minutách nejméně trestných bodů, vítězí.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

4 - -
3 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Vedoucí před hrou připraví herní figurky: pro každého hráče jednu figurku ze hry člověče, nezlob se, která má pod krčkem přivázaný asi půlmetrový provázek (protože se při hře figurkám často ulomí hlavičky, je možné používat i větší knoflíky, které se lépe doplňují). Dále si ještě opatří plecháček, přiloží ho dnem vzhůru na stůl a křídou ho obkreslí nebo ho obkreslí na papír, který položí na stůl. Do tohoto kruhu položí hráči své figurky a chytí natažené provázky. Vedoucí uchopí do jedné ruky plecháček, do druhé hrací kostku, kterou hází tak, aby na ní každý dobře viděl. Pokud padne sudé číslo, vedoucí rychle přiklopí plecháčkem kruh s figurkami, aby jich polapil co nejvíce. Hráči se naopak snaží, aby jejich figurky nezůstaly pod plecháčkem, a prudce škubnou provázkem, aby se figurky dostaly z kruhu. Hráč, jehož figurka v tomto případě zůstala pod plecháčkem, dostává trestný bod. Pokud padne na hrací kostce liché číslo, nesmí vedoucí plecháčkem přiklopit figurky, ale ani hráči nesmí zatáhnout za své provázky. Vedoucí ale může mást tím, že naznačí pohyb plecháčkem, aby zmátl hráče. Hráč, jehož figurka přesto, že padlo liché číslo, opustila kruh, dostane trestný bod. Pak začíná další kolo hry, kdy se figurky vrací do kruhu a znovu se hází kostkou. Hra končí, když některý z hráčů nenasbírá deset trestných bodů a vítězí ten, kdo má trestných bodů nejméně.

Pomůcky:
figurky ze hry člověče, nezlob se nebo větčí knoflík (pro každého hráče jednu), půl metru dlouhý provázek (ke každé figurce jeden), jeden plecháček, jedna hrací kostka, křída nebo tužka a papír na vyznačení hracího kruhu

Legenda:
-

8 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Každý hráč dostane stejný kus papíru, ze kterého má trháním vyrobit co nejdelší pruh (jeden kus). Vítězí hráč s nejdelším pruhem. Možná je i obměna, kdy hráči obdrží každý jedno jablko, které loupou a nejdelší pruh se vyrábí z jablečných slupek.

Pomůcky:
papír pro každého hráče (případně jablko a nůž pro každého hráče)

Legenda:
-

9 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Do misky nebo na talířek se položí 15 kusů nějakých plodů (žaludů, fazolí, apod.) a losem se rozhodne, který hráč začne. Potom hráči střídavě odebírají jeden až pět kusů plodů, podle vlastního uvážení. Prohrává ten hráč, který odebere poslední plod. Lze provádět turnaje.

Pomůcky:
miska nebo talířek s 15ti kusy nějakých plodů (žaludů, fazolí, apod.)

Legenda:
-

8 - -
2 - 2
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Na prádelní šňůru se zavěsí asi v třiceticentimetrových rozestupech drobné odměny na niti. Mohou to být bonbony, lízátka, žvýkačky, drobné hračky, psací potřeby, korálky, apod. Hráčům se postupně zaváží oči a předají nůžky. Potom smí přejít místnost a jednou střihnout. Přitom se zavěšených odměn nesmí dotknout. Pokud se někomu podaří odstřihnout nějakou odměnu, smí si ji nechat. Hraje se tak dlouho, dokud na šňůře visí nějaká odměna. Hráči se přitom střídají.

Pomůcky:
drobné odměny, nůžky, nit, prádelní šňůra

Legenda:
-

6 - -
2 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Na jednoho dobrovolníka přišpendlíme kousky papíru (hodně) a zavážeme mu oči. Ostatní si sednou kolem něho do kruhu a postupně (po jednom) se snaží z „bažanta“ oškubat všechny papírky = peří. Úkolem bažanta je chytit (dotknout se) těch, kteří se snaží ho oškubat. Komu se podaří utrhnout pírko, aniž by ho bažant chytl, nechá si ho a počítá si ho jako bod. Chytí-li ho, bod získává bažant.

Pomůcky:
kousky papíru cca 4 x 15 cm špendlíky nebo zicherajsky

Legenda:
-

4 - -
3 - -
~do 30 minut (krátká)
kdykoli
Pravidla:
Určí se jeden hráč, ktrerý bude Pan Wágner. Ten si přiváže spacák na dlouhé lano a točí s ním okolo sebe. Ostatní hráči (zvířátka) se musí Wágnera dotknout. Když Pan Wágner někoho strefí spacákem, tak zvířátko vypadává. Když se ale jednomu zvířátku podaří dotknout Wágnera, vyhrávají všechna zvířátka. Když Wágner postupně strefí všechna zvířátka, vyhrává Wágner.

Pomůcky:
lano, spacák (nebo nějaká deka)

Legenda:
Pan Wágner jel do Afriky, aby si doplnil svoji sbírku zvířátek. Zvířátkům se to ale nelíbí, a tak chtějí Pana Wágnera zneškodnit.

12 - 65
5 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Vedoucí připraví proužky papíru, které připevní na tělo jednoho hráče. Některé proužky je možné dát do kapes, za pásek, jiné se dají přišpendlit kamkoli po těle. Tento hráč představuje ptáka ohniváka. Pak vedoucí ohnivákovi zaváže oči šátkem a vysílá postupně jednotlivé hráče, aby se ohnivákovi pokusili sebrat vždy jeden proužek papíru, aniž by je ohnivák uslyšel a dotkl se jich. Koho se ohnivák dotkne, je ze hry vyřazen. Každý hráč má na ulovení proužku pouze 30 vteřin. Hráči se postupně střídají, dokud má ohnivák nějaké proužky. Vítězí ten, kdo ulovil nejvíce proužků.

Pomůcky:
alespoň tolik proužků papíru, kolik je hráčů, 1 šátek

Legenda:
-

6 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Všichni hráči se usadí do kruhu a jednoho vyšlou za dveře. Pak si zvolí nějakou známou píseň a rozdělí si mezi sebe jednu její sloku tak, aby každý v kruhu měl jedno slovo. Nato zavolají hráče zpět, aby vypátral, která píseň byla vybrána. Zjistí to pomocí otázek, které jim klade. Ptá se na cokoli, ale tázaný vždy odpoví libovolnou, i s otázkou nesouvisející větou, která ovšem musí obsahovat jeho slovo ve správném tvaru. Když píseň uhodne, jde za dveře další hráč.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

8 - -
5 - -
nelze říct
ve dne