Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Nazelené hry

Nalezených her: 132
Pravidla:
Rozdělím si kmen nebo rod na dvě skupiny .Obě skupiny dostanou stejný počet karet.Rozdělím si klubovnu na půlku.Potom co se odpíská začátek lítají karty vzduchem a po 1- 2 minutách zapískám konec .Snahou obou skupin je zbavit se karet na své půlce.Vyhrává ta skupina ,která má karet na své půlce nejmíň.

Pomůcky:
Karty , lano nebo něco jiného na rozdělení klubovny,píšťalka (nebo dobré hlasivky)

Legenda:
-

5 - -
4 - 20
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Jeden hráč představuje maják a stoupne si doprostřed předem vytyčeného území. Polovina hráčů představuje skály a rozesadí se v blízkosti majáku. Celou hru se nesmí hýbat. Druhá polovina hráčů představuje lodě ve tmě, proto mají oči zavázané šátkem. Jejich úkolem je dostat se k majáku, ale nesmí narazit do skály. Každá skupina hráčů se odlišuje vydávanými zvuky. Maják dělá húú húú húú... a skály ššš ššš ššš, aby měli lodě možnost se jim vyhnout. Pokud loď narazí do skály, sundá si šátek a dál hraje jako skála. Vítězí ta loď, která se dostane jako první k majáku.

Pomůcky:
šátky pro polovinu hráčů

Legenda:
-

9 - -
6 - 11
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Pro každého hráče připravíme lavor plný vody, do kterého dáme dvě jablka. Každý hráč si dá ruce za záda a jablka loví ústy. Kdo vytáhne jablko ústy nejdřív, vítězí. Pokud hraje více hráčů, ale lavorů je méně, mohou se u lavorů střídat. Potom je vhodné čas hráčům měřit a vítězem je hráč s nejkratším časem.

Pomůcky:
lavory s pitnou vodou, jablka

Legenda:
-

7 - -
2 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
První hráč řekne první slovo (vykopává), druhý hráč v duchu vymyslí slovo začínající na poslední dvě písmena slova , které první hráč vykopl. Toto slovo smí ostatním pouze popsat bez použití slovního základu. Další hráč slovo v duchu dekóduje a vymyslí slovo začínající na jeho poslední dvě písmena. Toto slovo nahlas všem popíše stejně jako druhý hráč. Pokud je možné si vyložit popis slova různými způsoby (např. kytka, květina) má si hráč, který je na řadě v duchu vybrat možnou variantu slova. Pokud hráč nemůže vymyslet slovo, může: a) blafovat - vymyslet si cokoliv (typycky "ženské/mužské jméno") b) vrací kolo předcházejícímu hráči - ten pokud: 1) zná nějaké slovo na poslední dvě písmenka, která poslal dalšímu hráči, vyhrál. Hráč, který slovo nevěděl, prohrál a může buď vypadnout z kola nebo zahájí novou hru vykopáváním (záleží na dohodě). 2) nezná slovo, protože blafoval. Pak vypadává blafující (nebo vykopává).

Pomůcky:
-

Legenda:
Jedná se o jinou variantu hry slovní kopaná

10 - -
2 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Na začátku hry dostane každý hráč stejný počet počítacích dřívek. Každý hráč po řadě hází všemi deseti kostkami a musí správně pojmenovat značky, které mu padly. Za každou nepojmenovanou n. špatně pojmenovanou značku odevzdá 1 počítací dřívko. Za každých 5 správně pojmenovaných dostane jedno počítací dřívko z banku. Vyhrává hráč s nejvíce počítacími dřívky.

Pomůcky:
-10 dřevěných kostek na něž namalujeme (nalepíme) mapové značky (celkem 60 různých značek) -počítací dřívka (žetony) pro každého hráče 10 + 20-30 do banku

Legenda:
-

8 - -
2 - 7
~do 30 minut (krátká)
kdykoli
Pravidla:
V jednom koutě klubovny je deset (u starších dvacet) tenisových míčků. Úkol jednotlivce je zdánlivě jednoduchý: Dokopat míčky do určeného rohu. Lze označit hranici, za kterou je nutno míčky dokopat.

Pomůcky:
Tenisové míčky (10 až 20)

Legenda:
-

6 - -
2 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Kostky (pro hráče pomyslné) samotné reagují tak, že jsou neprůsvitné, nerentgenovatelné a elektromagnetické vlny skrz ně neprocházejí. Když se však někdo kostky dotkne, hodí do ní kámen nebo se jí pokusí podkopat tak, aby klesla, zmizí. Pokud hráči začnou zkoušet působit násilím na všech kostkách, je na vedoucím hry, zda jim to rozmluví, nechá zmizet jen jednu kostku, jednu podruhé nebo např. nechá zmizet všechny naráz. Hra trvá do té doby, dokud nezmizeli všechny kostky. Příklad hry: hráč řekne, co by chce udělat a vedoucí hry odpoví, jak kostka/y zareagovaly Na konci hry by měl vedoucí nejen podat vysvětlení, ale i by měla následovat diskuze o tom, jak hráči hru vnímali, co si z hry odnesli atp. Jedna z variant vysvětlení kostek: Mimozemská civilizace, která zkoumala Vesmír, zjistila na zemi nejen náznak inteligence, ale i sklon zničit to, čemu nerozumí. Proto sestrojila testovací zařízení s pomocí kterého zjsití, zda se technický pokrok nerozvíjí rychleji, než úcta k neznámému a nepoznanému. pzn: Kolik kostek zůstane je jakýmsi ukazatelem, nakolik má skupina vyvinutý cit pro neznámo.

Pomůcky:
-

Legenda:
Jste vědecký tým, který zkoumá odvrácenou stranu měsíce. Na této odvrácené straně měsíce jste objevili dvacet velkých modrých kostek. Každá má asi jeden metr dlouhou stranu. 18 jich stojí v obdélníku 3x6 m. Dvě jsou stranou. Je na vás se rozhodnout, co s kostkama uděláte.

14 - -
5 - 15
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Hráči se rozdělí do stejně početných týmů. ak se všichni postaví za startovní čáru. Úkolem týmu je dosáhnout od startovní čáry co nejdál. Z každého týmu si první hráč lehne na zem, roztáhne se co nejdál může, ale když se dotkne nějakou částí těla země, musí ji tam nechat (je přilepena v medu). Druhý hráč po něm přeleze a položí se za něj - opět jakmile se dotkne něčím země, musí to nechat přilepené. Takhle se pokračuje až do posledního hráče. Tým který se takto dostane nejdál vyhrál. Nehraje se na čas, ale týmy hrají paralelně, aby nevznikala přílišná časová prodleva. Pozor na bezpečnost - hru musí hrát rozumní lidé, pozor na šlapání na choulostivá místa. Hra není vhodná pro váhově přetížené jedince:o)

Pomůcky:
-

Legenda:
Víte jak se pohybují mravenci po medu?

10 - -
8 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou a více skupin. V každé skupině se určí jeden menší hráč, který bude představovat mumii. Každá skupina dostane jednu roli toaletního papíru, kterou má za úkol co nejrychleji omotat mumii. Vítězí ta skupina, která svou mumii omotala nejdříve a co nejkvalitněji.

Pomůcky:
role toaletního papíru pro každé družstvo

Legenda:
-

5 - -
4 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Je potřeba najít si nějaké vyvýšené místo – např. zídka. Několik hráčů se postaví pod toto vyvýšené místo do dvou řad proti sobě. Natáhnou ruce před sebe a chytí se za ruce se dvěma hráči proti sobě (jednoho chytí pravou rukou za jeho pravou ruku a druhého levou rukou za jeho levou ruku, vždy nad loketním kloubem). Tak vzniknou pevná „nosítka“. Jeden hráč bude do těchto nosítek padat. Postaví na vyvýšené místo zády k hráčům v řadě a celé tělo zpevní tak, aby se při pádu neprohnul. Hráči dole pozorně sledují hráče, který se odhodlává spadnout a samozřejmě ho chytají.

Pomůcky:
-

Legenda:
-

9 - -
7 - -
nelze říct
ve dne