Přihlášení:
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Nazelené hry

Nalezených her: 132
Pravidla:
Jeden hráč se postaví s rukama předpaženýma a mezi dlaněmi lehce drží asi metr dlouhý prut. Druhý hráč se postaví proti němu a zdvihne jednu ruku tak, aby měl prsty asi dvacet centimetrů nad prutem. První hráč v určitém okamžiku prut upustí a druhý hráč ho musí chytit dřív, než se prut dotkne podlahy. Pokud se mu to podaří, získá bod. Pak se hráči vymění. Vítězí ten, kdo má z dvaceti opakování více bodů.

Pomůcky:
asi 1 metr dlouhý prut

Legenda:
-

6 - -
2 - 2
~do 30 minut (krátká)
ve dne
Pravidla:
Stůl se křídou nebo provázkem rozdělí na úseky – každý hráč hlídá jeden úsek. Všichni hráči se posadí okolo stolu a předloktím se opřou o desku stolu. Vedoucí pak nad stolem upustí pírko a hráči se ho snaží foukáním udržet ve vzduchu, nebo alespoň mimo svůj úsek stolu. Komu spadne pírko na jeho úsek stolu nebo na jeho úseku pírko stůl opustilo a spadlo na zem, nebo koho se dotklo, získává trestný bod.

Pomůcky:
pírko, křída nebo provázek

Legenda:
-

7 - -
4 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
První hráč položí plnou krabičku sirek na kraj stolu tak, aby přečnívala asi třetinu přes okraj stolu. Potom do ní zespodu praští ukazováčkem, aby se krabička alespoň jednou ve vzduchu otočila a spadla na stůl, nejméně 10cm od jeho okraje. Pokud se krabička neotočí, musí hráč hod opakovat. Pokud krabička dopadne vrchním obrázkem nahoru, získává hráč 2 body. Pokud dopadne na bok (na škrtací plochu), získává hráč 5 bodů. Pokud ale krabička dopadne na výšku (na stranu, ze které vyjíždí krabička se zápalkami), získává hráč 10 bodů. Pokud krabička dopadne rubovým obrázkem nahoru, nezískává hráč žádný bod a musí krabičku předat dalšímu hráči po kruhu, který hraje podobně. Hráči smí hody krabičkou opakovat tak dlouho, dokud mu krabička nespadne rubovým obrázkem nahoru – to pak musí krabičku předat a zároveň přichází o všechny body získané v tomto kole. Body si smí hráč ponechat jen tehdy, když se dobrovolně rozhodne předat krabičku sousedovi. Body z minulých kol mu ale zůstávají. Vítězí ten, kdo nejdříve nasbírá předem určený počet bodů.

Pomůcky:
krabička sirek, tužka a papír na zapisování bodů stůl nebo deska na položení krabičky od sirek

Legenda:
-

5 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Hráči se rozdělí do dvou skupin. Dvě židle se postaví opěradly k sobě. Z každé skupiny si vždy jeden sedne na židli. V tuto chvílí se oznámí úkol. Zároveň se už nesmí hráči na židlích ohlížet. Úkolem je popsat zpaměti hráče sedícího zády (brýle, barva vlasů, barva očí, druh obuvi, oděv, apod.). Za každý správně udaný znak získává skupina popisujícího bod. Když už hráč nemůže o protihráči víc říci, dostává se na řadu druhý z dvojice a potom jiná dvojice ze skupin. Vítězí ta skupina, která získá nejvíc bodů.

Pomůcky:
dvě židle

Legenda:
-

6 - -
6 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
Vedoucí si připraví 25 kartiček s obrázky a čtvercovou síť o 25 polích. Do každého pole napíše čitelně název jednoho obrázku na kartičce. Hráči se seřadí na druhém konci místnosti než je šachovnice a po jednom k ní přistupují. Kartičky pak vedoucí předá prvnímu hráči. Ten přistoupí k šachovnici a má za úkol v co nejkratším čase položit kartičky na políčka s jejich názvy – správně. Vedoucí dohlíží na správnost a měří čas. Pak přistoupí další hráč. Kdo se při kladení kartiček splete, je vyřazen. Vítězí hráč, který byl nejrychlejší z těch, kdo umístili kartičky správně.

Pomůcky:
stopky, tužka a papír na zapisování času, šachovnice s 25 políčky, 25 kartiček s obrázky mapových značek, s obrázky listů stromů, s obrázky tvaru stromů, s obrázky plodů, s obrázky uzlů, s obrázky bylin, s obrázky hmyzu, s obrázky motýlů, s obrázky brouků, s obrázky ryb, s obrázky ptáků, apod.

Legenda:
-

9 - -
3 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
K židli se položí krabička sirek a hráč se posadí na židli tak, aby krabičku zvedl pusou, aniž by se při tom dotkl země.

Pomůcky:
Židle, krabička sirek

Legenda:
-

5 - -
2 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Rozdělíte se na želvičky (doporučuji silné, vytrvalé a nezničitelné jedince) a přiměřený počet skupinek lovců. Rozdělení záleží na odolnosti želviček. Každopádně je lepší, když je alespoň tak o dvě želvičky víc než skupinek. Skupinky doporučuji 4- 6ti členné. Vyznačíte území – o rozloze např. menší louky, záleží na počtu účastníků. Každá želvička si na hrudník/břicho připevní čistý papír formátu A4. Každá osada (skupinka) lovců, obdrží právě jednu fixu určité barvy. Cílem hry pro želvičky je zůstat pohyblivé. Želvičky se v území pohybují zásadně jen po čtyřech (po kolenou). V okamžiku, kdy jsou převaleny na krunýř (na záda), musí zůstat ležet, kopou nožičkami a pláčem přivolávají další želvičku, aby je zachránila. Záchrana probíhá tak, že se „provozuschopná“ želvička dotkne své převrácené kolegyně. Cílem hry pro lovce je nalovit co nejvíce želviček. A jaký je způsob lovu? Přemoci želvu můžete jen tak, že ji převrátíte na záda. Skupinky se tedy pohybují územím a snaží se želvičky povalit na záda. Když se jim to podaří, udělají želvičce na papír čárku. Čárku mohou udělat jen na želvičku, na jejímž překlopení se alespoň jeden člen skupinky aktivně podílel. Po „oživení“ želvičky ji mohou lovci opět lovit, nejedná se o želvičky na jedno použití ;o) Po konci hry se sečtou čárky jednotlivých barev na všech želvičkách a vyhlásí nejúspěšnější osada.

Pomůcky:
čisté papíry A4, barevné fixy, spínací špendlíky, něco na vymezení území

Legenda:
Jste na pustém ostrově a máte hlad. Jediné co je široko daleko k snědku jsou obrovské želvy. Každá z vašich osad se tedy vydává na lov.

4 - -
16 - -
nelze říct
ve dne
Pravidla:
1. postrkování míče (balónku) hlavou mezi brankami 2. slalom poslepu 3. běh v pytlích 4. závody ve skocích po jedné noze 5. běh dvojic s míčem mezi sebou 6. běh s kotlíkem vody na hlavě 7. běh trojic - jeden se nese 8. závody rodů na koních 9. štafetový závod - přinést a odnést věc od mety k metě 10. závod pětičlenných housenek ( pětice utvoří tělesný řetěz ) 11. za sladkým cílem ( deset slepých na jeden dort současně ) 12. souboj slepých v kruhu ( dva se tlučou novinovými rolemi ) 13. běh s vajíčkem nebo pimpongovým míčkem na lžíci 14. lovení (zakousnutí se) jablek v lavoru s vodou 15. hledání bonbonů střídavě ve vodě a v mouce ( pouze ústy ) 16. prolézání žebříkem 17. hokejový slalom ( místo hokejky koště ) 18. pomocí lžíce poslepu naplnit hrneček vodou z vědra 19. závody trakařů 20. běh po čtyřech po zadu 21. závody v běhu v potápěčských ploutvích 22. po čtyřech s umyvadlem na zádech 23. závod v rozvázaných botách pro tkaničky 24. skok do dálky s kufrem nebo batohem 25. foukaní balónku na určenou vzdálenost 26. běh v botách od novin 27. běh trojnož ( dvojice mají svázané vnitřní nohy ) 28. hod míčem obouruč 29. plazení po zádech 30. štafetové svlékání a oblékání svetru nebo kabátu 31. vrh holínkou do dálky 32. sběr lahví poslepu 33. běhy se švihadlem 34. pinkat pálkou pimpongový míček a přitom přelést štafle 35. uzvednout co nejvíc papírových krabic 36. závody na chůdách 37. házení míčkem na rozhoupanou plechovku 38. papírovým zvířátkům poslepu přilepit oči, zuby, rohy … 39. štafeta s deštníkem 40. korunová štafeta ( předávat si korunu pouze hřbetem ruky ) 41. skládání sirek na hrdlo láhve až komu to spadne 42. hod listem papíru A4 do dálky 43. skládání sirek do krabičky pouze jednou rukou (a pak tou druhou) 44. vyfukování pusou prázdné krabičky sirek do dálky (s rukama za zády) 45. předávání obalu krabičky od sirek z nosu na nos (bez pomocí rukou)

Pomůcky:
dle výběru

Legenda:
žertovné disciplíny jsou určeny pro zpestření nálady jak na táboře či na kmenových schůzkách

4 - -
4 - -
~do 15 minut (hodně krátká)
kdykoli
Pravidla:
Soutěžící se postaví každou nohou na jednu židli. Vedoucí jej odstartuje a závodník má projít určenou trasu co nejrychleji, aniž se jakoukoli částí těla dotkne země. Prakticky jde jako na chůdách. Meří se čas.

Pomůcky:
Dvě židle, stopky, papír a tužka

Legenda:
-

8 - -
2 - -
nelze říct
kdykoli
Pravidla:
Do kruhu postavíme židle, kterých je o jednu míň než hráčů. Vedoucí potom rytmicky tluče rukou do stolu, tleská nebo hraje na hudební nástroj. Hráči během toho chodí okolo židlí v kruhu. Jakmile vedoucí přestane tlouct, tleskat nebo hrát, hráči se snaží obsadit volnou židli. Hráč, na kterého žádná židle nezbude, vypadává... Pro další kola je třeba odebrat vždy jednu židli. Vítězí hráč, který projde všemi koly, vždy si sedne a nakonec nemá, s kým by soutěžil. Jiná varianta této hry: Židle jsou sestaveny do kruhu. Na všech, kromě jedné, sedí hráči. Jeden hráč stojí uprostřed a začíná hru tím, že se snaží posadit na prázdnou židli. Ostatní hráči si ale rychle přesedají tak, aby stojícímu hráči neumožnili si sednout. Pokud se stojícímu hráči podaří se posadit, na jeho místo nastupuje soused po levici.

Pomůcky:
Židle

Legenda:
-

10 - -
6 - 15
nelze říct
ve dne